PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2009 | nr 2 | 93-112
Tytuł artykułu

Wpływ polityki spójności na integrację gospodarczą i społeczną w Unii Europejskiej w latach 1988-2008

Warianty tytułu
The Impact of Cohesion Policy on Economic and Social Integration in EU in 1988-2008
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka spójności ustanowiona została w 1988 roku. Celem jej było zmniejszenie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów w krajach Wspólnoty oraz zmniejszenie zacofania najsilniej upośledzonych obszarów, w tym również obszarów wiejskich. Przyjęto wówczas, że polityka ta będzie finansowana z funduszy strukturalnych, tj. Sekcji Orientacji funduszu FEOGA, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i od 1993 roku – Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa, a także Funduszu Spójności. Od 1988 roku polityka ta była kilkakrotnie modyfikowana (w latach 1994–1999, 2000–2006 i 2007–2013). W latach 1988–2006 głównymi baneficjentami pomocy z funduszy unijnych były najbiedniejsze kraje członkowskie UE – Hiszpania, Grecja, Portugalia i Irlandia. Kraje te przeznaczyły uzyskane środki na rozwój infrastruktury, czynnika ludzkiego i otoczenia produkcyjnego. Wykorzystanie w latach 1988–2006 środków z funduszy unijnych przyczyniło się do ograniczenia dysproporcji w poziomie rozwoju pomiędzy wymienionymi krajami a pozostałymi krajami UE-15.(abstrakt oryginalny)
EN
The cohesion policy was adopted in 1988 with the purpose of reducing disproportions in the level of development of various regions of the Community's countries, and eliminating the backwardness of the underprivileged areas, rural areas included. In accordance with decisions taken at the time the cohesion policy was to be financed from structural funds, i. e. from the Orientation Section of FEOGA (the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund), the European Regional Development Fund, the European Social Fund and — from 1993 — the Financial Instrument for Fisheries Guidance and, also, the Cohesion Fund. Since 1988 the cohesion policy has been modified several times (in 1994-1999, 2000—2006 and 2007—2013). In the 1988—2006 period the main beneficiaries of assistance available from the EU funds were the poorest member-states of the European Union — Spain, Greece, Portugal and Ireland. These countries allocated the obtained means to the development of infrastructure, human resources and production environment. The use of means obtained from the EU funds in 1988—2006 helped reduce the difference in the le-vel of development of the named countries and the remaining countries of EU-15.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
93-112
Opis fizyczny
Bibliografia
 • 1989-2013: wydatki polityki spójności, 2008. "inforegio panorama" 26.
 • Aby rozszerzenie stało się sukcesem, 2008. "inforegio panorama" 26.
 • Beutel J., 2002: The Economic Impact of Objectivel Interventions for the period 2000-2006. Final Report to the Directoriate General for Regional Policies European Commission.
 • Bielecki J., 1999: Polska jak grecki Ipeiros. "Rzeczpospolita" z dnia 4 lutego.
 • Bielecki J., 2000: Największa poprawa od lat. "Rzeczpospolita" z dnia 12 września.
 • Bujnowski M., 2009: Polityka spójności UE i jej realizacja w Polsce. W: Polityki gospodarcze Unii Europejskiej. Red. E. Kawecka-Wyrzykowska. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Czykier-Wierzba D., 2003: Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej. Twigger, Warszawa.
 • Czykier-Wierzba D., 2005: Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w regionach objętych celem 2 w latach 1994-1999. "Bank i Kredyt" 1.
 • DieStrukturfonds in 1994. Sechster Jahresbericht, 1996. Europäische Kommission, Luxemburg.
 • DieStntkturfonds in 1998. Zehnter Jahresbericht, 1999. Europäische Kommission, Luxemburg.
 • Europa im Blick der Statistik, 2000. Eurostat Yearbook 2000, Luksemburg.
 • European Economy, 1998. European Commission, Convergence Report.
 • European Economy, 2002. European Commission, Luxembourg.
 • Europe in Figures, 2008. Eurostat Yearbook 2008, Luxembourg.
 • Facts through Figures. A statistical portrait of the European Union, 1996. Eurostat Yearbook 1996, Luxembourg.
 • Growing Regions, Growing Europe, 2008. Fifth progress report on economic and social cohesion. European Commission, Luxembourg.
 • Hübner D., 2008: Regiony są ważne. "inforegio panorama" 26.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., 2000: Znaczenie funduszy pomocowych dla Polski jako członka Unii. W: Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla Polski. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., 2007: Cele i zasady polityki spójności w Unii Europejskiej. W: J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda: Integracja europejska. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Key Figures on Europe, 2008. Eurostat Yearbook 2007/2008, Luxembourg.
 • Konsolidacja i podwojenie wysiłków, 2008. "inforegio panorama" 26.
 • Nowe partnerstwo dla spójności: konwergencja, konkurencyjność, współpraca, 2004. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej. Komisja Europejska, Luksemburg.
 • Objective 1 assistance indirectly benefits non-objective I areas, 2002. "Inforegio news" European Union 101.
 • Od projektów do programów, 2008. "inforegio panorama" 26.
 • Pietrzyk I., 2000: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Polityka spójności 2007-2013, 2007. Komentarze i teksty oficjalne. Luksemburg.
 • Radzymińska T., 1999: Integracyjna solidarność. "Nowe Życie Gospodarcze" 9.
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2052/88 z dnia 24 czerwca 1988 (Dz.Urz. WE L 185 z dnia 15.7.1988).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.Urz. UE L 210/25 z 31.07.2006).
 • Rozwijające się regiony - rozwijająca się Europa, 2007. Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej. Komisja Europejska, Luksemburg.
 • Spojrzenie na rok 1988, 2008. "inforegio panorama" 26.
 • Statistische Grundzahlen der Europäischen Union, 1995. Eurostat Jahrbuch 1995, Luksemburg.
 • Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its territory, 2001. Second report on Economic and Social Cohesion, Luxembourg.
 • Wach K., 2006: Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Wzrost i zatrudnienie, 2008. "inforegio panorama" 26.
 • Zientara P, 2008: Europejska polityka spójności: kontrowersje i wątpliwości. "Wspólnoty Europejskie" 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163564785
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.