PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 186 | 206
Tytuł artykułu

Możliwości modelowania jakości mlecznych napojów fermentowanych w czasie przechowywania

Autorzy
Warianty tytułu
The Possibility of Modelling the Quality of Fermented Milk Drinks during Storage
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej pracy było opracowanie modeli jakości mlecznych napojów fermentowanych w czasie przechowywania, jako narzędzia pozwalającego na szybkie wstępne prognozowanie zachowania wartości żywieniowej i zdrowotnej tych produktów, co stanowi nowe podejście do oceny jakości. Oceny tej dokonano w sposób kompleksowy uwzględniający wpływ różnych czynników. Wykazano również interdyscyplinarny charakter badań towaroznawczych oraz możliwości zastosowania metod matematycznych w ocenie jakości.(fragment wstępu)
EN
Fermented milk drinks have achieved popularity around the world due to their sensory and pro-health properties. The aim of this study was to develop mathematical models of changes in the quality of fermented milk products during cold storage, depending on the type of technological process used and also on the type of packaging as a new tool for forecasting product quality. To achieve this aim, the author carried out comprehensive commodity research on natural bio-yoghurts. This involved selecting different parameters for the pasteurization of the raw ingredient, choosing from among existing types of unit packaging the optimum packaging for maintaining the quality of the bio-drink in storage, monitoring the changes in selected physio- and microbiological parameters during storage, assessing the changes in the sensory quality of bio-yoghurts in storage, designing comprehensive mathematical models of changes in bio-yoghurt quality, and checking the usefulness of those models for assessing the quality of commercial products. On the basis of regression analysis, the author proposed nutritional value and sensory quality models to enable the quality of bio-yoghurts to be precisely estimated. The testing of the developed sensory quality models on commercial products showed them to have practical value. Therefore, these models can be used to quickly and comprehensively estimate the quality, particularly the sensory and nutritional quality, of fermented milk drinks. Forecasting quality using the devised models may be of help to manufacturers when developing new types of fermented milk drinks. The models can also be used to monitor the quality of products already available on the market.(AT)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Abrahamsen R.K., Holmen T.B., Goat's milk yoghurt made from non-homogenized and homogenized milks, concentrated by different methods, "Journal of Dairy Research" 1981, nr 3(48).
 • Abrahamsen R.K., Rysstad G., Fermentation of goat's milk with yogurt starter bacteria. A review, "Cultured Dairy Product Journal" 1991, nr 1(26).
 • Abrahamsen R.K., Svensen A., Tufto G.N., Some bacteriological activities during the incubation of yogurt from goat's and cow's milk, 20th International Dairy Congress, Paris 1978.
 • Abrams S.A., Griffin I.J., Calcium absorption is increased in adolescent girls receiving enriched inulin, Presentation on the World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Boston, August 5-9, 2000.
 • Adachi S., Lactic acid bacteria and tumor control [w:] Lactic acid bacteria in Health and Disease, red. B.J.B. Wood, Elsevier Application Science Publishers, London 1992.
 • Adhikari A., Mustapha A., Grün L.U., Survival and metabolic activity of microencapsulated Bifidobacterium longum in stirred yogurt, "Journal of Food Science" 2003, nr 1(68).
 • Agnihotri M.K., Prasad V.S.S., Biochemistry and processing goat's milk and milk products, "Smali Ruminant Research" 1993, nr 2(12).
 • Akalin A.S., Fenderya S., Akbulut N., Viability and activity of bifidobacteria in yoghurt containing fructooligosaccharide during refrigerated storage, "International Journal of Food Science and Technology" 2004, nr 6(39).
 • Alichanidis E., Polychroniadou A., Special features of dairy products from ewe and goat milk from physicochemical and organoleptic point of view, Proceedings of the 2nd International Seminar for the Production and Utilization of Ewe's and Goat's Milk, International Dairy Federation, Crete (Greece) 1996.
 • Al-Kadamany E., Toufeili L, Khattar M., Abou-Javvdeh Y., Harakeh S., Haddad T, Determination of shelf life of concentrated yogurt (Labneh) produced"by in-bag straining of set yogurt using hazard analysis, "Journal of Dairy Science" 2002, nr 5(85).
 • Altkorn J., Strategia marki, PWE, Warszawa 1999.
 • Ambrosoli R., Content of a t-casein and coagulation properties in goat milk, "Journal of Dairy Science" 1988, nr 1(71).
 • Ancos de В., Cano M.P., Gomez R., Characteristic of stirred low-fat yoghurt as affected by high pressure, "International Dairy Journal" 2000, nr 1-2(10).
 • Axelsson L., Lactic acid bacteria: classification and. physiology [w:] Lactic acid bacteria: microbiology and functional aspects, red. S. Salminen, A. Von Wright, Marcel Dekker Inc., New York 1998.
 • Banks W., Dalgleish D.G., Milk and Milk Processing [w:] The Microbiology of Milk Products, vol. 2, red. R.K. Robinson, Elsevier Applied Science Publishers, London 1990.
 • Baranyi J., Ross Т., McMeekin T.A., Roberts T.A., Effect of parameterization of the performance of empirical models used in predictive microbiology, "Food Microbiology" 1996, nr 1(13).
 • Barylko-Pikielna N., Jakość żywności - badania krajowe - praktyka przemysłowa i oczekiwania społeczne, "Przemysł Spożywczy" 1983, nr 3.
 • Baryłko-Pikielna N., Sensoryczno analiza profilowa i ocena konsumencka w opracowywaniu nowych produktów żywnościowych [w:] Food Product Development - opracowywanie nowych produktów żywnościowych, red. J. Czapski, Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań 1995.
 • Baryłko-Pikielna N., Żywność minimalnie przetworzona z perspektywy konsumenta, Materiały Konferencji Naukowej pt. "Żywność minimalnie przetworzona", AR, 19-20 czerwca 1997, Kraków 1997.
 • Bednarski W., Reps A., Biotechnologia żywności, WNT, Warszawa 2003.
 • Bellisle F., Diplock A.T., Hornstra G., Functional food science in Europe, "British Journal of Nutrition" 1998, nr 80 (Suppl.).
 • Bernardeau M., Vernoux J.P., Gueguen M., Probiotic properties of two Lactobacillus strains in vitro, "Milchwissenschaft" 2001, nr 12(56).
 • Bernet M.F., Brassart D., Neeser J.R., Servin A.L., Lactobacillus acidophilus LA J binds to cultured human intestinal cell lines and inhibits cell attachment and cell invasion by enterovirulent bacteria, "Gut" 1994, nr 4(35).
 • Beshkova D., Simova E., Frengova G., Simov Z., Production of flavour compounds by yogurt starter cultures, "Journal of Microbiology and Biotechnology" 1988, nr 2(20).
 • Bhatia S.J., Kochar N., Abraham P., Nair N.G., Meta A.P, Lactobacillus acidophilus inhibits growth of Helicobacter pylori in vitro, "Journal of Clinical Microbiology" 1989, nr 9(27).
 • Bielecka M., Majkowska A., Survival of synergistic sets of Streptococcus salivarius subsp. thermophilus and Lactobacillus delbriieckii subsp. bulgaricus cultures during spray drying of yogurt, "Polish Journal of Food and Nutrition Sciences" 1998, nr7(48).
 • Bolin Z., Libudzisz Z., Moneta J., Survival ability of Lactobacillus acidophilus as probiotic adjunct in low-pH environments, "Polish Journal of Food and Nutrition Sciences" 1997, nr 6(47).
 • Bonaparte C, Reuter G., Bifidobacteria in commercial dairy products: which species are used?, "Microecology Therapy" 1997, nr 2(26).
 • Bonczar G., Badania nad jakością i przydatnością do przetwórstwa mleka koziego, "Przegląd Mleczarski" 1998, nr 11.
 • Bonczar G., Wszołek M., Charakterystyka jogurtów z mleka owczego o normalizowanej zawartości tłuszczu, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2002, nr 1(30).
 • Bonczar G., Wszołek M., Jakość i trwałość kefiru i jogurtu produkowanego z mleka owczego, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 1997, nr 1(10).
 • Borek-Wojciechowska R., Jogurty i ich wartość odżywcza, "Przegląd Mleczarski" 1999, nr 9.
 • Borek-Wojciechowska R., Jogurty w żywieniu osób w podeszłym wieku, Materiały Konferencji Naukowej pl. "Żywność w początkowym i zaawansowanym okresie życia człowieka", AR, 11-12 czerwca 2001, Kraków 2001.
 • Borek-Wojciechowska R., Wartość odżywcza mleka koziego, "Przegląd Mleczarski" 2002, nr JO.
 • Borek-Wojciechowska R., Witamina С w jogurtach z mleka koziego, Materiały Konferencji Naukowej pt. "Żywność funkcjonalna", AR, 22-23 czerwca 1999, Kraków 1999.
 • Borek-Wojciechowska R., Zmiany cech organoleptycznych jogurtów z mleka koziego podczas przechowywania, "Przegląd Mleczarski" 2001, nr 5.
 • Borek-Wojciechowska R., Żuchowski J., Wpływ opakowania i przechowywania na właściwości organoleptyczne jogurtów z mleka koziego [w:] Towaroznawstwo żywności i przedmiotów użytku, red. K.A. Skibniewska, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2004.
 • Borek-Wojciechowska R., Żuchowski J., Wpływ opakowania i przechowywania na właściwości organoleptyczne jogurtów z mleka krowiego [w:] Towaroznawstwo żywności i przedmiotów użytku, red. K.A. Skibniewska, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2004.
 • Borycka В., Aspekty zdrowotnej jakości żywności, "Problemy Jakości" 2000, nr 3.
 • Bosset .Т.О., Gallman PU., Sieber R., Influence of light transmittance of packing materials on shelf-life of milk and milk products, "Lait" 1993, nr 1.
 • Bottazzi V., Battistotti В., Microflora properties from probiotic foods, "Annali di Microbiologia ed Enzimologia" 1992, nr 1(42).
 • Brathen G., Lactoseinnholdet i syrnede melkeprodukter, "Meieriposten" 1977, nr 66.
 • Brighenti F., Casiraghi M.C., Canzi E., Ferrari A., Effect of consumption of ready-to-eat breakfast cereal containing inulin on the intestinal milieu and blood lipids in healthy male volunteers, "European Journal of Clinical Nutrition" 1999, nr 9(53).
 • Brzozowska A., Procesy technologiczne a biodostępność składników mineralnych z produktów spożywczych, "Przemysł Spożywczy" 1996, nr 10.
 • Buchanan R.L., Predictive food microbiology, "Trends in Foods Science and Technology" 1993, nr 1(4).
 • Bugdol M., Znaczenie i istota świadomości jakości, "Problemy Jakości" 2004, nr 7.
 • Bukała J., Swida J., Dodatki do produktów mleczarskich - opinie konsumentów, "Przegląd Mleczarski" 1998, nr 6.
