PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | nr 1 | 31-55
Tytuł artykułu

Ekonometryczny pomiar efektywności ekonomicznej instytucji finansowych. Stochastyczny model graniczny kosztów

Autorzy
Warianty tytułu
Econometric measurement of financial institutions' economic efficiency. Stochastic cost frontier model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie stochastycznego modelu granicznego kosztów jako jednego ze sposobów oceny ekonomicznej efektywności kosztowej instytucji finansowych oraz zastosowanie go do pomiaru efektywności kosztowej oddziałów jednego z polskich banków. Analiza efektywności kosztowej pozwala na zbadanie, czy poszczególne podmioty przy danych cenach czynników produkcji ponoszą minimalny koszt całkowity wytworzenia danego poziomu produkcji. Do konstrukcji modelu przyjęto dwa zmienne czynniki produkcji (wartość pozyskanych depozytów - kapitał finansowy; wartość wynagrodzeń - kapitał ludzki), jeden czynnik stały (powierzchnia pomieszczeń biurowych - kapitał fizyczny) oraz jeden produkt (wartość udzielonych kredytów). Rezultatem analizy empirycznej są wskaźniki poziomu efektywności kosztowej oraz rankingi badanej grupy oddziałów w poszczególnych kwartałach. Ze względu na zastosowanie zbyt uproszczonej metody estymacji (skorygowana metoda najmniejszych kwadratów) otrzymane wskaźniki efektywności są zaniżone i za mało dokładne do dalszej analizy. Sporządzone na ich podstawie rankingi są natomiast wiarygodne i mogą być wykorzystane do dalszej oceny i porównań, co należy uznać za istotną korzyść badawczą. (abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the article is the presentation of the stochastic cost frontier model as one of the ways of measuring financial institutions' economic efficiency and the application of this model to the measurement of cost efficiency of the branches of one of the Polish banks. The analysis of cost efficiency allows to examine whether, at certain prices of production factors and at a certain level of production, individual subjects incur the minimum total production cost. This model was constructed on the basis of two variable production factors (the value of acquired deposits - financial capital, and the value of remuneration - human capital), one fixed factor (the area of office premises - real capital) and one product (the value of granted credits). The empirical results of calculations provide indexes for the cost efficiency level and ranks of the tested branch group in particular quarters of the year. On account of an oversimplified method of estimation (Corrected Ordinary Least Squares), the derived indexes of efficiency are too low and insufficiently precise for further analysis. However, the ranks made on their basis are reliable and could be used for further evaluation and comparisons, which is their essential merit.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
31-55
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Aigner D., Lovell C.A.K., Schmidt P. (1977), Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Models, Journal of Econometrics, 6.
 • Barburski J. (2003), Porównanie tradycyjnych i ekonometrycznych metod oceny efektywności ekonomicznej banków i ich oddziałów, praca doktorska pod kier. J. Osiewalskiego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie (maszynopis powielony).
 • Bednarski P., Gołajewska M., Józefowska M., Nikiel E.M., Opiela T.P. (1999), Efektywność i ryzyko sektora bankowego w Polsce, Materiały i Studia, 96, NBP, Warszawa.
 • Bednarski P., Gołajewska M., Józefowska M., Nikiel E.M., Opiela T.P. (2001), Assessing the Efficiency of Polish Commercial Banks, Materiały i Studia, 18, NBP, Warszawa.
 • Nikiel E.M., Opiela T.P. (2002), Customer Type of Bank Efficiency in Poland: Implication for Emerging Market Banking, Contemporary Economic Policy, 20 (3).
 • Berger A.N., Hancock D., Humphrey D.B. (1993), Bank Efficiency Derived from the Profit Function, Journal of Banking and Finance, 17.
 • Berger A.N., Hunter W.C., Timme S.G. (1993), The Efficiency of Financial Institutions: A Review and Preview of Research Past, Present and Future, Journal of Banking and Finance, 17.
 • Christensen L.R., Jorgenson D., Lau L. (1971), Conjugate Duality and the Transcendental Logarithmic Production Function, Econometrica, 39.
 • English M., Grosskopf S., Hayes K., Yaiswarng S. (1993), Output Allocative and Technical Efficiency of Banks, Journal of Banking and Finance, 17.
