PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 51 Projektowanie, ocena i wykorzystanie danych rynkowych | 96-105
Tytuł artykułu

Średnia arytmetyczna cen transakcyjnych nieruchomości a wartość rynkowa nieruchomości

Warianty tytułu
Arithmetic Mean of Transactional Prices of Properties and Property's Market Value.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono metodę korygowania ceny średniej, a następnie przedstawiono praktyczne implikacje wyceny rynkowej przy zastosowaniu tej metody.
EN
A common assumption is that with rising transactional prices, the value also increases. The paper discusses the results of studies into the interrelation between property's market value - with given market prices - and changes in the level of arithmetic mean of transactional prices of comparable properties. To verify the credibility (authenticity) of the aforesaid thesis, the analysis includes existing relationships between selected variants of transactional prices sets (yielding different levels of the average price) and market value of appraised property. The market value of the property is estimated by means of average price adjustment as a formally approved method for the aforesaid professional procedures. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Cegielski P., Czym jest metoda korygowania ceny średniej? "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 1, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2005.
 • Cellmer R., Metoda korygowania ceny średniej? (artykuł dyskusyjny), "Wycena" nr 1, Educaterra, Olsztyn 2004.
 • Chumek M., Propozycja określania wielkości współczynników korygujących wynikających z ocen wycenianej nieruchomości na tle przyjętego rynku nieruchomości, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 3, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2005.
 • Czaja J., Merytoryczna analiza procedur szacowania rynkowej wartości nieruchomości w podejściu porównawczym, [w:] Analiza i modelowanie rynku nieruchomości na potrzeby wyceny, "Studia i Materiały" vol. 12, nr 1, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn 2004.
 • Czaja J., Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości, Komp-System, Kraków 2001.
 • Hopfer A., Jędrzejewski H., Źróbek S., Źróbek R., Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, t. I. Szacowanie nieruchomości, Twigger, Warszawa 1994.
 • Hozer J., Kokot S., Glos w dyskusji na temat standardu wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 1, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2005.
 • Kierunki rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Cele, kierunki, zadania, Dokument przyjęty przez Radę Krajową Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w dniu 19.12.2005 r. (Wkładka do "Rzeczoznawcy Majątkowego" nr 4, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2005).
 • Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, PWN, Warszawa 1997.
 • Pawlukowicz R., Badanie podobieństwa obiektów w rynkowej wycenie nieruchomości w warunkach słabo rozwiniętych rynków, Prace Naukowe AE w Katowicach (złożono do druku).
 • Pawlukowicz R., Bartłomowicz T., Conjoint analysis jako sposób wyznaczania wag cech rynkowych w wycenie rynkowej nieruchomości za pomocą podejścia porównawczego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1096, AE, Wrocław 2005.
 • Pawlukowicz R., Klasyfikacja w wyborze nieruchomości podobnych dla potrzeb wyceny rynkowej nieruchomości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1100, AE, Wrocław 2006.
 • Pawlukowicz R., Porównawcze metody wyceny nieruchomości a model ekonometryczny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1189, AE, Wrocław 2007.
 • Pawlukowicz R., Szczególne przypadki wyceny przy zastosowaniu podejścia porównawczego, "Studia i Materiały" vol. 16, nr 3, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn 2008.
 • Projekt nowego standardu III. 7. Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 4, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2004.
 • Prystupa M., Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego - omówienie standardu wraz z przykładami zadań, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2001.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (DzU nr 207, poz. 2109 z późn. zm.).
 • Sawiłow E., Metoda korygowania ceny średniej - nowe ujęcie, "Wycena" nr 3, Educaterra, Olsztyn 2005.
 • Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych, Wydanie ósme poszerzone, Wydawnictwo Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa, czerwiec 2004 oraz wkładka do "Rzeczoznawcy Majątkowego" nr 4, Wydawnictwo Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2007.
 • Ślusarczyk M., Metoda korygowania ceny średniej to metoda korygowania ceny minimalnej (artykuł dyskusyjny), "Wycena" nr 2, Educaterra, Olsztyn 2004.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity, DzU 2004 nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
 • Wycena wartości rynkowej nieruchomości, red. S. Źróbek, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001.
 • Źróbek S., Bełej M., Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości, Educaterra, Olsztyn 2000.
 • Zróbek S., Metody szacowania nieruchomości i ich zastosowanie w procesie zarządzania, "Wycena" nr 3, Educaterra, Olsztyn 1998.
 • Źróbek S., Źróbek R., Szacowanie na potrzeby gospodarki przestrzennej, "Wycena" nr 3, Educaterra, Olsztyn 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000164664121
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.