 • Bukowska H., Pieczól-Mróz I., Jastrzębska M., Lactobacillus plantarum (pro-viva) w diecie obniża stężenie fibrynogenu i LDL cholesterolu u osób z umiarkowanie podwyższonym poziomem cholesterolu, "Czynniki Ryzyka" 1997, nr 1/2.
 • Cais-Sokolińska D., Oziemkowski P., Pikul J., Wybrane cechy jakościowe lodów jogurtowych na bazie kultur o tradycyjnym składzie i z dodatkiem kultur probiotycznych, "Żywność. Technologia. Jakość" 1998, nr 3(16).
 • Capellas M., Needs E., Physical properties of yogurt prepared from pressure-treated concentrated or fortified milks, "Milchwissenschaft" 2003, nr 1/2(58).
 • Chandan R.C., Other fermented dairy foods [w:] Prescott and Dun's Industrial Microbiology, red. G. Reed, AVI, Westport, CT 1982.
 • Charzewska J., Rogalska-Niedźwiedź M., Wajszczyk В., Spożycie mleka a zdrowie publiczne, "Przegląd Mleczarski" 2003, nr 3.
 • Cherbut Ch., Michel K., Lecannu G., The prebiotic characteristics offructooligosac- charides are necessary for reduction of TNBS-induced colitis in rats, "Journal of Nutrition" 2003, nr 1(133).
 • Chojnowski W., Żuraw J., Jęsiak Z., Sell J., Napoje fermentowane z mleka koziego, "Przegląd Mleczarski" 1997, nr 3.
 • Cholewicka-Goździk K., Rachunek ekonomiczny w programowaniu jakości, PWE, Warszawa 1977.
 • Cichocka I., Pieczonka W., Struktura jakości produktów żywnościowych współczesnego polskiego konsumenta, "Problemy Jakości" 2004, nr 8.
 • Cichoń M., Opakowanie w towaroznawstwie, marketingu i ekologii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1996.
 • Cichoń Z., Nowoczesne opakowalnictwo żywności, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1996.
 • Cichoń Z., Ucherek M., Konsumenckie i laboratoryjne modele ocen opakowań bezpośrednich do produktów spożywczych, "Przemysł Spożywczy" 2000, nr 8.
 • Clark P.A., Cotton M., Martin J.H., Selection of Bifidobacteria for use as dietary adjuncts in cultured dairy food: H - tolerance to simulated pH of human stomachs, "Cultured Dairy Products Journal" 1993, nr 11(28).
 • Clydesdale F., A proposal for the establishment of scientific criteria for health claims for functional foods, "Nutrition Review" 1997, nr 3(55).
 • Cogan T.M., Accolas J.P., Starter cultures: types, metabolism and bacteriophage [w:] The Microbiology of Milk Products, vol. 2, red. R.K. Robinson, Elsevier Applied Science Publishers, London 1990.
 • Colin F., Hales Z., Opakowanie jako instrument marketingu, PWE, Warszawa 1999.
 • Conway P., Lactobacilli: facts and fiction [w:] Regulatory and protective role of normal microflora, red. R. Grubb, T. Midtwedt, E. Norin, Stockton Press, Stockholm 1989.
 • Coudray C, Beilanger J., Castiglia-Delavaud C, Rémésy C, Vermorel M., Rayssiguier Y., Effect of soluble or partly soluble dietary fibers supplementation on absorption and balance of calcium, magnesium, iron and zinc in healthy young man, "European Journal of Clinical Nutrition" 1997, nr 6(51).
 • Crittenden R.G., Prebiotics [w:] Probiotics: A critical review, red. G. Tannock, Horizon Scientific Press, UK 1999.
 • Cummings J.H., Macfarlane G.T., Englyst H.N., Prebiotic and fermentation, "American Journal of Clinical Nutrition" 2001, nr 2(73).
 • Czapski J., Michniewicz M., Wpływ opakowania na zmiany jakości żywności podczas przechowywania, "Przemysł Spożywczy" 1997, nr 10.
 • Danków R., Matylla P., Pikul J., Wpływ rodzaju użytej kultury bakteryjnej na jakość jogurtów z mleka koziego, Materiały XXXI Sesji Naukowej KTiChŻ PAN pt. "Żywność w dobie ekspansji naukowej: potencjał, oczekiwania, perspektywy", 14-15 września 2000, Poznań 2000.
 • Danysz A., Bakterie, które leczą, Krotex Poland, Warszawa 1998.
 • Daun H., Trwałość produktów żywnościowych [w:] Food Product Development - opracowywanie nowych produktów żywnościowych, red. J. Czapski, Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań 1995.
 • Davey K.R., A predictive model for combined temperature and water activity on microbial growth during the growth phase, "Journal of Applied Bacteriology" 1989, nr 1(63).
 • Dave R.I., Shah N.R, Effect of cysteine on the viability of yogurt and probiotic bacteria in yogurts made with commercial starter cultures, "International Dairy Journal" 1997, nr 8-9(7).
 • Dave R.I., Shah N.R, Evaluation of media for selective enumeration of Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, Lactobacillus acidophilus and Bifdobacteria, "Journal of Dairy Science" 1996, nr 9(79).
 • Dave R.I., Shah N.R, Viability of yoghurt and probiotic bacteria in yoghurts made from commercial starter cultures, "International Dairy Journal" 1997, nr 1(7).
 • Davidson M., Maki K., Synecki C, Torri S.A., Drennan K.B., Effects of dietary inulin on serum lipids in men and women with hypercholesterolemia, "Nutrition Research" 1998, nr 3(18).
 • Defecińska A., Libudzisz Z., Bakterie fermentacji mlekowej - wpływ na funkcje życiowe człowieka, "Przegląd Mleczarski" 2000, nr 8.
 • Demaison A.M., Pascand H., Tixier M., Lactose and galactose contents of yoghurt and cultured milk, "Science des Alimentaria" 1990, nr 10.
 • De Vrese M., Schrezenmeir J., Pro- und Präbiotika - Stand der Diskussion, "Ernährungs-Umschau" 1998, 45 (Sonderheft).
 • De Vrese M., Stegelmann A., Richter В., Fenselau S., Laue С, Schrezenmeir J., Probiotics - compensation for lactase insufficiency, "American Journal of Clinical Nutrition" 2001, nr 2(73).
 • Delzenne N.M., Roberfroid M.R., Physiological effect on non-digestible oligosaccharides, "LWT - Food Science and Technology" 1994, nr 1(27).
 • Den Hond E.M., Geypenes В., Ghoos Y., Effect of high performance chicory inulin on constipation, "Nutrition Research" 2000, nr 5(20).
 • De Vuyst L., Inhibitory effects of probiotic Lactic acid bacteria [w:] Probiotyki, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2002.
 • Dębiński A., Sawicki A., Mleko i przetwory mleczne chronią przed osteoporozą, "Żywność, Żywienie a Zdrowie" 1997, nr 1.
 • Diplock A.T., Charleux J.L., Crozier-Willi G., Functional food science and defence against reactive oxidative species, "British Journal of Nutrition" 1998, nr 80, Suppl. 1.
 • Dittrich K., Atomabsorptionsspectrometric, Akademie-Verlag, Berlin 1982.
 • Domagała J., Nowe możliwości kształtowania tekstury jogurtu, "Przegląd Mleczarski" 2001, nr 4.
 • Domagała J., Wszołek M., Wpływ sezonowych zmian w składzie mleka koziego na teksturę jogurtu, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2000, nr 2(23).
 • Domagała J., Wszołek M., Zmiany tekstury i mikrostruktury jogurtu z mleka koziego w zależności od sposobu koncentracji, Materiały XXXI Sesji Naukowej KTiChZ PAN pt. "Żywność w dobie ekspansji naukowej: potencjał, oczekiwania, perspektywy", 14-15 września 2000, Poznań 2000.
 • Domański C., Testy statystyczne, PWN, Warszawa 1990.
 • Donnet-Hughes A., Rochat R, Serrant P., Aseschlimann J.M., Schiffrin E.J., Modulation of nonspecific mechanisms of defense by lactic acid bacteria: effective dose, "Journal of Dairy Science" 1999, nr 5(82).
 • Dowody na korzyści zdrowotne płynące ze stosowania probiotyków, "Przegląd Mleczarski" 2003, nr 3.
 • Duggan E., Waghorne E., Long-term evaluation of production protocols for stirred yogurts produced using two different cultures, "Milchwissenschaft" 2003, nr 1/2(58).
 • Dunn H.D., Process modeling, Book-Process Modeling, Publisher Longman Inc., New York 1986.
 • Dunne C, Murphy L., Flynn S., Probiotics: from myth to reality. Demonstration of functionality in animal models and in human clinical trials, "Antonie van Leeuwenhoek" 1999, nr 76.
 • Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 • Dzwolak W., Ziajka S., Chmura S., Baranowska M., Produkcja mlecznych napojów fermentowanych, Oficyna Wydawnicza "Hoża", Warszawa 2000.
 • Ellegärd L., Andersson H., Bosaeus L, Inulin and oligofructose do not influence the absorption cholesterol or the extraction of cholesterol, Ca, Mg, Zn, Fe, or bile acids but increases energy excretion in ileostomy subjects, "European Journal of Clinical Nutrition" 1997, nr 1(51).
 • Elli M., Zink R., Reniero R., Morelli L., Growth requirements of Lactobacillus johnsonii in skim and UHT milk, "International Dairy Journal" 1999, nr 9.
 • El-Gazzar F.E., Marth E.H., Ultrafiltration and reverse osmosis in dairy technology: A review, "Journal of Food Protection" 1991, nr 7(54).
 • El-Zahar K., Chobert J.M., Sitohy M., Dalgalarrondo M., Haertle Т., Proteolytic degradation of ewe milk proteins during fermentation of yoghurts and storage,"Nahrung/Food" 2003, nr 3(47).
 • FAO/WHO Codex Alimentarius Commission Annex Proposed Draft Standard for Fermented Milks (All) CL 1997 - MMP, November 1997.
 • FAO/WHO Proposed draft standard A-ll for fermented milks, Alinorm 01/11/2000.
 • Fermented milks science and technology, "Bulletin of International Dairy Federation" 1988, nr 227.
 • FIL/IDF, Commision D - Legislation, Standards of Identity Terminology Fermented Milk Products, Doc. 316, 1997.
 • Folkenberg D.M., Martens M., Sensory properties of low fat yogurts. Part A: Effect of fat content, fermentation culture and addition of non-fat dry milk on the sensory properties of plain yogurts, "Milchwissenschaft" 2003, nr 1/2(58).
 • Fondén R., Mogensen G., Tanaka R., Salminen S., Culture-Containing Dairy Products - Effect on Intestinal Microflora, Human Nutrition and Health - Current Knowledge and Future Perspectives, "Bulletin of International Dairy Federation" 2000, nr 352.
 • Fuller R., Gibson G., Probiotics and prebiotics: microflora management for improved gut health, "Clinical Microbiology Infection" 1998, nr4(4).
