PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 51 | nr 107 | 141-153
Tytuł artykułu

Wartość firmy w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości

Autorzy
Warianty tytułu
Goodwill in the light of fundamental accounting principles
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza księgowych procedur wyceny wartości firmy w odniesieniu do wymogów stawianych przez nadrzędne zasady obowiązujące w rachunkowości finansowej oraz do współczesnych rozwiązań stosowanych w procesach wyceny wartości przedsiębiorstw. Przeprowadzona analiza wykazała, że obowiązujące uregulowania w zakresie rachunkowości uwzględniły w znacznym stopniu osiągnięcia współczesnej teorii finansów przedsiębiorstw oraz złożoność procesów gospodarczych. Pomimo jednak jasno określonych zasad wyceny wartości firmy zarówno w momencie początkowego ujęcia, jak również w kolejnych latach obrotowych, ich stosowanie wymaga wielu danych szacunkowych oraz równoczesnego stosowania wielu metod wyceny wartości przedsiębiorstwa (wartość rynkowa, wartość godziwa aktywów netto, wartość dochodowa). Praktyczne zastosowanie modeli wyceny może napotykać wiele barier dotyczących doświadczenia osób sporządzających i badających sprawozdania finansowe, dostępu do odpowiednich informacji, może też stanowić pole do świadomego kreowania obrazu przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym. W artykule podjęto próbę wskazania, jak występowanie tych okoliczności może niekorzystnie wpływać na jakość informacji prezentowanej w sprawozdaniu finansowym i utrudniać weryfikację wiarygodności prezentowanej wartości firmy w świetle podstawowych zasad rachunkowości. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this article is to analyze accounting procedures of goodwill valuation with reference to the requirements of the fundamental principles of accounting and currently used methods of company value determination. The analysis shows that present accounting regulations have largely taken into account many of the achievements of contemporary theory of business finance. The accounting standards of goodwill valuation at the time of initial recognition and in the following years are clear but require many estimates and simultaneous usage of several valuation methods (market value, fair value of net assets, going concern value). Practical application of the valuation models can face barriers such as experience of the accounting staff and auditors and access to the necessary information, or can provide an area for creating the image of an enterprise in financial statements. The author of this article tries to show how such circumstances can affect the quality of information presented in financial statements and make it difficult to verify the reliability of the presented value of goodwill in the light of the fundamental principles of accounting. (original abstract)
Rocznik
Tom
51
Numer
Strony
141-153
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Benninga Z.S., Sarig O.H. (2000), Finanse przedsiębiorstwa: metody wyceny, W1G-Press, Warszawa.
 • Cwynar A., Cwynar W. (2002), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje -Systemy - Narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Cwynar W., Cwynar A. (2000a), Nowe mierniki przyrostu (ubytku) wartości firmy, „Ekonomista" nr 2.
 • Cwynar W., Cwynar A. (2000b): Jak wdrażać EVA™ w praktyce - studium przypadków. „Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie", nr 12.
 • Dziawgo D. (2001), Inwestorzy indywidualni a zarządzanie wartością firmy, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, praca zbiorowa, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Ehrbar AI. (2000), Strategie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-PRESS, Warszawa.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Herman A., Szablewski A., (red), (1999) Zarządzanie wartością firmy, praca zbiorowa, Poltext, Warszawa.
 • Jaki A. (2000), Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości, Zakamycze.
 • Kamela-Sowińska A. (2006), Wartość firmy, PWE, Warszawa.
 • Kamela-Sowińska A. (2007), Rachunkowość na zakręcie, „Rachunkowość", nr 5.
 • Karmańska A. (2005), Aktualizacja wartości firmy, „Rachunkowość" nr 2.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 „ Utrata wartości aktywów ", Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2007 r., Nr 8, poz. 46.
 • Luty Z. (2005), Pary let wymiany udziałów łączących się spółek - skutki wynikowe i bilansowe, [w:] Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej wg MSSF i MSRF, Z. Luty (red.), Materiały pokonferencyjne VI Dorocznej Konferencji Auditingu, KIBR, Warszawa.
 • Malinowska U. (2001), Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa.
 • Marcinkowska M. (2000), Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Micherda B., (red.), (2009), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone Międzynarodowe Standardy Rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.
 • Turyna J. (2008), Rachunkowość finansów, wyd. trzecie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Zarzecki D. (1999), Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163830011
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.