PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 77 | z. 131 | 69-91
Tytuł artykułu

Skład i podczyszczanie miejskich ścieków opadowych a norma drogowa - efektywność wybranych rozwiązań technologicznych w świetle doświadczeń laboratoryjnych i eksploatacyjnych

Warianty tytułu
Urban Storm Water Composition and Treatment in Comparison to Road and High -Way Designing Guidelines; Effectiveness of Selected Technological Solutions Based on Laboratory Tests and Operating Experience
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest próbą syntetycznego ujęcia zagadnień związanych z problemem oczyszczania ścieków deszczowych w świetle najnowszych regulacji prawnych i doświadczeń eksploatacyjnych. Przedstawiony materiał jest polemiką z obowiązującymi normami oraz wytycznymi w której argumentem są doświadczenia eksploatacyjne i wyniki badań naukowych. Autorzy zestawiają normowe wskaźniki zanieczyszczeń z rzeczywistymi pomiarami ścieków deszczowych poddając pod dyskusję zakres stosowalności aktualnie obowiązującej normy drogowej. Odrębnym zagadnieniem prezentowanym w artykule jest próba oceny efektywności usuwania zawiesin w wybranych rozwiązaniach technologicznych. Zaprezentowano wyniki analizy sitowej osadów deszczowych z eksploatowanych w Polsce osadników wirowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents synthesised attitude to current problems of storm water treatment in Poland in terms of present law regulations and experiences gained by authors. Article evokes discussion of present designing guidelines used in designing roads and high-ways presenting numerous data form scientific experiments and authors own explorations. The main discussed issue is how wide should be the guidelines for roads and high-ways used in designing storm water drains in towns centres. Authors risk the thesis that the above guidelines do not always represent the truth about storm water composition-especially in urban areas and suggest other existing guidelines that designer can profit from. Another part is devoted to laboratory analyses and empirical data from storm water settlers based on swirl formula-operating throughout Poland. Authors present examples of fractional analyses of sediments collected in swirl settlers operating in the similar hydraulic conditions, where we can observe differences in sludge structure with concern to the catchments’ area characteristics.(original abstract)
Bibliografia
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
 • Polska Norma PN-S-02204 (grudzień 1997) Drogi samochodowe: Odwodnienie dróg; Polski Komitet Normalizacyjny.
 • Babelski Z., Ocena zanieczyszczenia ścieków deszczowych z rożnych zlewni miejskich. Gaz, Woda, Technika Sanitarna nr 11 / 1999, str. 414-418.
 • Borysiewicz R., „Charakterystyka ścieków deszczowych”. Gospodarka Wodami Opadowymi na Terenach Zurbanizowanych, Gdańska Fundacja Wody - materiały seminaryjne; Gdańsk -Sobieszewo, Marzec 2004r.
 • Cywiński B., Gduła S., Kempa E., Kurbiel J., Płoszański H., Oczyszczanie ścieków 1: oczyszczanie mechaniczne i chemiczne. Arkady, Warszawa 1983.
 • Dąbrowski W., Parametry fizyczne zawiesin wód deszczowych jako podstawa do projektowania systemów podczyszczania. Gaz, Woda, Technika Sanitarna nr 6/2001, str. 221-224.
 • Ekol - Unicon Sp. z o.o., Gdańsk ul. Równa 2, publikacje i doświadczenia własne, w tym badania uziarnienia osadów z osadników deszczowych.
 • Environment 21 Ltd. USA, badania modelowe sprawności hydraulicznej osadników V2B1.
 • Fidala - Szope M., Najlepsze, dostępne, ekonomicznie uzasadnione techniki oczyszczania ścieków opadowych. IOŚ Zakład Systemów Ochrony Wód: Odprowadzanie wód opadowych z terenów zurbanizowanych - problemy prawne, techniczne i ekologiczne (materiały seminaryjne), Jachranka, maj - czerwiec 1999.
 • Geiger W., Dreiseiti H., Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych. Poradnik, Projprzem-Eko, Bydgoszcz 1999 r.
 • Imhoff K. i K., Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Poradnik, Projprzem-Eko, Bydgoszcz 1996r.
 • Sawicka - Siarkiewicz H., Ograniczanie zanieczyszczeń w spływach wód opadowych w kontekście wymagań określonych w polskich uregulowaniach prawnych. Wody opadowe, status prawny, opłaty technologie, Gdańska Fundacja Wody - materiały seminaryjne; Gdańsk - Sobieszewo, Kwiecień 2006 r.
 • Sawicka - Siarkiewicz H., Charakterystyka systemów odwodnienia dróg i obiektów im towarzyszących. Gospodarka Wodami Opadowymi na Terenach Zurbanizowanych, Gdańska Fundacja Wody - materiały seminaryjne; Gdańsk - Sobieszewo, Marzec 2004 r.
 • Sawicka - Siarkiewicz H., Zanieczyszczenia ścieków opadowych odprowadzanych z tras szybkiego ruchu i terenów obiektów towarzyszących oraz metody ograniczania ich wpływu na odbiorniki. IOŚ Zaklad Systemów Ochrony Wód: Odprowadzanie wód opadowych z terenów zurbanizowanych - problemy prawne, techniczne i ekologiczne (materiały seminaryjne), Jachranka, maj - czerwiec 1999 r.
 • Tuz P.K, Jakość ścieków opadowych z terenów zurbanizowanych. Forum eksploatatora 2/2006 , str. 32-35.
 • Zwara W., Oczyszczanie wód opadowych w infrastrukturze drogowej. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie - materiały konferencyjne; Nr 62 (Zeszyt 112); Kraków 2004r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163564844
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.