 • Functional foods, designer foods pharmafoods, nutraceuticals, red. I. Goldberg, Chapman & Hall, New York 1994.
 • Furowicz J., Czernomysy-Furovvicz D., Mleko kozie - właściwości chemiczne i biologiczne, z uwzględnieniem żywienia człowieka, "Przegląd Hodowlany" 1994, nr 12.
 • Gajewska R., Nabrzyski M., Ganovviak Z., Kucharska D., Ocena jakości zdrowotnej mleka koziego, "Roczniki PZH" 1996, nr 3(47).
 • García-Risco M.R., Olano A., Ramos M., López-Fandifio R., Micellar Changes Induced by High Pressure. Influence in the Proteolytic Activity and Organoleptic Properties of Milk, "Journal of Dairy Science" 2000, nr 10(83).
 • Garczevvska-Murzyn A., Ziajka S., Lactobacillus acidophilus bakteria wciąż, interesująca, "Przegląd Mleczarski" 2002, nr 11.
 • Gardini F., Lanciotti R., Guerzoni M.E., Torriani S., Evaluation of aroma production and survival of Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus and Lactobacillus acidophilus in fermented milks, "International Dairy Journal" 1999, nr 2(9).
 • Georgala A.I.K., Tsakalidou E., Kandarakis L, Kalantzopoulos G., Flavour production in ewe's milk and ewe's milk yoghurt, by single strains and combinations of Streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, isolated from traditional Greek yoghurt, "Technology Lait" 1995, nr 75.
 • Gibson G.R., Roberfroid M.R., Dietary modulation of the human colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics, "Journal of Nutrition" 1995, nr 7(125).
 • Gibson E.L., Wardle J., Approches experimentales pour l'etude psychologique des choix alimentaries, "Cahiers de Nutrition et de Dietetique" 1999, nr 3.
 • Gilliland S.E., Acidophilus milk products: products review of potential benefits to consumers, "Journal of Dairy Science" 1989, nr 10(72).
 • Gilliland S.E., Fermented milks and probiotics [w:] Applied Dairy Microbiology, red. E.H. Marth, J.L. Steele, M. Dekker, New York 1998.
 • Gilliland S.E., Lara R.C., Influence of storage at freezing and subsequent refrigeration temperatures on beta-galactosidase activity of Lactobacillus acidophilus, "Applied and Environmental Microbiology" 1988, nr4(54).
 • Gilmour A., Rowe M.T., Microorganisms associated with milk [w:] The Microbiology of Milk Products, vol. 2, red. R.K. Robinson, Elsevier Applied Science Publishers, London 1990.
 • Gmeiner M., Kneifel W., Kulbe K.D., Wouters R., De Boever P., Nollet L., Verstraete W., Influence of a symbiotic mixture consisting of Lactobacillus acidophilus, 74-2 and fructooligosaccharide preparation on the microbial ecology sustained in a simulation of the human intestinal microbial ecosystem (SHIME reactor), "Applied Microbiology and Biotechnology" 2000, nr 2(53).
 • Godward G., Kailasapathy K., Viability and survival of free, encapsulated and co-encapsulated probiotic bacteria in yogurt, "Milchwissenschaft" 2003, nr 7/8(58).
 • Godward G., Sultana K., Kailasapathy K., Peiris P., Arumugaswamy R., Reynolds N., The importance of strain selection on the viability and survival of probiotic bacteria in dairy foods, "Milchwissenschaft" 2000, nr 8(55).
 • Golberg I., Functional foods for health - the current stat and future prospects, Vitafoods International Conference, 11-13 March 1998, Copenhagen 1998.
 • Goldin B.R., Health benefits of probiotics, Dietary modulation of the human colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics, "British Journal of Nutrition" 1998, nr 80, Suppl. 2.
 • Górna J., Wpływ opakowania na zakupy artykułów nabiałowych, "Przegląd Mleczarski" 2000, nr 1.
 • Górska-Warsevvicz H., Jakość produktów żywnościowych w opinii konsumentów, "Przemysł Spożywczy" 2003, nr 2.
 • Górska-Warsevvicz H., Opakowanie a struktura zakupów produktów żywnościowych, "Przemysł Spożywczy" 2001, nr 8.
 • Grega Т., Sady M., Wszołek M., Gambuś H., Ocena jakości jogurtów z. dodatkiem ziarna amarantusa, "Przegląd Mleczarski" 2001, nr 5.
 • Grosso C.R.F., Favaro-Trindade C.S., Stability of free and immobilized Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium lactis in acidified milk and of immobilized B. lactis in yoghurt, "Brazilian Journal of Microbiology" 2004, nr 1-2(35).
 • Grudzewski W.M., Rosłanowska-Plichcińska К., Mierzenie wielkości i wymiarowe modelowanie zjawisk oraz procesów ekonomicznych, Ossolineum, Wrocław 1984.
 • Grunert K.G., Current issues in the understanding of consumer food choice, "Trends in Foods Science and Technology" 2002, nr 8(13).
 • Gryffin R.W., Problemy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 • Guarner F., Schaafsma G.J., Probiotics, "International Journal of Food Microbiology" 1998, nr 3(39).
 • Gurr M.I., Nutritional aspects of fermented milk products, "FEMS Microbiology Review" 1987, nr 3(46).
 • Gutenbaum J" Modelowanie matematyczne systemów, PWN, Warszawa 1987.
 • Guzel-Seydim Z.B., Seydim A.C., Greene А.К., Comparison of amino acid profiles of milk, yoghurt and Turkish kefir, "Milchwissenschaft" 2003, nr 3/4(58).
 • Hachelaf W., Digetibilite des graisses du lait de chevre chez des enfants presentat une malnutrition d'orogone digestive. Comparaison avec le lait de vache, "Lait" 1993, nr 5-6.
 • Hamann W.T., Marth E.H., Survival of Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus in commercial and experimental yoghurts, "Journal of Food Protection" 1984, nr 10(47).
 • Harte F., Luedecke L., Swanson В., Barbosa-Canovas G.V., Low-fat set yogurt made from milk subjected to combinations of high hydrostatic pressure and thermal processing, "Journal of Dairy Science" 2003, nr 4(86).
 • Hasler C.M., Functional foods: Their role in disease prevention and health promotion, "Food Technology" 1998, nr 1(52).
 • Heller K.J., Probiotic bacteria in fermented foods: products characteristics and starter organisms, "American Journal of Clinical Nutrition" 2001, nr 2(73).
 • Hermann J., Brown В., Heintz S., Impact of a nutrition promotion program on dietary behaviours, dietary intake, and health measures in adults over fifty-five years of age, "Journal of Nutrition for the Elderly" 2000, nr 3(19).
 • Holzapfel W.H., Haberer P., Geisen R., Björkroth J., Schillinger U., Taxonomy and important of probiotic microorganisms in food and nutrition, "American Journal of Clinical Nutrition" 2001, nr 2(73).
 • Holzapfel W.H., Haberer P., Snel J., Schillinger U., Huits in't Veld J., Overview of gut flora and probiotics, "International Journal of Food Microbiology" 1998, nr 2(41).
 • Holzapfel W.H., Schillinger U., Du Toit M., Dicks L., Systematics of probiotic lactic acid bacteria with reference to modern phenotypic and genomic methods, "Micro-ecology Therapy" 1997, n r 1(26).
 • Hoover D., Bifidobacteria: Activity and potential benefit, "Food Technology" 1993, nr 2(47).
 • Horubała A., Systemy kontroli w produkcji żywności gwarantowanej jakości, "Przemysł Spożywczy" 1993, nr 2.
 • Hosoda M., Hashimoto H., He F., Morita H., Hosono A., Effect of Administration of Milk Fermented with Lactobacillus acidophilus LA-2 on Fecal Mutagenicity and Microflora in the Human Intestine, "Journal of Dairy Science" 1996, nr 5(79).
 • Hudault S., Bernet-Camard M.F., Coconier M.H., Lievin V., Servin A.L., Adhesion and proliferation of probiotic strains in the intestine and their importance for the probiotic effect, "Newsletters of the International Dairy Federation - Nutrition Newsletter №5" 1996, nr 145.
 • Huits in't Veld J., Havenaar R., Selections criteria and application of probiotic microorganisms in man and animal, "Microecology Therapy" 1997, nr 1(26).
 • Hull R.R., Roberts A.W., Mayes J.J., Survival of Lactobacillus acidophilus in yoghurt, "Australian Journal of Dairy Technology" 1984, nr 1(39).
 • IDF Standard 149 A, Dairy starter cultures of lactic acid bacteria (LAB), standard of identify, 1997.
 • IDF E - Doc. 683 Supplement, Guideline on the enumeration of Bifidobacteria in fermented milks, 1998.
 • IDF F - Doc. 204 Supplement, Cultured and culture containing dairy products in health, International Dairy Federation: Annual Sessions in Athens, 1999.
 • Ilnicka-Olejniczak O., Prognozowanie w mikrobiologii żywności [w:] Food Product Development - opracowywanie nowych produktów żywnościowych, red. J. Czapski, Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań 1995.
 • Innowacje w dziedzinie produktów mleczarskich, "Przemysł Spożywczy" 2003, nr 12.
 • Irigoyen A., Ortigosa P., Torre P., Ibáňez FC, Influence of different technological parameters in the evolution of pH during fermentation of kefir, "Milchwissenschaft" 2003, nr 11/12(58).
 • Isolauri E., Probiotics in human disease, "American Journal of Clinical Nutrition" 2001, nr6(73).
 • Isolauri E" Arvola T, Sütas Y" Salminen S., Probiotics in the management of atopic eczema, "Clinical Experimental Allergy" 2000, nr 11(30).
 • Isolauri E., Kaila M., Arvola Т., Diet during rotavirus enteritis affects jejunal permeability to macromolecules in suckling rats, "Pediatrie Research" 1993, nr 6(33).
 • Isolauri E., Salminen S., Mattila-Sandholm Т., New functional foods in the treatment of food allergy, "Annais of Medicine" 1999, nr 4(31).
 • Jabłoński E., Mleko i jego przetwory niezastąpionym źródłem wapnia w racjonalnym żywieniu, "Przegląd Mleczarski" 2001, nr 2.
 • Jabłoński E., Pytasz U., Mleko i jego przetwory źródłem niezbędnych składników diety, "Przegląd Mleczarski" 1996, nr 8.
 • Jack R.W., Tagg J.R., Ray В., Bacteriocins of Gram-positive bacteria, "Microbio-logy and Molecular Biology Review" 1995, nr 2(59).
 • Jackson K.G., Taylor G.R., Clohessy A., Williams СМ., The effect of daily intake of inulin on fasting lipid, inulin and glucose concentrations in middle-aged men and women, "British Journal of Nutrition" 1999, nr 1(82).
 • Jakovvski S., Preferencje użytkowników oraz wymagania, jakie powinno spełniać nowoczesne opakowanie, "Opakowanie" 2000, nr 9.
 • Jakubczyk E., Kosikowska M., Jakość mlecznych napojów fermentowanych pochodzących z niektórych krajów Unii Europejskiej, "Przegląd Mleczarski" 2000, nr 6.
