PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 1 | 57-80
Tytuł artykułu

Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce

Warianty tytułu
The impact of demographic factors on the level and structure of household savings in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule wskazano, że charakterystyka demograficzna jest jedną z ważnych determinant kształtujących zachowania inwestorów na rynku produktów oszczędnościowych. Przeanalizowano preferencje w zakresie form oszczędzania w zależności od wieku oraz wielkości gospodarstwa domowego. Wymienione cechy wybrano w związku ze spodziewanymi zmianami demograficznymi przewidywanymi w Polsce w ciągu najbliższych kilku dziesięcioleci. Ponadto dokonano projekcji kierunków zmian poziomu i struktury aktywów finansowych gospodarstw domowych na skutek oczekiwanych przeobrażeń demograficznych. Stwierdzono, że silny wzrost wskaźnika obciążenia demograficznego osobami starszymi (elderly dependency ratio) znajdzie odzwierciedlenie w spadku stopy oszczędzania o około 3,4 pkt proc., przy czym negatywny wpływ wzrostu tego wskaźnika może być łagodzony zmianami struktury wiekowej osób czynnych zawodowo. Wskazano, że starzenie się społeczeństwa będzie prowadziło do zwiększania się udziałów depozytów bankowych, aktywów w zakładach ubezpieczeń na życie oraz obligacji w strukturze aktywów finansowych gospodarstw domowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article provides proof that demographic characteristics is one of important determinants influencing investors' behaviour on the savings product market. The article provides an analysis of the preferences concerning the choice of the form of saving depending on the age and size of the household. The above-mentioned features were chosen with consideration of the foreseen demographic changes in Poland in the coming decades. Furthermore, the article contains a projection of the direction of changes in the value and structure of households' financial assets resulting from the expected demographic alterations. The study shows that the strong growth of the elderly dependency ratio will result in a 3.4 % decrease in the saving ratio, though the negative influence of the growth of the elderly dependency ratio may be moderated by changes in the age structure of professionally active persons. It is demonstrated that population ageing will lead to an increase in bank deposits, life insurance companies assets and bond shares in the structure of households' financial assets. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
57-80
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Auerbach A., Kotilkoff L. (1987), Dynamic Fiscal Policy, Cambridge University Press.
 • Bakshi G.S., Chen Z. (1994), Baby boom, population aging, and capital markets, Journal of Business, 67.
 • Błaszczak A. (2008), Droga do fotela prezesa, Rzeczpospolita, 27 sierpnia, www.rp.pl.
 • Börsch-Supan A. (1996), The impact of Population Ageing on Savings, Investment and Growth in the OECD area, w: Future global capital shortages - real threat or pure fiction?, OECD, Paris.
 • Börsch-Supan A. (2001), Comparison of Household Savings Behavior: A Study of Life-Cycle Savings in Seven Countries. Introduction, Research in Economics, 55 (2).
 • Bosworth B., Burtless G., Sabelhaus J. (1991), The Decline in Saving: Evidence from Household Surveys, Brooking Papers on Economic Activity 1, 1991.
 • Canari L. (1994), Do demographic changes explain the decline in the saving rate of Italian households? w: A. Ando, L. Guiso, I. Visco (red.), Saving and the accumulation of wealth, Cambridge University Press.
 • Cohn R.A., Lewellen W.G., Lease R.C., Schlarbaum G.G. (1975), Individual investor risk aversion and investment portfolio composition, The Journal of Finance, 30.
 • Czapiński J., Panek T., red. (2006), Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T., red. (2007), Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, VizjaPress&IT, Warszawa.
 • Feldstein M. (1980), International Differences in Social Security and Saving, Journal of Public Economies, 14, October.
 • Ferrucci G., Miralles C. (2007), Saving behaviour and global imbalances. The role of emerging market economies, ECB Working Paper Series, 842, December, Frankfurt.
 • Hayashi F., Ando A., Ferris R. (1988), Life Cycle and Bequest Savings, Journal of the Japanese and International Economies, 2.
 • Horioka C. (1986), Why is Japan's Private Saving Rate so High?, IMF, Washington D.C.
 • Horioka C. (1991), The Determinants of Japan's Saving Rate: The Impact of the Age Structure of the Population and Other Factors, Economic Studies Quarterly, 42, September.
 • Koskela E., Viren M. (1989), International Differences in Saving Rates and the Life Cycle Hypotheis: A Comment, European Economic Review, 33.
 • Liberda B. (2000), Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty. PTE-Bellona, Warszawa.
 • Loayza N., Schmidt-Hebbel K., Serven L. (2000), What drives private savings across the world, Review of Economics and Statistics, LXXXII.
 • Masson P.R., Bayoumi T., Samiei H. (1998), International Evidence on the Determinants of Private Saving, The World Bank Economic Review, 12 (3).
 • Masson P., Tryon R.W. (1990), Macroeconomic Effects of Projected Population Ageing in Industrial Coutries, IMF Staff Papers, 37(3), September, Washington D.C.
 • Mc Morrow K., Röger W. (2003), Economic and financial market consequences of ageing populations, Economic Papers, 182, April, European Commission, Brussels.
 • McInish T.H., Ramaswami S.N., Srivastava R.K. (1993), Do more risk-averse investors have lower net worth and income?, Financial Review, 28.
 • Modigliani F., Brumberg R. (1955), Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross-Section Data, w: K.K. Kurihara (red.), Post-Keynesian Economics, Allen and Unwin, London.
 • Modigliani F., Sterling A. (1983), Determinants of Private Savings with Special Reference to the Role of Social Security - Cross Country Tests, w: F. Modigliani, R. Hemming (red.), The Determinants of National Saving and Wealth, St. Martins Press, New York.
 • Modigliani F. (1970), The Life Cycle Hypothesis of Saving and Intercountry Differences in the Saving Ratio, w: W.A. Eltis, M.F. Scott, J.N. Wolfe (red.), Induction, Growth and Trade, Clarendon Press. Oxford.
 • Morin R.A. Suarez A.F. (1983), Risk aversion revisited, The Journal of Finance, 38.
 • OECD (1990), OECD Economic Surveys: Japan (1989/90), OECD, Paris.
 • Pentor (2007), Audyt Bankowości Detalicznej.
 • Poterba J.M. (2004), Impact of Population Aging on Financial Markets in Developed Countries, Economic Review, Fourth Quarter, Federal Reserve Bank of Kansas City.
 • Riley W.B., Chow K.V. (1992), Asset allocations and individual risk aversion, Financial Analysts Journal, 48.
 • Shibuya H. (1987), Japan's Household Saving Rate: An Application of the Life Cycle Hypothesis, IMF Working Paper, 87/15, Washington D.C.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163844212
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.