PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 10 | 16-39
Tytuł artykułu

Makroekonomiczne przesłanki lokalizacji obiektów handlowych

Warianty tytułu
Macroeconomic Premises for Positioning Shopping Centres
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Lokalizacja działalności gospodarczej, jako złożony, wielokryterialny i wielosekwencyjny proces koncepcyjny, powinna być postrzegana przede wszystkim jako proces wyboru zależny od optymalizacji kompleksowych rachunków w skali mikro-, mezo- i makroekonomicznej. Artykuł prezentuje wyniki analizy szerokiego spektrum czynników wpływających na lokalizację działalności gospodarczej, umieszcza zjawisko zarówno w dwu-, jak i czterostopniowym modelu zarządzania, biorąc pod uwagę także wymogi klienta i koncepcję strefy kompromisu decyzyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The positioning of business activities, as a complex, multifaceted and multi-sequential conceptual process should primarily be viewed as a process of choice which depends on the optimisation of comprehensive calculations on a micro-, mezzo- and macroeconomic scale. The article presents the results of the analysis of a wide range of factors affecting the positioning of business activities, places the phenomenon into a two- and four-stage management model, taking into account the customer's requirements and the concept of the area of the decision-making compromise. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
16-39
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • K. Boczar, Z. Kossut, Ekonomika handlu, Warszawa 1983.
 • W. Budner, Lokalizacja przedsiębiorstw - aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Poznań 2004.
 • R. Domański, Gospodarka przestrzenna, Warszawa 1990.
 • R. Domański, Miasto innowacyjne, Warszawa 2000.
 • T. Domański, Strategie rozwoju handlu, Warszawa 2006.
 • G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Konkurencyjność regionów, „Studia Regionalne i Lokalne" 2000/1.
 • W. Isard i in., Metody analizy regionalnej – wprowadzenie do nauki o regionach, Warszawa 1965.
 • B. Jałowiecki, M.S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2002.
 • W. Jarczewski, Specjalne strefy ekonomiczne w gminach, „Samorząd Terytorialny" 2007/7-8.
 • M. Jastrzębska, Polityka inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 2005/9.
 • A. Jewtuchowicz, Dynamika rozwoju terytorialnego a procesy restrukturyzacji gospodarczej, „Monografie i Opracowania SGH" 1996/414.
 • J. Karwowski (red.), Relacje miçdzy samorządem terytorialnym i podmiotami rynku regionalnego - wybrane problemy, Szczecin 2003.
 • Z. Kędzior (red.), Konsument -gospodarstwo domowe - rynek, Katowice 2007.
 • U. Kłosiewicz, Zmiany ilościowe i jakościowe w handlu detalicznym, „Handel Wewnętrzny" 1991/5.
 • U. Kłosiewicz-Górecka, B. Słomińska, Samorząd terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu, Warszawa 2001.
 • Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Warszawa 1994.
 • E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość a rynek, Warszawa 1997.
 • S. Leszczycki, Pojęcie czynnika przestrzeni i jego rola we współczesnej gospodarce, w: K. Secomski (red.), Elementy teorii planowania przestrzennego, Warszawa 1972.
 • A. Losch, Gospodarka przestrzenna - teoria lokalizacji, Warszawa 1961.
 • K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, Warszawa 2003.
 • E. Misiąg, Makroekonomiczne funkcje handlu w transformowanej gospodarce, Warszawa 2002.
 • W. Murdzek, Najważniejsze jest przygotowanie miejsca na inwestycje, „Gazeta Prawna" 2006/33.
 • M. Obrębalski (red.), Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni, Wrocław 1998.
 • B. Pilarczyk, M. Sławińska, H. Mruk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych. Warszawa 2001.
 • L. Piskiewicz, D. Szepieniec-Puchalska, Decyzje zakupowe konsumentów, Warszawa 2005.
 • J. Rakowski, Regulacje prawne powstawania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w wybranych krajach europejskich i Japonii, „Handel Wewnętrzny" 2002/2.
 • M. Sławińska (red.), Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku, Poznań 2005.
 • J. Słodczyk, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Opole 2001.
 • B. Słomińska, Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, „Samorząd Terytorialny" 2006/1-2.
 • B. Słomińska, Gmina wobec rozwoju handlu wielkopowierzchniowego, „Samorząd Terytorialny" 2007/3.
 • P. Swianiewicz, Przyciąganie inwestycji jako element samorządowej polityki rozwoju ekonomicznego, „Samorząd Terytorialny" 1997/12.
 • K. Szołek, Obszary metropolitarne we współczesnej przestrzeni społeczno-gospodarczej, Wrocław 2006.
 • A. Szromnik, Handel - konsument - przestrzeń, Warszawa 1990.
 • J. Szumilak (red.), Handel detaliczny – funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Kraków 2004.
 • G. Śmigielska, Kreowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym, Kraków 2007.
 • K. Wojdacki, Konkurencyjność handlowa miast (mechanizm, czynniki, metody pomiaru), w: K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii Europejskiej, Wrocław 2004.
 • K. Wojdacki, Mechanizm konkurowania i konkurencyjność rynkowa miast w świetle teorii ośrodków centralnych W. Christallera, w: Sektor handlu w rozwoju regionu - sukcesy i dylematy, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163564496
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.