 • Jakubczyk E., Kosikowska M, Ocena jakości mlecznych napojów fermentowanych pochodzących z Niemiec i Austrii, Materiały XXXI Sesji Naukowej KTiChŻ PAN pt. "Żywność w dobie ekspansji naukowej: potencjał, oczekiwania, perspektywy", 14-15 września 2000, Poznań 2000.
 • Jakubczyk E., Kosikowska M., Odżywcze i terapeutyczno-profilaktyczne wartości mlecznych napojów fermentowanych, "Przegląd Mleczarski" 1994, nr 7.
 • Jakubczyk E., Kosikowska M., Skarżyńska M., Jakość jogurtów produkowanych w Polsce, "Przemysł Spożywczy" 2004, nr 10.
 • Jasińska В., Jaworska G., Comparison of structures of miccellar caseins of milk of cows, goats and mares with, human milk casein, "Animal Science Papers and Reports" 1991, nr 7.
 • Jenness R., Composition and characteristic of goat milk: review 1968-1979, "Journal of Dairy Science" 1980, nr 10(64).
 • Jensen R.G., The composition of bovine milk lipids: January 1995 to December 2000, "Journal of Dairy Science" 2002, nr 2(85).
 • Joseph P.J., Dave R.I., Shah N.P., Antagonism between yogurt bacteria andprobio-tic bacteria isolated from commercial starter cultures, commercial yogurts and a probiotic capsule, "Food Australian" 1998, nr 50.
 • Juarez M., Ramos M., Physico-chemical characteristic of goat's milk as distinct from those of cow's milk, "Bulletin of the Dairy Federation" 1986, nr 202.
 • Juran J., Gryna FM., Jakość, projektowanie, analiza, WNT, Warszawa 1974.
 • Jurczak M.E., Mleko - produkcja, badanie, przerób, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 • Juskiewicz M., Panfil-Kuncewicz H., Reduction of cholesterol content in milk with dairy thermophilic cultures application, "Milchwissenschaft" 2003, nr 7/8(58).
 • Kaczmarski M., Alergie i nietolerancje pokarmowe, Wydawnictwo Sanmedia, Warszawa 1993.
 • Kaila M., Isolauri E., Soppi E., Virtanen E., Laine S., Arvilommi H., Enhancement of the circulating antibody secreting cell response in human diarrhea by a human Lactobacillus strain, "Pediatrie Research" 1992, nr 2(32).
 • Kailasapathy K., Chin J., Survival and therapeutic potential of probiotic organisms with reference to Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium spp., "Immuno-logy Cellular Biology" 2000, nr 1(78).
 • Kaminarides S.E., Comparative study of separation of casein from bovine, ovine and caprine milks using HPLC, "Journal of Dairy Research" 1993, nr 4(60).
 • Kawase M., Hashimoto H., Hosoda M., Morita H., Hosono A., Effect of administration of fermented milk containing whey protein concentrate to rats and healthy men on serum lipids and blood pressure, "Journal of Dairy Science" 2000, nr 2(83).
 • Kehagias C, Komiotis A., Koulouris S., Koroni H., Kazazis J., Physicochemical properties of set type yogurt made from cow's, ewe's and goat's milk, "Bulletin of International Dairy Federation" 1986, nr 202.
 • Kędzior W, Jakość żywności a wymagania konsumentów, "Prace Naukowe WSPi M w Chrzanowie" 1998, nr 2.
 • Kijowski J., Wysłouch W., Integracja systemu HACCP i systemu według normy PN-EN ISO serii 9000:2001 [w:] Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności; integracja i informatyzacja systemów, red. J. Kijowski, T. Sikora, WNT, Warszawa 2003.
 • Kisza. J., Domagała J., Wszołek M, Kołczak Т., Yoghurts from sheep milk, "Acta Academiae Agriculturae et Technicae Olstenensis" 1993, nr 25.
 • Klaenhamraer T.R., Bacteriocins of lactic acid bacteria, "Biochimie" 1995, nr 3(70).
 • KlaenhammerT.R., Kullen M.J., Selection and design of probiotics, "International Journal of Food Microbiology" 1999, nr 1-2(50).
 • Klaver F.A.M., Van der Meer R., The assumed assimilation of cholesterol by Lactobacilli and Bifidobacterium bifidum is due to their bile salt deconjugating activity, "Applied and Environmental Microbiology" 1993, nr4(59).
 • Klcessen В., Bezirtzoglou E" Matto J., Culture-based knowledge on biodiversity, development and stability of human gastrointestinal microflora, "Microbial Ecology in Health and Disease" 2000, nr 12, Suppl. 2.
 • Klein G., Pack A., Bonaparte C, Reuter G., Taxonomy and physiology of probiotic lactic acid bacteria, "International Journal of Food Microbiology" 1998, nr 2(41).
 • Klewicka E., Libudzisz Z., Bakteriocynogenne właściwości bakterii Lactobacillus acidophilus, Materiały Konferencji Naukowej pt. "Żywność w początkowym i zaawansowanym okresie życia człowieka", AR, 11-12 czerwca 2001, Kraków 2001.
 • Klewicka E., Libudzisz Z., Czajka D., Kuc K., Antagonistyczna aktywność bakterii fermentacji mlekowej Lactobacillus acidophilus, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 1999, nr4(21).
 • Kneifel W., Products development and quality criteria of pro- and pre- and symbiotic foods [w:] Probiotyki, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2002.
 • Kneifel W., Jaros D" Erhard F, Microflora and acidification properties of yogurt and yogurt-related products fermented with commercially available starter cultures, "International Journal of Food Microbiology" 1993, nr 3(18).
 • Kneifel W" Ulbcpth F, Erhard F., Jaros D., Aroma profiles and sensory properties of yoghurt and yoghurt-related products. I. Screening of commercially available starter cultures, "Milchwissenschaft" 1992, nr 6(47).
 • Кnorr D., Technology aspects related to microorganisms in functional foods, "Trends in Food Science Technology" 1998, nr 8-9(9).
 • Koebnick C., Wagner I., Ising К., Stern U., Die Wirkung eines probiotischen Getränks auf gaslrointestinale Symptome und das Befinden von Patient mit chronischer Obstipation, "Ernährungs-Umschau" 2001, nr 10.
 • Kolek Z., Prognozowanie wybranych parametrów materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, Seria: Monografie, nr 155, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 • Kolman R., Poznawajmy przemiany jakościowe, "Problemy Jakości" 2005, nr 1.
 • Kolman R" Zastosowania inżynierii jakości, Oficyna Wydawnicza "A.IG", Bydgoszcz 2003.
 • Kołczak K., Kupiec B.E., Poszukiwanie układu modelowego w opracowywaniu nowych produktów spożywczych, "Przemysł Spożywczy" 2004, nr 3.
 • Kołożyn-Krajewska D., Bezpieczeństwo zdrowotne żywności funkcjonalnej ze szczególnym uwzględnieniem prebiotyków [w:] Probiotyki, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2002.
 • Kołożyn-Krajewska D., Ogólne zasady prognozowania w mikrobiologii żywności cz. I, Matematyczne modelowanie wzrostu mikroorganizmów w żywności, "Przemysł Spożywczy" 1994, nr 11.
 • Kołożyn-Krajewska D., Ogólne zasady prognozowania w mikrobiologii żywności cz. II, Matematyczne modelowanie inaktywacji mikroorganizmów w żywności, "Przemysł Spożywczy" 1995, nr 11.
 • Kołożyn-Krajewska D., Studium zapewnienia jakości żywności w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego na przykładzie wybranych produktów mięsnych, Wydawnictwo Fundacja Rozwoju SGGW, Warszawa 1998.
 • Kołożyn-Krajewska D., Jałosińska-Pieńkowska M., Jakość zdrowotna żywności [w:] Higiena produkcji żywności, red. D. Kołożyn-Krajewska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 • Kołożyn-Krajewska D., Jałosińska-Pieńkowska M., Prognozowanie mikrobiologiczne jako narzędzie kształtowania bezpieczeństwa żywności, "Przemysł Spożywczy" 2003, nr 2.
 • Kołożyn-Krajewska D., Libudzisz Z., Jakość mikrobiologiczna żywności funkcjonalnej w aspekcie jej zdrowotności, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 1999, 4(21) Supl.
 • Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu, red. J. Gawęcki. T. Mossor--Pietraszewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Kornacki K., Łaniewska-Moroz Ł., Warmińska-Radyko I, Podstawy mikrobiologii mleczarskiej, Oficyna Wydawnicza "Hoża", Warszawa 1997.
 • Kornacki K., Maciejowska A., Kłębukowska L" Oddziaływanie bakterii fermentacji mlekowej na funkcje życiowe i zdrowie człowieka, "Przemysł Spożywczy" 1997, nr 5.
 • Kos C, Szwacka-Salmonowicz J., Marketing produktów żywnościowych, PWRiL, Warszawa 1997.
 • Kosikowska M, Badania nad doborem metody selektywnego oznaczania Bifidobacterium sp. w populacjach mieszanych z bakteriami fermentacji mlekowej, "Roczniki Instytutu Mleczarstwa" 1999, nr 1(78).
 • Kosikowska M" Gaweł J" Zawartość komórek Bifidobacterium species i Lactobacillus acidophilus ważnym czynnikiem wartości probiotycznej mlecznych napojów fermentowanych, "Przegląd Mleczarski" 1996, nr 2.
 • Kosikowska M., Jakubczyk E" Napoje mleczne z udziałem tradycyjnych i nowych mikroorganizmów, "Przemysł Spożywczy" 1997, nr 8.
 • Kosikowska M., Jakubczyk E., Nowa generacja mlecznych produktów fermentowanych z udziałem probiotyków i prebiotyków, produkty synbiotyczne, "Przegląd Mleczarski" 2000, nr 12.
 • Kosikowska M., Jakubczyk E" Wpływ napojów mlecznych fermentowanych na zdrowie człowieka, "Nowa Medycyna" 1997, nr 4.
 • Kosikowska M., Jakubczyk E., Zastosowanie bakterii probiotycznych w przetwórstwie mleczarskim, "Przegląd Mleczarski" 2000, nr 10.
 • Kosikowska M., Jakubczyk E., Jaworski S., Ocena możliwości zastosowania klasycznych i zmodyfikowanych pożywek MRS do oznaczania zawartości L. acidophilus w produkowanych w Polsce asortymentach mleka fermentowanego, "Przegląd Mleczarski" 2003, nr 12.
 • Kosikovvska M., Jakubczyk E., Lindemann Т., Bartecka В., Porównanie wykrywalności Bifidobacterium species w selektywnych pożywkach MRSCD i BLSL3, "Przegląd Mleczarski" 2002, nr 5.
 • Kosikovvska M., Wielgosz M., Ocena zgodności z normami nazewnictwa i liczby komórek bifidobakterii w wybranych napojach mlecznych fermentowanych, oznakowanych nazwą "Bio" lub "Biojogurtu", "Przegląd Mleczarski" 1999, nr 6.