 • Farrell M. (1957), The Measurement of Productive Efficiency, Journal of the Royal Statistical Society, Series A (120).
 • Gabrielsen A. (1975), On Estimating Efficient Productions, Working Paper, A - 35, Chr. Michelsen Institute, Department of Humanitities and Social Sciences, Bergen.
 • Gospodarowicz M. (2000), Procedury, analizy i oceny banków komercyjnych, Materiały i Studia, 113, NBP, Warszawa.
 • Greene W.H. (1990), A Gamma - Distributed Stochastic Frontier Model, Journal of Econometrics, 46.
 • Koop R., Diewert W.E. (1982), The Decomposition of Frontier Cost Function Deviations into Measures of Technical and Allocative Inefficiency, Journal of Econometrics, 19.
 • Kopp R., Mullahy J. (1989), Moment - Based Estimation and Testing of Stochastic Frontier Models, Discussion Papers, 89 - 100, Resources for the Future, Washington.
 • Marzec J. (1998), Produkty i czynniki produkcji w badaniach efektywności kosztowej banków, Prace Naukowe AE we Wrocławiu.
 • Marzec J. (1999), Produkty, czynniki produkcji i funkcja kosztów w badaniach efektywności kosztowej banków, Ekonomista, 3.
 • Marzec J. (2000), Ekonometryczna analiza efektywności kosztów w bankach komercyjnych, praca doktorska pod kier. J. Osiewalskiego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie (maszynopis powielony).
 • Marzec J. (2002), Krótkookresowa analiza technologii i efektywności kosztowej oddziałów banku - praca jako czynnik stały, w: A. Welfe (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Zeszyty Naukowe SGH, Warszawa.
 • Marzec J., Osiewalski J. (1996-1997), Pomiar efektywności kosztowej banków: zarys metodologii, Folia Oeconomica Cracoviensia, t. 39-40, PAN - Oddział w Krakowie.
 • Meeusen W., van den Broeck J. (1977), Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Functions with Composed Error, International Economic Review, 8.
 • Osiewalski J. (2001), Ekonometria bayesowska w zastosowaniach, Wydawnictwo AE w Krakowie.
 • Osiewalski J., Marzec J. (1998a), Bayesian Analysis of Cost Efficiency with an Application to Bank Branches, w: E. Miklaszewska (red.), Global Trends and Changes in European Banking, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Osiewalski J., Marzec J. (1998b), Bayesowska analiza efektywności kosztowej oddziałów banku: założenia i wyniki [w:] Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 808.
 • Osiewalski J., Wróbel-Rotter R. (1999), Estymacja granicznych funkcji produkcji i wskaźników efektywności technicznej na podstawie danych przekrojowych, Przegląd Statystyczny, 1.
 • Osiewalski J., Wróbel-Rotter R. (2002), Bayesowski model efektów losowych w analizie efektywności kosztowej, Przegląd Statystyczny, 2.
 • Pawłowska M. (2005), Poziom konkurencji i efektywność a koncentracja na polskim rynku bankowym, Materiały i Studia, 192, NBP, Warszawa.
 • Richmond J. (1974), Estimating the Efficiency of Production, International Economic Review, 15.
 • Rogers K.E. (1998), Nontraditional Activities and the Efficiency of US Commercial Banks, Journal of Banking and Finance, 22.
 • Rogowski G. (1998), Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Sealey C.W., Lindley J.T. (1977), Inputs, Outputs and a Theory of Productions and Cost at Depository Financial Institutions, Journal of Finance, 32.
 • Van den Broeck J., Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J. (1994), Stochastic Frontier Models: A Bayesian Perspective, Journal of Econometrics, 61.
 • Varian H.L. (1999), Mikroekonomia, PWN, Warszawa 1999.
 • Winsten C.D. (1957), Discussion on Mr. Farrell's Paper, Journal of the Royal Statistical Society, Series A (120).
 • Wróbel-Rotter R. (2001), Giętkie formy funkcyjne w empirycznej analizie kosztu. Podejście Diewerta i wnioskowanie bayesowskie, Ekonomista (5).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163785797
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.