PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 12 | 54-65
Tytuł artykułu

Wykorzystanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Warianty tytułu
The use of EU structural funds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest porównanie potrzeb regionów w okresie przedakcesyjnym w dwóch dziedzinach tj. zasoby ludzkie, społeczeństwo informacyjne oraz badania i rozwój, z kierunkami wykorzystania funduszy strukturalnych w latach 2004-2006. W analizie, którą objęto 16 województw1, wykorzystane zostały informacje statystyczne z Banku Danych Regionalnych GUS, publikacji i opracowań GUS oraz Diagnozy społecznej 2003. Rezultaty przeprowadzonej analizy wskazują, że w zakresie zasobów ludzkich istniała dodatnia zależność między skalą potrzeb poszczególnych województw w okresie przedakcesyjnym a odsetkiem dofinansowania z funduszy strukturalnych. Oznacza to, że w regionach o większych potrzebach przeznaczono większą część dofinansowania na ich zaspokojenie. Z kolei w zakresie społeczeństwa informacyjnego oraz B+R występuje ujemna zależność między skalą potrzeb poszczególnych województw w 2004 r. a odsetkiem środków finansowych UE przeznaczonych na zaspokojenie tych potrzeb, w pierwszych latach członkostwa we Wspólnocie.
EN
The aim of this article is to compare needs of Polish regions in two areas: human resources, information society as well as R&D, in pre-accession period with directions of EU Structural Funds usage in the years 2004-2006. Thanks to this it will be possible to find out, if regions with greater needs have spent larger part of EU funds on satisfying these needs? The results of the conducted analysis show that there exists the positive correlation between scale of needs of individual regions in area of human resources and the percentage of EU funds which have been spent on emplementation of operations in this area in the years 2004-2006. With regard to area of information society and R&D there is the negative correlation between scale of needs of individual regions and percentage of EU funds which have been spent on satisfying needs in this area in the first years of EU membership.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
54-65
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Bibliografia
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2003), Diagnoza społeczna 2003. Załącznik 2. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa.
 • Hellwig Z. (1981), Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, [w:] Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, (red.) W. Welfe, PWE, Warszawa.
 • Malina A., Malina P. (2005), Determinanty rozwoju regionalnego Polski, "Wiadomości Statystyczne", nr 10, GUS.
 • Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 (2003), Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Nauka i technika w 2004 r. (2005), GUS, Warszawa.
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Nowińska-Łaźniewska E. (2004), Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • "Przegląd Regionalny" nr 2. Doświadczenia i szanse regionów (2008), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Roeske-Słomka I. (2006), Syntetyczne mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego miast wojewódzkich, "Wiadomości Statystyczne", nr 3, GUS.
 • Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (2004), Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
 • Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (2004), Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2006 (2008), GUS, Warszawa.
 • Strahl D. (red.) (2006), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (2004), Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163950670
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.