 • Kostyra E., Kostyra H., Krawczuk S., Chowańska K., Repetytorium z mleka koziego, cz. II, "Przegląd Mleczarski" 1995, nr 8.
 • Kostyra E., Kostyra H., Krawczuk S., .larmołowska В., Repetytorium z mleka koziego, cz. I, "Przegląd Mleczarski" 1995, nr 7.
 • [228] Kowalska E., Pikul .1., Oziemkowski P., Ocena fizykochemiczna jogurtu naturalnego otrzymanego z mleka zagęszczonego przy użyciu ultrafiltracji oraz metodą tradycyjną, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2000, nr 3(24). Kowrygo В., Górska-Warsewicz H., Ługowska K., Ocena preferencji konsumenckich w zakresie żywności i żywienia, "Żywność. Technologia. Jakość" 1997, nr 2.
 • Kruse H.P., Kleessen В., Blaut M., Effect of inulin on faecal bifidobacteria in human subjects, "British Journal of Nutrition" 1999, nr 5(58).
 • Kudełka W., Nutritive value and quality of yoghurt of goat's milk [w:] Quality for the XXIst century, red. A. Kozioł, В. Łączkowski, A. Sobczyński, W. Żmudziński, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1999.
 • Kudełka W., Porównanie wartości odżywczej i żywieniowej jogurtów z mleka koziego i krowiego [w:] Technologia żywności a oczekiwania konsumentów, red. T. Haber, H. Porzucek, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001.
 • Kudełka W., Probiolyczne produkty mleczne, Materiały Konferencji Naukowej pt. "Żywność w początkowym i zaawansowanym okresie życia człowieka", AR, 11-12 czerwca 2001, Kraków 2001.
 • Kudełka W., Wpływ wybranych czynników na podstawowe wyróżniki jakości mleka koziego, Praca doktorska, AE, Kraków 1996.
 • Kukuła E., Jakość mikrobiologiczna mleka spożywczego dostępnego na rynku rzeszowskim., "Zeszyty Naukowe AR w Krakowie" 1998, z. 53, nr 329.
 • Kulczycka D., Jakość żywności widziana oczami konsumentów, "Przemysł Spożywczy" 1996, nr 6.
 • Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda В., Iwanow K., Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych, Wydawnictwo IŻiŻ, Warszawa 1998.
 • Kunachowicz H., Paczkowska M., Wartość odżywcza fermentowanych napojów mlecznych, "Żywienie Człowieka i Metabolizm" 1999, nr 26 (Supl).
 • Kunachowicz H., Wojtasik A., Ratkovská В., Spożycie produktów mleczarskich w świetle badań nad zmniejszeniem ryzyka niektórych nowotworów, "Przegląd Mleczarski" 2002, nr 4.
 • Kuncewicz A., Badania nad zawartością mono- i disacharydów w mleku i mlecznych produktach fermentowanych, "Acta Academy Agriculture and Technology Olsztyn. Technologia Alimentorum" 1994, nr 26 (Supl. A).
 • Kunh C., Titze A., Lorenz A., Barth CA., de Vrese M., Are viable microorganisms essential for the enhancement of intestinal hydrolysis of lactose by the ß-galacto-sidase of fermented milk products?, "IDF Newsletter 145 - Nutrition Newsletter" 1996, nr 5.
 • Kunji E.R.S., Mierau I., Hagting A., Poolman В., Konings W.N., The proteolytic system of lactic acid bacteria [w:] Lactic acid bacteria: genetics, metabolism and application, red. Venema G., J.H.J. Huis in't Veld, J. Hugenholts, Kluvver Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands 1996.
 • Kurmann J.A., Therapeutic properties of fermented milks, Elsevier Appllied Science Publishers, London 1991.
 • Kurmann .I.A., Yoghurt made from ewe's and goat's milk, "Bulletin of International Dairy Federation" 1986, nr 202.
 • Kurmann J.A., Rasič J.L., Technology of fermented special products, "Bulletin of International Dairy Federation" 1988, nr 227.
 • Kurmann .I.A., Rasič J.L., Kroger M., Encyclopedia of fermented fresh milk products, Van Nostrand Reinhold, New York 1992.
 • Lactobacillus casei strain Shirota - intestinal f lora and. human health, Yacult Central Institute for Microbiological Research, Yacult Honsha Co., Tokyo 1999.
 • Lamoureux L., Roy D., Gauthier S.F., Production of oligosaccharides in yogurt containing Bifidobacteria and yogurt cultures, "Journal of Dairy Science" 2002, nr 5(85).
 • Lankaputhra W.E.V., Shah N.P, Survival of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium spp. in the presence of acid and bile salts, "Cultured Dairy Products Journal" 1995, nr 1(30).
 • Lankaputhra W.E.V., Shah N.P, Britz M.L., Survival of bifidobacteria during refrigerated storage in the presence of acid and hydrogen peroxide, "Milchwissenschaft" 1996, nr 2(51).
 • Laroia S., Martin J.H., Effect of pH on survival of Bifidobacterium bifidum and Lactobacillus acidophilus in frozen fermented dairy desserts, "Cultured Dairy Products Journal" 1991, nr 1(26).
 • Lee Y.K., Salminen S., The coming of age of probiotics, "Trends in Food Science Technology" 1995, nr7(6).
 • Levine L., Food process development and scale up using modeling and stimulation, "Chemistry and Industry" 1997, nr 9.
 • Libudzisz Z., Mikrobiologiczne i technologiczne aspekty probiotyków [w:] Probiotyki, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2002.
 • Libudzisz Z., Mikroflora jelitowa a nowe generacje mlecznych napojów fermentowanych, "Żywienie Człowieka i Metabolizm" 1999, nr 26 (Supl.).
 • Libudzisz Z., Odżywcze i terapeutyczne wartości mlecznych napojów fermentowanych, "Przegląd Mleczarski" 1991, nr 9.
 • Libudzisz Z., Probiotyki w żywieniu człowieka, "Przemyśl Spożywczy" 1999, nr 1.
 • Libudzisz Z., Technologiczna i ochronna rola szczepionek w przetwórstwie mleczarskim, "Przegląd Mleczarski" 1990, nr 2.
 • Libudzisz Z., Walczak P., Bardowski J., Bakterie fermentacji mlekowej. Klasyfikacja, metabolizm, genetyka, wykorzystanie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1998.
 • Lopez-Fandino R., Carrascosa A.V., Olano A., The effects of high pressure on whey protein denaturation and cheese-making properties of raw milk, "Journal of Dairy Science" 1996, nr 6(79).
 • Lorenzen P.C., Ebert Y., Clawin-Rädecker I., Schlimme E., Influence of heat impact in reconstituted skim milk on properties of yoghurt fermented by ropy or non-ropy starter cultures, "Nahrung - Food" 2003, nr 5(47).
 • Lourens-Hattingh A., Viljoen B.C., Yoghurt as probiotics carrier food, "International Dairy Journal" 2001,' nr 1(11).
 • Magnusson M.K., Arvola A., Hursti U.-K.K., Áberg L., Sjodén P.O., Attitudes towards organic foods among Swedish consumers, "British Food Journal" 2001, nr 3(103).
 • Makała H., Konsumenci na rynku żywności, "Przemysł Spożywczy" 2004, nr 7.
 • Marczak M., Aspekty jakości produktu, "Problemy Jakości" 2000, nr 2.
 • Marczak M" jakość a użyteczność produktu, "Problemy Jakości" 2001, nr 3.
 • Marczak M., Jakość produktu jako instrument konkurowania, "Problemy Jakości" 2001, nr 12.
 • Marshall V.M., Flavour development in fermented milks [w:] Microbiology and Biochemistry of Cheese and Fermented Milk, red. FL. Davies, B.A. Law, Elsevier Applied Science, London 1984.
 • Marshall V.M., Tamime A.Y., Physiology and biochemistry of fermented milks [w:] Microbiology and Biochemistry of Cheese and Fermented Milk, red. B.A. Law, Blackie Academic & Professional, London 1997.
 • Marteau P., Minekus M" Havenar R" Huis In't Veld J.H.J., Survival of lactic acid bacteria in a dynamic model of the stomach and small intestine: validation and effect of bile, "Journal of Dairy Science" 1997, nr 6(80).
 • Marteau PR., de Verse M., Cellier C.J., Schrezenmeir J., Protection from gastrointestinal disease with the use of probiotics, "American Journal of Clinical Nutrition" 2001, nr 2(73).
 • Maruszewska M" Bolesławska I., Przysławski J., Preferencje i czynniki wyboru produktów mlecznych wśród osób dorosłych z regionu Wielkopolski, "Żywienie Człowieka i Metabolizm" 2003, nr 1/2.
 • Masuda Т., Taguchi R., Kabuki Т., Nakajima H" Itoh Т., Growth profile of Lactobacillus acidophilus group lactic acid bacteria in milk relating to their proteolytic activity, "Milchwissenschaft" 2003, nr 7/8(58).
 • McMeekin T.A., Olley J.N., Ross Т., Ratkowsky D.A., Predictive Microbiology - theory and application, J. Wiley, New York 1993.
 • McMeekin T.A., Olley J.N., Ross Т., Ratkowsky D.A., Predictive microbiology: towards the interface and beyond, "International Journal of Food Microbiology" 2002, nr 2-3(73).
 • Medina L.M., Jordano R., Survival of constitutive microflora in commercially fermented milk containing bifidobacteria during refrigerated storage, "Journal of Food Protection" 1994, nr7(56).
 • Mehaia M.A., The fat globule size distribution in camel, goat, ewe and cow milk, "Milchwissenschaft" 1995, nr 5(50).
 • Mehaia M.A., Al-Kanhal M.A., Taurine and other free amino acids in milk of camel, goat, cow and man, "Milchwissenschaft" 1992, nr 7(47).
 • Meydani S.N., Woel-Kyu Ha., Immunologic effect of yogurt, "American Journal of Clinical Nutrition" 2000, nr 4(71).
 • Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym, red. Z. Żakowska, H. Stobińska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.
 • Mikucki J., Mikrobiologia. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Medycznej, Łódź 1994.
 • Miller C.W., Nguyen M.H., Rooney M., Kailasapathy К., The control of dissolved oxygen content in probiotic yoghurts by alternative packaging materials, "Раска-ging, Technology and Science" 2003, nr 2(16).
 • Mleko S., Otrzymywanie jogurtów o obniżonej zawartości tłuszczu z wykorzystaniem mikrokoagulatów białek serwatkowych, "Żywność. Technologia. Jakość" 1996, nr 1(6).
 • Molin G., Probiotics in foods not containing milk or milk constituents, with special reference to Lactobacillus plantarum, "American Journal of Clinical Nutrition" 2001, nr 2(73).
 • Molitoris J., Mleko dobrej jakości, Oficyna Wydawnicza "Hoża", Warszawa 1998.
