PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 82 (LXXXII) | 35-61
Tytuł artykułu

Konfiguracja zasobów kompetencji a przewaga konkurencyjna

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podjęto próbę określenia współzależności pomiędzy wiązką zasobów i kompetencji, która stanowi o istnieniu przedsiębiorstwa zapewniając sukces rynkowy poprzez przewagę konkurencyjną. Przeprowadzono charakterystykę zasobów przedsiębiorstwa. Omówiono kulturę organizacyjną i kapitał intelektualny jako niematerialne zasoby przedsiębiorstwa. Przedstawiono kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa.
Rocznik
Strony
35-61
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Andrews K.: The Concept of Corporate Strategy, Resources, Firms and Strategies, N. J. Foss, Oxford University Press, Oxford 1997.
 • Barney J. B.: Firm resources and sustained competitive adventage, "Journal of Manegement" 1991.
 • Barney J. B.: Gaining and Sustaining Competitive Adventage, Addison Wesley, New York 1997.
 • Bartnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2000.
 • Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, praca zb. pod red. M. Stankiewicza, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, "Dom Organizatora", Toruń 1999.
 • Drucker P. F.: Post Capitalist Society, Harper Collins, New York 1993.
 • Faulkner D., Bowman C.: Strategie konkurencji, Gebethner i Ska, Warszawa 1996.
 • Gierszewska G.: Kluczowe czynniki sukcesu, "Nowe Życie Gospodarcze", 10 sierpień 1997, nr 32.
 • Godziszewski B.: Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 • Gołębiowski T.: Zarządzanie strategiczne, planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
 • Gorynia M.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa - próba konceptualizacji i operacjonalizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu" nr 266, Poznań 1998.
 • Gorynia M.: Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji, AE, Poznań 1998.
 • Hamel G.: Prahalad C. K., Competing for the Future, Harvard Business School Press, Boston 1994.
 • Hill Ch. W. L., Johnes G. R.: Strategic Management: An Analytical Approach, Houghton Milffin Boston 1992.
 • Kay J.: Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 • Kłosiewicz U., Słomińska B.: Niematerialne zasoby firmy źródłem sukcesu na rynku, "Marketing i Rynek" 1996, nr 10.
 • Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Materiały konferencyjne, t. II, Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2000.
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 851, Wrocław 2000.
 • Obłój K.: Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1993.
 • Obłój K.: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 1998.
 • Penrose E.: The Theory of Growth of the Firm, Resources, Firms and Strategies, Oxford University Press, Oxford 1997.
 • Peteraf M. A.: The Cornerstone of Competitive Advantage; A Resource-based View, "Strategic Management Journal" 1993.
 • Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy, WN PWN, Warszawa 1996.
 • Porter M. E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1994 i 1999.
 • Porter M. E.: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Prahalad C. K., Hamel G.: Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
 • Prahalad C. K: Hamel G., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", May-June 1990.
 • Prahalad C. K, Hamel G.: Strategy as Stretch and Leverage, "Harvard Business Review", March-April 1993.
 • Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, WN PWN, Warszawa -Kraków 2000.
 • Steinmann H., Schreyogg G.: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
 • Simon H.: Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, WN PWN, Warszawa 1999.
 • Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Materiały konferencji naukowej w Serocku k. Warszawy, Warszawa 2000.
 • Strategor: Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1999.
 • Szapiro T., Ciemniak R.: Internet - nowa strategia firmy, Difin, Warszawa 1999.
 • Wernerfelt B.: A Resource-Based View of the Firm, "Strategic Management Journal", 1984, No 2.
 • Wierzbicki A. P.: Rola techniki w cywilizacji informacyjnej. Problemy społeczeństwa informacyjnego. Elementy analizy, ewaluacji i prognozy, pr. zb. pod red. L. W. Zachera, WSPiZ, Warszawa 1997.
 • Zachowania podmiotów rynkowych a proces integracji Polski z Unią Europejską, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000.
 • Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju, pr. zb. pod redakcją R.Krupskiego, KNOiZ PAN i WSZiP, Wałbrzych 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163902439
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.