PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 51 | nr 107 | 129-139
Tytuł artykułu

Informacyjna rola bilansu w historycznej perspektywie

Warianty tytułu
Informative function of the balance-sheet - a historical perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Znaczenie rachunkowości jako systemu informacyjnego, a przede wszystkim sprawozdań, które generuje dla potrzeb różnych odbiorców, nieustannie wzrasta. Wśród sprawozdań finansowych najdłuższą historię ma bilans, informujący o stanie majątkowym i finansowym każdej jednostki gospodarczej, będący statycznym rachunkiem opartym na metodzie bilansowej i zarazem okresowym sprawozdaniem, zwanym dziś „produktem” systemu rachunkowości. Bilans, informujący o wysokości majątku i kapitału, ewoluował w ciągu wieków. Rozwój dokonywał się zarówno w płaszczyźnie merytorycznej, jak też technicznej, zwiększając jego jakość. Wartość informacyjna bilansu wzrastała dzięki poszukiwaniu właściwej terminologii, odpowiednich metod wyceny pozycji bilansowych, adekwatnych do potrzeb form prezentacji oraz technik sporządzania tego sprawozdania. Znaczący wkład w tym zakresie mają polscy teoretycy rachunkowości. (abstrakt oryginalny)
EN
In contemporary market conditions the role of accounting as an information system, and particularly the significance of financial reports which it generates for various users, is constantly increasing. Among financial statements the balance sheet has the longest history. It informs about assets and financial position of business entities. Balance sheet is a static account based on the balance method. It also is a periodic report which is now referred to as the product of the accounting system. It has evolved over many centuries in terms of both its content and form, which in consequence has led to improvement of its quality. The informative value of this financial statement has increased through seeking proper terminology and adequate methods of balance-sheet items measurement (appropriate to the forms of presentation) and preparation techniques. The article draws attention to the fact that Polish accounting theorists have made a substantial contribution in this particular area. (original abstract)
Rocznik
Tom
51
Numer
Strony
129-139
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Bańkowski A. (2000), Etymologiczny słownik języka polskiego T. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dizionario Etimológico Delia Lingua Italiana, (1999), red. Manilio Cortelazzo, Paolo Zoili, Zanichelli, Bologna.
 • Fogler G. (1972), Bilanzen, Stuttgart.
 • Gamersfelder S. (1570), Buchhalten durch zwei Bucher nach italienischer Art und Weise (Księgowość prowadzona za pomocą dwóch ksiąg metodą włoską), Gdańsk.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., (2004), Rachunkowość finansowa, DIFIN, Warszawa.
 • Góra W. (1938), Bilanse, studia z dziedziny ekonomiki prywatnej, wyd. 11, Warszawa.
 • Górniak S. (1962), Bilansoznawstwo w zarysie, PWE, Warszawa.
 • Hońko S. (2003), Znaczenie dorobku wybranych polskich teoretyków bilansowych okresu międzywojennego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Numer specjalny, tom 13(69), SKwP, Warszawa.
 • Kawa M. (1987), Pochodzenie i znaczenie wyrazu „bilans", Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nr 225, Kraków.
 • Kiparisow N.A. (1954), Teoria księgowości, PWG, Warszawa.
 • Lulek T., Zasady nauczania rachunkowości, Kraków 1932.
 • Pacioli L., Tractatus XI de Computis et Scripturis, Summa de Atithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalitr, traktat o rachunkowości wydany z okazji jubileuszu 100-lecia organizacji księgowych na ziemiach polskich 1907-2007, (2007) red. E. Pogodzińska-Mizdrak, S. Sojak, SKwP, COSZ, Warszawa.
 • Pogodzińska-Mizdrak E. (2004), Twórcy polskiej myśli ekonomii i rachunkowości Lwowa i Krakowa w okresie międzywojennym, Polska Szkoła Rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, SGH, Warszawa.
 • Pogodzińska-Mizdrak E. (2005), Rachunkowość w historycznej perspektywie, Podstawy rachunkowości, Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. B. Micherda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pogodzińska-Mizdrak E. (2003), Rachunkowość polska początku XX wieku na tle epoki (1900-1939), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, red. S. Sojak, UMK, Toruń.
 • Pogodzińska-Mizdrak E. (2005b), Inwentaryzacja jako ważne ogniwo kontroli wewnętrznej w jednostce gospodarczej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 674, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Robert P. (1996), Le nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue francéais, Dictionnaires Le Robert, Paryż.
 • Ronek H. (1995), Pragmatyczna metodologia rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Scheffs M. (1936), Bilans kupiecki ¿podatkowy, Związek Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Schmalenbach E. (1931), Dynamische Bilans, Auflage 5, G.A. Gloeckner Verlagsbuchhandlung, Leipzig.
 • Schmidt F. (1929), Die organische Tageswertbilanz, wyd. 3, Lipsk.
 • Seifert T. (1930), Polskie bilansoznawstwo, Lwów-Warszawa.
 • Świderska G. (1998), Wpływ teorii dynamicznego bilansu na rozwiązania współczesnej rachunkowości, Rachunkowość u progu XXI w., Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., tekst jednolity, z późn. zmianami, Dz.U. Nr 21, poz. 591 i Dz.U. Nr 113, poz. 1186.
 • Wojciechowski E. (1964), Zarys rozwoju rachunkowości w dawnej Polsce, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163829859
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.