 • Morawska H., Gmurkowska L., Zalewska В., Fetliński A., Charakterystyka mikrobiologiczna mlecznych napojów fermentowanych w okresie ich przydatności do spożycia, "Przegląd Mleczarski" 1997, nr 3.
 • Motyl I., Libudzisz Z., Właściwości probiotycznych bakterii mlekowych i ich wykorzystanie w przetwórstwie mleczarskim, "Przegląd Mleczarski" 1993, nr 4.
 • Motyl I., Libudzisz Z., Zmiany wybranych cech jakościowych podczas przechowywania nieukwaszonego i ukwaszonego mleka bifidusowego, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2001, nr 3(28).
 • Mulholland F., Proteolytic system of dairy lactic acid bacteria |vv:] Microbiology and biochemistry of cheese and fermented milk, red. B.A. Law, Blackie Academic & Professional, London 1997.
 • Munro P., New processing technologies for future, "Bulletin of International Dairy Federation" 2002, nr 374.
 • Nabrzyski M., Gajewska R., Ganowiak Z., Kwiatkowski R., Badanie zawartości makro- i mikroelementów w mleku i jego przetworach oraz w niektórych produktach do żywienia niemowląt i małych dzieci, "Żywienie Człowieka i Metabolizm" 1998, nr 3.
 • Nadolna I., Kunachowicz H., Napoje mleczne i ich znaczenie prozdrowotne, "Przegląd Mleczarski" 2002, nr 7.
 • Nahaisi M.H., Lactobacillus acidophilus therapeutic properties, products and enumeration [w:] Development in food microbiology, red. R.K. Robinson, Elsevier Applied Science, London 1986.
 • Naidu A.S., Bidlac W.R., Clemens R.A., Probiotic spectra of Lactic (LAB), "Criti-cal Review of Food Science Nutrition" 1999, nr 1(38).
 • New technologies for fermented milks, "Bulletin of International Dairy Federation" 1992, nr 277.
 • Nighswonger B.D., Brashears M.M., Gilliland S.E., Viability of Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus casei in fermented milk products during refrigerated storage, "Journal of Dairy Science" 1996, nr 2(79).
 • Nitecka E., Międzynarodowa Federacja Mleczarska jak działa i dokąd zmierza?, "Przemysł Spożywczy" 2002, nr 11.
 • Noh D.O., Kim S.H., Gilliland S.E., Incorporation of cholesterol into the cellular membrane of Lactobacillus acidophilus ATCC 43121, "Journal of Dairy Science" 1997, nr 12(80).
 • Oakland J.S., Total Quality Management, Wydawnictwo Buttervvorth-Heinemann, Oxford 1995.
 • Obrusiewicz Т., Mleczarstwo, WSiP, Warszawa 1994.
 • Obrusiewicz Т., Technologia mleczarstwa, WSiP, Warszawa 1993.
 • Official Methods of analysis of AO AC international. Vol. 2. Food composition, additives, natural contaminants, red. P. Cunniff, Arlington 1995.
 • Ogólna technologia żywności, red. E. Pijanowski, WNT, Warszawa 1996.
 • Orzechowska K., Molska 1., Frelik I., Jakość mikrobiologiczna jogurtu i biojogurtu na rynku warszawskim, w latach 2000/2001, "Przegląd Mleczarski" 2002, nr 9.
 • Ostasiewicz W., Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • O'Sullivan M.G., Metabolism of bifidogenic factors by gut flora - an overview, "Bulletin of International Dairy Federation" 1996, nr 313.
 • Ouwehand A.C., Kirjavainen P.V., Grönlund M.M., Isolauri E., Salminen S.J., Adhesion of probiotic microorganisms to intestinal mucus, "International Dairy Journal" 1999, nr9(9).
 • Ouwehand A., Kirjavainen P., Shortt C, Salminen S., Probiotics: Mechanisms and established effects, "International Dairy Journal" 1999, nr 1(9).
 • Ouwehand A.C., Salminen S.J., The health effects of cultured milk products with viable and nonviable bacteria, "International Dairy Journal" 1998, nr 9(8).
 • Oziemkowski P., Kowalska E., Skrzypek J., Pikul J., Wpływ procesu ultrafiltracji na skład jogurtów z udziałem różnych szczepionek, "Przegląd Mleczarski" 1999, nr 7.
 • Ozimek I., Gutkowska K, Żakowska-Bielmans S., Postrzeganie jakości żywności przez, konsumentów, referat prezentowany podczas konferencji pt. "Targi dodatków do żywności", maj 2001, Warszawa 2001.
 • Panfil-Kuncewicz H., Znaczenie i funkcje opakowań produktów spożywczych w dystrybucji i marketingu, "Przemysł Spożywczy" 1998, nr 9.
 • Panfil-Kuncewicz H., Groblewska A., Kuncewicz A., Wpływ światła na trwałość mleka i produktów mlecznych, "Przegląd Mleczarski" 1997, nr 6.
 • Panfil-Kuncewicz H., Staniewska K" Kuncewicz A., Pakowanie napojów mlecznych w podwyższonym standardzie higienicznym, "Przegląd Mleczarski" 2004, nr 7.
 • Pathmakanthan S., Meance S., Edwards CA., Probiotics, A review of human studies to date and methodological approaches, "Microbial Ecology in Health and Disease" 2000, nr 12 (Suppl. 2).
 • Pelto L" Isolauri E., Lilius E.M., Nuutila J., Salminen S., Probiotics bacteria down--regulate the milk-induced inflammatory response in milk-hypersensitive subjects but have an immunoslimulatory effect in healthy subjects, "Clinical Experimental Allergy" 1998, nr 12(28).
 • Pełczyńska E" Mleko kóz, "Medycyna Weterynaryjna" 1995, nr 3.
 • Pessi Т., Sütas Y., Hurmę M., Isolauri E., Interleukin-10 generation in atopic children following oral Lactobacillus rhamnosus GG, "Clinical Experimental Allergy" 2000, nr 12(30).
 • Pieczonka W., Mleko i przetwory mleczne. Standaryzacja jakości i metody badań, Wydawnictwo AR, Kraków 1995.
 • Pieczonka W., Towaroznawstwo mleka, AR w Rzeszowie, Rzeszów 1999.
 • Pieczonka W., Zalety i wady mleka koziego, "Przegląd Hodowlany" 1990, nr 2-3.
 • Pieczonka W., Cichocka I., Możliwości promocji produktów z mleka koziego wśród osób starszych, "Przegląd Mleczarski" 2001, nr 10.
 • Pieczonka W., Pasionek В., Trwałość i akceptacja konsumencka napojów fermentowanych z mleka koziego, "Przemysł Spożywczy" 1995, nr 4.
 • Pieczonka W., Znamirowska A., Przetwórstwo mleka, AR w Rzeszowie, Rzeszów 2000.
 • Pluta A., Berthold A., Ziarno M., Molska I., Frelik I., Nowosielska R., Orzechowska K., Jakość mikrobiologiczna krajowych jogurtów rynkowych w latach 1995-2001, "Przemysł Spożywczy" 2001, nr 4.
 • PN-75/A-86130 Mleko i przetwory mleczarskie. Napoje mleczne. Metody badań.
 • PN-A-86034-15:1998 Mleko i przetwory mleczarskie - Badania mikrobiologiczne - Jogurt; oznaczenie liczby charakterystycznych drobnoustrojów.
 • PN-A-86061:2002 Mleko i przetwory mleczarskie - Mleko fermentowane.
 • PN-EN ISO 707:2000 Mleko i przetwory mleczne. Wytyczne pobierania próbek.
 • PN-EN ISO 9000:2001 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 • PN-ISO 6658:1998 Analiza sensoryczna. Metodologia. Wytyczne ogólne.
 • PN-ISO 8586-1:1996 Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających. Wybrani oceniający.
 • Polak E., Zastosowanie pre- i probiotyków w lodach, "Przemysł Spożywczy" 2001, nr 3.
 • Popławska U., Mleko fermentowane, "Przegląd Mleczarski" 2003, nr 2.
 • Poulsen CS., Juhl HJ., Kristensen K., Beach A.A., Engelund E., Quality ąuidance and quality formation, "Food Quality and Preferences" 1996, nr 7(2).
 • Rasič J.L., Kurman J.A., Bifidobacteria and their role, Birkhauser Verlag, Basel, Boston, Stuttgart 1983.
 • Rasič J.L., Kurman J.A., Yogurt, Technical Dairy Publishers House, Copenhagen 1978.
 • Rasič J.L., Kosikowski F.V., Bosič Z., Nutrient yoghurt from low lactose milk using a combined lactose - UF retentate procedure, "Milchwissenschaft" 1992, nr 1(47).
 • Ratkowsky A., Handbook of Nonlinear Regression Models, Marcel Dekker, New York 1990.
 • Reid G., Testing probiotics in clinical trials [w:] Probiotics: A critical review, red. G.W. Tannock, Horizon Scientific Press, UK, Norwich 1999.
 • Reid G., Zalai C, Gardiner G., Urogenital lactobacilli probiotics, reliability and regulatory issues, "Journal of Dairy Science" 2001, nr 84 (Suppl.).
 • Remeuf F, Lenoir J., Relationship between the physico-chemical characteristics of goat's milk and its rennetability, "Bulletin of International Dairy Federation" 1986, nr 202.
 • Renner E., Renz-Schauen A., Nutrition composition tabelš of milk and dairy products, Verlag Renner В., Giessen 1992.
 • Reps A., Warmińska-Radyko I., Kołakowski P, Krzyżewska A., Wpływ wysokiego ciśnienia na mikroflorę kefiru, Materiały XXXI Sesji Naukowej KTiChŻ PAN "Żywność w dobie ekspansji naukowej: potencjał, oczekiwania, perspektywy", 14-15 września 2000, Poznań 2000.
 • Reuter G., Present and future of probiotics in Germany and in Central Europe, "Bioscience Microflora" 1997, nr 1(16).
 • Richmond S., Galactose consumption and risk of ovarian cancer, "Lancet" 1989, nr 2.
 • Roberfroid M.В., Concepts and strategy of functional food science: the European perspective, "American Journal of Clinical Nutrition" 2000, nr 6(71).
 • Roberfroid M.B., Functional effects of food components and the gastrointestinal system: chicory fructooligosaccharides, "Nutrition Review" 1996, nr 11(54).
 • Roberfroid M.B., Prebiotics and probiotics: are they functional foods?, "American Journal of Clinical Nutrition" 2000, nr 6(71).
 • Roberfroid M" Van Loo J" Gibson G., The bifidogenic nature of chicory inulin and its hydrolysis products, "Journal Nutrition" 1998, nr 1(128).
 • Robinson R.K., Survival of Lactobacillus acidophilus in fermented products, "South African Journal of Dairy Science" 1987, nr 19.
 • Robinson R.K., Tamime Y.A., Microbiology of fermented milks [w:] The microbiology of milk products, vol. 2, red. R.K. Robinson, Elsevier Applied Science Publishers, London 1990.
