PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2009 | nr 2 | 73-92
Tytuł artykułu

Problemy poprawy struktury gospodarstw rolnych w Polsce

Warianty tytułu
Problems with Improvement of the Structure of Polish Farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W rolnictwie polskim postęp w poprawie struktury gospodarstw rolnych według wielkości ekonomicznej jest nieadekwatny w stosunku do wyzwań w zakresie nasilającej się konkurencji na wspólnym rynku rolnym UE i na rynku światowym. W warunkach globalizacji i integracji tylko gospodarstwa nowoczesne, silne ekonomicznie mogą znaleźć swoje trwałe miejsce w podziale pracy, jaki kształtuje się w UE 27. W warunkach polskich podstawowym czynnikiem poprawy struktury gospodarstw według wielkości ekonomicznej jest zdecydowana poprawa struktury obszarowej gospodarstw, w tym przede wszystkim wzrost udziału gospodarstw o powierzchni 30 ha i więcej użytków rolnych. Jednak postęp w tym zakresie, szczególnie w ostatnich latach, jest bardzo wolny. Barierą jest tu brak podaży ziemi rolnej z gospodarstw rolnych likwidujących lub ograniczających produkcję rolną. Ważnym czynnikiem poprawy struktury agrarnej naszego rolnictwa powinno być upowszechnianie i umacnianie instytucji dzierżawy gruntów rolnych. Polityka rolna powinna zatem sprzyjać gospodarstwom opartym na dzierżawie i umacniać u dzierżawców poczucie trwałości gospodarowania. (abstrakt oryginalny)
EN
In Polish agriculture progress in the improvement of the structure of farms in accordance with economic quantity is insufficient in relation to the challenge of intensifying competition on the common agricultural market of the European Union and on the world agricultural market. In the conditions of globalisation and integration only modern and economically strong farms can ensure themselves a stable position in the emerging division of labour within EU 27. In the conditions prevailing in Poland the principal factor of improvement in the structure of farms in accordance with economic quantity is a radical change in the acreage structure of farms and mainly an increase in the proportion of farms having 30 ha and over 30 ha of arable land. However, progress in this respect, especially in recent years, has been very slow. The main barrier to faster progress is the lack of supply of arable land coming from farms liquidating or reducing their agricultural production. In this situation the popularisation and consolidation of the institution of lease ought to become an important factor of improvement in the agrarian structure of Polish agriculture. Therefore, the agricultural policy ought to facilitate the operation of farms using land under lease agreements and to strengthen the lessees' conviction about the lasting character of their work on the leased land. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
73-92
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Aktywność ekonomiczna ludności związanej z rolnictwem 2002, 2004. GUS, Warszawa.
 • Analiza ekonomiczno-produkcyjna rolnictwa i gospodarki żywnościowej 1988, 1999. IERiGŻ, Warszawa.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 roku, 2006. GUS, Warszawa.
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 roku, 2008. GUS, Warszawa.
 • Dzun W., 2004a: Gospodarstwa rolne w procesie transformacji systemowej (lata 1990-2002). "Wieś i Rolnictwo" 1.
 • Dzun W, 2004b: Duże gospodarstwa rolne w procesie dostosowywania się do wymogów gospodarki rynkowej. "Wieś i Rolnictwo" 2.
 • Dzun W, 2006: Duże gospodarstwa rolne w Polsce i wybranych krajach UE 15. "Wieś i Rolnictwo" 3.
 • Dzun W, 2008: Duże gospodarstwa rolne w Polsce przed i po wejściu Polski do UE. W: Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian. Red. M. Drygas, A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Dzun W., Józwiak W., Gospodarstwa rolne w Polsce przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej. "Nowe Życie Gospodarcze".
 • Guzewicz W., Osuch D., Zdzieborska M., 2003: Wyniki produkcyjno-ekonomiczne wielkoobszarowych gospodarstw powstałych na majątku byłych PGR. IERiGŻ, Warszawa.
 • Józwiak W., 2005a: Potrzebna jest rewizja pojęcia "gospodarstwo rolne" oraz związanych z nim praw i obowiązków. "Wieś i Rolnictwo" 2.
 • Józwiak W., 2005b: Polskie towarowe gospodarstwa rolne przed i po 1 maja 2004 roku. "Wieś i Rolnictwo" 4.
 • Józwiak W., 2008: Nowe warunki rozwoju rolnictwa. W: Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020. Red. M. Kłodziński. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Józwiak W., Mirkowska Z., 2006: Zdolność polskich gospodarstw rolnych do konkurowania. "Wieś i Rolnictwo" 3.
 • Przemiany agrarne, 2003. GUS, Olsztyn.
 • Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich, 2009. GUS, Warszawa.
 • Rolnictwo i gospodarka żywnościowa 1986-1990, 1992. GUS, Warszawa.
 • Rynek ziemi rolniczej, stan i perspektywy, 2008. IERiGŻ-PIB, ANR, MRiRW, Warszawa.
 • Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych w 1996 roku, 1998. GUS, Warszawa.
 • Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych w 2002 roku, 2003. GUS, Warszawa.
 • Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna różnych grup gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach unijnych w latach 2004-2005, 2007. Red. W. Józwiak. IERiGŻ-PiB, Warszawa.
 • Woś A., 2001: Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.
 • Wybrane elementy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych 2002, 2003. GUS, Warszawa.
 • Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN, 2007. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163563967
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.