PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 51 | nr 107 | 35-45
Tytuł artykułu

Odroczony podatek dochodowy w międzynarodowych i krajowych uregulowaniach rachunkowości - podobieństwa i różnice

Warianty tytułu
Deferred income tax in international and Polish accounting regulations - similarities and differences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcono analizie podobieństw i różnic między uregulowaniami określonymi przez Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej a regulacjami krajowymi w zakresie alokacji podatku dochodowego. Autorka zbadała zapisy MSR 12, ustawy o rachunkowości, a także KSR 2. Porównania dokonano w najważniejszych obszarach, m.in. definicji wartości podatkowej, określeniu różnic przejściowych, zasad wyceny, ujmowania i prezentacji podatku odroczonego w sprawozdaniu finansowym. Przeprowadzona analiza porównawcza pozwala stwierdzić, iż regulacje krajowe dotyczące alokacji podatku są dalece zbieżne z międzynarodowymi, a występujące różnice mają charakter nieistotny. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to identification and analysis of similarities and differences between international accounting standards and Polish accounting regulations relating to income tax allocation. The author has examined the relevant provisions of IAS 12, the Polish Accounting Act and NAS 2 (National Accounting Standard 2), and has carried out a comparative analysis in main areas, such as: definition of tax value, temporary differences, and the rules of deferred income tax valuation and presentation in financial statements. The study has found that domestic and international regulations relating to deferred tax allocation are highly convergent and the small differences that exist are insignificant. (original abstract)
Rocznik
Tom
51
Numer
Strony
35-45
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Gabrusewicz W., Kamieniecka M. (2007), MSR 12 Podatek dochodowy. Międzynarodowe i krajowe regulacje sporządzania sprawozdań finansowych w praktyce, Difin, Warszawa.
  • Gierusz B. (2005), Metody alokacji podatku dochodowego w teorii i praktyce rachunkowości, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
  • Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 Podatek dochodowy, Dz. Urz. Min. Fin. z 2004 r., nr 13, póz. 132.
  • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (1999), International Accounting Standards Committee, Londyn.
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje według stanu na dzień l stycznia 2007 r. (2007), Tom I i II, International Accounting Standards Board i SKwP, Londyn.
  • Olchowicz I. (2003), Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, D/.U. z 2002 r., nr 76, póz. 694, z późniejszymi zmianami.
  • Walińska E. (2003), Rachunkowość podatków odroczonych, FRRwP, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163829202
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.