 • Robinson R.K., Viahopoulou J., Goat's milk utilization for fermented milk products, "Dairy Industry International" 1988, nr 3(530).
 • Rohm H., Lechner F., Lehner M., Microflora of Australian natural-set yogurt, "Journal of Food Protection" 1990, nr 6(53).
 • Rolfe R.D., The role of probiotic cultures in the control gastrointestinal health, "Journal of Nutrition" 2000, nr 2(130) (Suppl).
 • Rowland I.R., Rumney C.J., Coutts J.T., Lievense L.C., Effect of Bifidobacterium longum and inulin on gut bacterial metabolism and carcinogen - induced aberrant crypt foci in racts, Carcinogenesis" 1998, nr 2(19).
 • Roy D" Mainville I., Mondou F., Bifidobacteria and their role in yogurt - related products, "Microecology Therapy" 1997, nr 2(26).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności, Dz.U. 2005, Nr 2, poz. 9.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla mleka oraz produktów mlecznych, Dz.U. 2005, Nr 96, poz. 819.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych, Dz.U. 2007, Nr 137, poz. 966.
 • Rybka S., Fleet G.H., Populations of Lactobacillus ssp. bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium species in Australian yogurts, "Food Australian" 1997, nr 10 (49).
 • Rybka S" Kailasapathy K" The survival of culture bacteria in fresh and freezedried AB yoghurts, "Australian Journal of Dairy Technology" 1995, nr 2(50).
 • Rysstad G" Abrahamsen R.K., Fermentation of goat's milk by two DL-type mixted strain starters, "Journal of Dairy Research" 1983, nr 3(57).
 • Rysstad G., Knutsen W.J., Abrahamsen R.K., The effect oftreonine and glicynę on acetaldehyde formation in goat's milk yogurt, "Journal of Dairy Research" 1990, nr 2(57).
 • Salminen S., Uniqueness of probiotic strains, "IDF Newsletter 145-Nutrition Newsletter" 1996, nr 5.
 • Salminen S., Bouley C, Bourton-Ruault M.C., Functional food science and the gastrointestinal physiology and function, "British Journal of Nutrition" 1998, nr 80 (Suppl. 1).
 • Salminen S., Deighton M. A., Benno Y., Gorbach S.L., Lactic acid bacteria in health and disease [w:] Lactic acid bacteria, red. S. Salminen, A. von Wright, Marcel Dekker Inc., New York 1998.
 • Salminen S., Isolauri E., Salminen E., Clinical uses of probiotic s for stabilizing the gut mucosal barier: successful strains and future challenges, "Antonie van Leeuwenhooek" 1996, nr 70.
 • Salminen S., Ouwehand A.C., Isolauri E., Clinical application of probiotic bacteria, "International Dairy Journal" 1998, nr 5-6(8).
 • Saloff-Coste C.J., Health benefits of lactic acid bacteria, Danone World Newsletter, 1994.
 • Salvini S., Parpinel M, Gnagnarella P., Maisonneuve P., Turrini A., Banca dati di composizione degli alimenti per studi epidemiologia in Italia, Istituto Europeo di Oncologia, Mediolan 1998.
 • Samona A., Robinson R.K., Effect of yoghurt cultures on the survival of bifidobacteria in fermented milks, "Journal of Society of Dairy Technology" 1994, nr 1(47).
 • Sanders M.E., Consideration for use of probiotic bacteria to modulate human health, "Journal of Nutrition" 2000, nr 2(130), Suppl.
 • Sanders M.E., Huits in't Veld J.H., Bringing a probiotic - containing functional food to the market: microbiological, product, regulatory and labeling issues, "Antonie van Leeuwenhooek" 1999, nr 76.
 • Savedra J.M., Bauman N.A., Oung L, Perman J.A., Yolken R.H., Feeding of Bifidobacterium bifidum and Streptococcus thermophilus to infants in hospital for prevention of diarrhea and shedding of rotavirus, "Lancet" 1994, nr 344.
 • Saxelin M., Grenow В., Svensson U., Fonden R., Reniero R., Mattila-Sandholm Т., The technology of probiotics, "Trends Science and Technology" 1999, nr 12(10).
 • Saxelin M., Korpela R., Lactobacillus GG products with clinical documentation, "IDF Newsletter 145-Nutrition Newsletter" 1996, nr 5.
 • Schaafsma G., Meuling W.J.A., Van Doccum W., Bouley C., Effect of a milk product, fermented by Lactobacillus acidophilus and with fructooligosaccharides added, on blood lipids in male volunteers, "European Journal of Clinical Nutrition" 1998, nr 6(52).
 • Schiffrin E., Rochat F., Link-Amster H., Immunomodulation of blood cells following the ingestion of lactic acid bacteria, "Journal of Dairy Science" 1995, nr 3(78).
 • Schillinger U., Isolation and identification of Lactobacilli from novel-type probiotic and mild yoghurts and their stability during refrigerated storage, "International Journal of Food Microbiology" 1999, nr 1-2(47).
 • Scholz-Ahrens K.E., Schaafsma G., Van den Heuvel E., Schrezenmeir J., Effects of prebiotics on mineral metabolism, "American Journal of Clinical Nutrition" 2001, nr 2(73).
 • Schrezenmeir J., de Vrese M., Probiotics, prebiotics and synbiotics - approaching a definition, "American Journal of Clinical Nutrition" 2001, nr 2(73).
 • Schroder M.J.A., Horsburgh К., Communicating food quality to consumers, "Journal of Consumer Studies & Home Economics" 1997, nr 2(21).
 • Seiler H., Yeasts in kefir and kumiss, "Milchwissenschaft" 2003, nr 7/8(58).
 • Shah N.P., Probiotic bacteria: Selective enumeration and survival in dairy foods, "Journal of Dairy Science" 2000, nr 4(83).
 • Shah N.P., Jelen P., Survival of lactic acid bacteria and their lactases under acidic conditions, "Journal of Food Science" 1990, nr 2(55).
 • Shah N.P, Lankaputhra W.E.V., Improving viability of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium sp. in yoghurt, "International Dairy Journal" 1997, nr 5(7).
 • Shah N.P., Lankaputhra W.E.V., Britz M.L., Kyle W.S.A., Survival ofL. Acidophilus and Bifidobacterium bifidum in commercial yogurt refrigerated storage, "International Dairy Journal" 1995, nr 5(5).
 • Shah N.P, Ravula R.R., Influence of water activity on fermentation, organic acids production and viability of yogurt and probiotic bacteria, "Australian Journal of Dairy Technology" 2000, nr 2(55).
 • Shin H.S., Lee J.H., Pestka J. J., Ustunol Z., Viability of bifidobacteria in commercial dairy products during refrigerated storage, "Journal of Food Protection" 2000, nr 3(63).
 • Short C, Living it up for dinner, "Chemistry & Industry" 2000, nr 3.
 • Sikora Т., Trwałość jakości produktów żywnościowych, "Przemysł Spożywczy" 1995, nr 2.
 • Singh R., Heat induced changes in casein including interactions with whey proteins, "Bulletin of International Dairy Federation" 1995, nr 225.
 • Singh R., Kansal V.K., Augmentation of immune response in mice fed with Dahi - a fermented milk containing Leuconostoc citrovorum and Lactococcus lactis, "Milchwissenschaft" 2003, 9/10(58).
 • Siuta A., Kamiński J., Terapeutyczno-dietetyczne właściwości probiotycznych produktów mlecznych, "Medycyna Weterynaryjna" 1998, nr 3(54).
 • Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.
 • Sodini I., Lucas A., Oliveira M.N., Remeuf F., Corrieu G., Effect of milk base and starter culture on acidification, texture and cell counts in fermented milk processing, "Journal of Dairy Science" 2002, nr 10(85).
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu Statistica PL na przykładach z medycyny, t. 2, Statsoft, Kraków 2000.
 • Stankiewicz J., Steinka I., Ekonomiczne aspekty produkcji serów twarogowych w zależności od technologii produkcji, Materiały XXXVIII Sesji KNoŻ PAN pt. "Żywność a jakość życia. Uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe", 20-21 września 2007, Olsztyn 2007.
 • Steczkowski J., Zeliaś A., Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1997.
 • Steenkamp J.B.E.M., Van Trijp H.C.M., Quality quidance, consumer based approach for quality improvement [w:] Marketing and practice in the 1990, red. G.J. Avlonitis, N.K. Papavasillou, A.G. Kouremenos, Athens 1989.
 • St-Galais D., Hache S., Gros-Louis M" Combined effects of temperature, acidification and diafiltration on composition of skim milk retentate and permeate, "Journal of Dairy Science" 1992, nr 5(75).
 • Steinka I., Przybyłowski P., Ocena zawartości azotanów i azotynów w jogurtach i kefirach dostępnych na polskim rynku, "Żywność. Technologia. Jakość" 1998, nr 2(15).
 • St-Onge M.P, Farnworth E.R., Jones P.J.H., Consumption of fermented and non-fermented dairy products: effects on cholesterol concentration and metabolism, "American Journal of Clinical Nutrition" 2000, nr 3(71).
 • Strus M., Heczko P., Zdrowotne oddziaływanie probiotyków [w:] Probiotyki, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2002.
 • Sütas Y., Soppi E., Korhonen H., Suppression of lymphocyte proliferation in vitro by bovine caseins hydrolyzed by with Lactobacillus GG-derived enzymes, "Journal of Allergy and Clinical Immunology" 1996, nr 1(98).
 • Swanson K.S., Grieshop СМ., Flickinger E.A., Bauer L.L., Wolf B.W., Chow J., Garleb K.A., Williams J.A., Fahey G.C., Fructooligosaccharides and Lactobacillus acidophilus modify bowel function and protein catabolities excreted by healthy humans, "Journal of Nutrition" 2002, nr 10(132).
 • Szczepaniak В., Górecka D., Cechy sensoryczne jogurtów naturalnych decydujące o preferencjach konsumenckich, "Przegląd Mleczarski" 2002, nr 8.
 • Szczepaniak В., Górecka D., Kaliska E., Czynniki kształtujące zachowania konsumenckie w zakresie spożycia jogurtów, "Przegląd Mleczarski" 2001, nr 7.
 • Szczepaniak В., Górecka D., Kaliska E., Znaczenie wyróżników jakościowych jogurtów w preferencjach konsumenckich, Materiały XXXII Sesji Naukowej KTiChŻ PAN pt. "Technologia żywności a oczekiwania konsumentów", 6-7 września 2001, Warszawa 2001.
 • Szczepanik Z.R., Jakość i standaryzacja produktów żywnościowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1996.
 • Szczepanik A., Libudzisz Z., Mleko kozie i jego właściwości, "Przegląd Mleczarski" 2000, nr 5.
 • Szczepanik A., Libudzisz Z., Wartość dietetyczna mleka koziego, "Przemyśl Spożywczy" 2000, nr 11.
 • Szczepanik A., Libudzisz Z., Przydatność technologiczna mleka koziego, "Przemysł Spożywczy" 2001, nr 2.
 • Szczęsna Т., Górecka D., Szerfenberg E., Opakowania jako czynnik stymulujący zakupy mleka i jogurtu, "Przegląd Mleczarski" 1997, nr 8.
 • Szczucki C, Zakresy znaczeniowe podstawowych pojęć w kontroli produktów mięsnych, "Gospodarka Mięsna" 1970, nr 1.
 • Szkoda J., Eksploatacyjne aspekty oceny jakości wyrobów, "Problemy Jakości" 2004, nr 5.
 • Sznajder M., Senauer В., Asp E., Kinsey J., Zmieniający się konsument żywności, Horyzont, Poznań 1998.
 • Śliżewska K., Libudzisz Z., Forma optyczna kwasu mlekowego tworzona przez bakterie z rodzaju Lactobacillus w podłożu zawierającym różne źródło węgla, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2001, nr 3(28), Supl.
 • Śliżewska K., Libudzisz Z., Wykorzystanie oligosacharydów jako prebiotyków, "Przemysł Spożywczy" 2002, nr 4.
 • Świda J., Kuliński A., Opakowania produktów mleczarskich w opinii konsumentów, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2002, nr 3(32).
 • Świda J., Sikora Т., Preferencje konsumenckie cech jakości produktów mleczarskich w Polsce Południowo-Wschodniej, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 1999, nr 1.
 • Swiderski F., Towaroznawstwo żywności przetworzonej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999.
 • Swiderski F., Żywność wygodna i funkcjonalna, WNT, Warszawa 2003.
 • Tamime A.Y., Microbiology of "Starter Cultures" [w:] The microbiology of milk products, vol. 2, red. R.K. Robinson, Elsevier Applied Science Publishers, London 1990.
 • Tamime A.Y., Dalgeleish D.G., Banks W., Introduction [w:] Feta and related Cheeses, red. R.K. Robinson, A.Y. Tamime, E. Horwood, London 1991.
 • Tamime A.Y., Marshall V.M., Microbiology and technology of fermented milks |w:| Microbiology and biochemistry of cheese and fermented milk, red. B.A. Law, Blackie Akademie & Professional, London 1997.
 • Tamime A.Y., Marshall V.M., Robinson R.K., Microbiological and technological aspects of milks fermented by bifidobacteria, "Journal of Dairy Research" 1995, nr 2(62).
 • Tamime A.Y., Muir D.D., Strategies for modifying the structure of fermented milks, in texture of fermented milk products and dairy dessert, "IDF Special Issue 199802" 1998, nr 2.
 • Tamime A.Y., Robinson R.K., Yoghurt. Science and technology, 2nd ed., CRC Press, Woodhead Publishing, Cambridge 1999.
 • Taranto M.P., Medici M., Perdigon G., Ruiz-Holgado A.P., Valdez G.F, Evidence for hypocholesterolemic effect of Lactobacillus reuteri in hypercholesterolemic mice, "Journal of Dairy Science" 1998, nr 9(81).
 • Tharmaraj N., Shah N.P., Selective enumeration of Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, Streptococcus thermophilic, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacteria, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus and Propionibacteria, "Journal of Dairy Science" 2003, nr 7(86).
 • Torriani S., Gardini F., Guerzoni M.E., Dellaglio F., Use of a response surface methodology to evaluate some variables affecting the growth and acidification characteristics of yoghurt cultures, "International Dairy Journal" 1996, nr 6(6).
 • Towaroznawstwo produktów spożywczych, red. F. Swiderski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1998.
 • Ulbcrth F., Kneifel W., Aroma profiles and sensory properties of yoghurt and yoghurt-related products. II. Classification of starter cultures by means of cluster analysis, "Milchwissenschaft" 1992, nr 7(47).
 • Urbiene S., Ciuckinas A., Margelyte J., Physical and chemical properties and biological value of goat's, cow's and human milk, "Milchwissenschaft" 1997, nr 4(52).
 • Usajewicz I., Tolerancja pH i oporność na sole żółciowe mikroorganizmów kultury kefirowej, Materiały XXXI Sesji Naukowej KTiChŻ PAN pt. "Żywność w dobie ekspansji naukowej: potencjał, oczekiwania, perspektywy", 14-15 września 2000, Poznań 2000.
 • Usajewicz 1., Raulin-Janczyk В., Występowanie i liczebność Bifidobacterium sp. oraz innych bakterii fermentacji mlekowej w bioproduktach, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna" 2003, Supl.
 • Uysal H., Kilic S., Kavas G., Akbulut N., Kesenkas H., Production and some properties of Bifigurt made from goat milk and cow-goat milk mixture by ultrafiltration and addition of skim milk powder, "Milchwissenschaft" 2003, nr 11/12(58).
 • Van den Heuvel E., Muys Т., van Dokkum W., Schaafsma G., Oligofructose stimulates calcium absorption in adolescents, "American Journal of Clinical Nutrition" 1999, nr 3(69).
 • Van den Heuvel E., Schaafsma G., Muys Т., van Dokkum W., Nondigestible oligosaccharides do not interfere with calcium and nonheme iron absorption in young, healthy men, "American Journal of Clinical Nutrition" 1998, nr 3(67).
 • Van Loo J., Prebiotics + probiotics (synbiotics) open perspectives to reduce the risk for cancer by dietary means [w:] Probiotyki, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2002.
 • Vanerhoof J.A., Young R.J., Use of probiotics in childhood gastrointestinal disorders, "Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition" 1998, nr 3(27).
 • Varga L., Szigeti J., Csengeri E., Effect of oligofructose on the microflora of an ABT-type fermented milk during refrigerated storage, "Milchwissenschaft" 2003, nr 1/2(58).
 • Vinderola C.G., Bailo N., Reinheimer J.A., Survival of probiotic microflora in Argentinean yoghurts during refrigerated storage, "Food Research International" 2000, nr 2(33).
 • Vinderola C.G., Mocchiutti P., Reinheimer J.A., Interactions among lactic acid starter and probiotic bacteria used for fermented dairy products, "Journal of Dairy Science" 2002, nr 4(85).
 • Walker D.K., Gilliland S.E., Acidophilus milk products: a review of potential benefits to consumers, "Journal of Dairy Science" 1993, nr 4(76).
 • Wądołowska L., Mleko w żywieniu ludzi dorosłych w świetle w współczesnych zaleceń żywieniowych, "Przegląd Mleczarski" 2000, nr 8.
 • Wheeler J.G., Bogle M.L., Shema S.J., Shirrell M.A., Stine K.C., Pitller A.J., Burks A.W., Helm R.M., Impact of dietary yogurt on immune function, "American Journal of the Medical Sciences" 1997, nr 2(313).
 • Wiatr-Szczepanik A., Libudzisz Z., Porównanie wzrostu i aktywności kwaszącej szczepów Lb. acidophilus w mleku kozim i krowim, "Przegląd Mleczarski" 1997, nr 6.
 • Wielgosz M., Napoje mleczne fermentowane a normy, "Przemysł Spożywczy" 1998, nr 11.
 • Williams P.R.D., Hammitt J.K., A comparison of organie and conventional fresh produce buyers in the Boston Area, "Risk Analysis" 2000, nr 5(20).
 • Wójtowski J., Danków R., Skrzypek R., Fahr R.D., The fatty amid profile in kefirs from sheep, goat and cow milk, "Milchwissenschaft" 2003, nr 11/12(58).
 • Wszołek M., Przydatność technologiczna mleka koziego, "Przegląd Mleczarski" 1997, nr 1.
 • Wszołek M., Wpływ dodatku inuliny na cechy jakościowe biojogurtów, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 1999, nr 4(21), Supl.
 • Wszołek M., Wachel 1., The influence of ultrafiltration and starter type on the quality of yogurt prepared from goat's milk, "Bulletin of International Dairy Federation" 1996, nr 329.
 • Yetsimeyen A., Tekiner S., Comparison of the shelf properties of pasteurized milk in different packages, "Gida" 1995, nr 4.
 • Zalewski S., Optymalizacja jakości żywności, "Przemysł Spożywczy" 1992, nr 2.
 • Zalewski R.I., Aktualne trendy w nauce jakości, "Problemy Jakości" 2000, nr 4.
 • Zalewski R.I., Zarządzanie jakością w produkcji żywności, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Zarządzanie produktem, red. B. Sojkin, PWE, Warszawa 2003.
 • Zeliaś A., Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1997.
 • Ziajka S., Mleczarstwo. Zagadnienia wybrane, cz. I, Art, Olsztyn 1997.
 • Ziajka S., Mleczarstwo. Zagadnienia wybrane, cz. II, Art, Olsztyn 1997.
 • Ziajka S., Dzwolak W., Próba określenia właściwości fermentacyjnych i proteolitycznych bifidobakterii, "Przegląd Mleczarski" 1997, nr 3.
 • Ziarno M., Kultury starterowe w przetwórstwie żywności pochodzenia zwierzęcego, "Przemysł Spożywczy" 2005, nr 4.
 • Ziarno M., Molska I., Gronczyńska M., Płóciennik A., Badania nad zmianami liczby różnych drobnoustrojów w mleku pasteryzowanym przechowywanym w temperaturze 4 lub 6"C, Materiały XXXI Sesji Naukowej KTiChŻ PAN pt. "Żywność w dobie ekspansji naukowej: potencjał, oczekiwania, perspektywy", 14-15 września 2000, Poznań 2000.
 • Ziarno M., Molska I., Kruk A., Badania nad oznaczaniem Bifidobacterium w fermentowanych napojach mlecznych, Materiały XXXI Sesji Naukowej KTiChŻ PAN pt. "Żywność w dobie ekspansji naukowej: potencjał, oczekiwania, perspektywy", 14-15 września 2000, Poznań 2000.
 • Ziemer J.C., Gibson G.R., An overview of probiotics. prebiotics and synbiotics in the functional food concept: perspectives and future strategies, "International Dairy Journal" 1998, nr 5-6(8).
 • Ziemiański S., Wartość żywieniowa mleka i jego przetworów, "Nowa Medycyna" 1997, nr 4.
 • Zoppi ST., Berva В., Enne G., Goat milk products in the diet therapy of arteriopatic patients and or in geriatric age, "Rivista Italiana delle Sostanze Grasse" 1995, nr 2(72).
 • Żbikowski Z., Nowoczesne trendy w technologii produkcji jogurtu, "Przegląd Mleczarski" 1997, nr 3.
 • Żbikowska A., Żbikowski Z., Właściwości funkcjonalne koncentratu UF, "Przemysł Spożywczy" 1996, nr 4.
 • Żbikowska A., Żbikowski Z., Znaczenie i właściwości białek w mlecznych napojach fermentowanych, "Przegląd Mleczarski" 1995, nr 11.
 • Żbikowski Z., Żbikowska A., Nowe procesy techniczne w kreowaniu produktów mlecznych, "Przegląd Mleczarski" 2003, nr 4.
 • Żbikowski Z., Żbikowska A., Batura K., Charakterystyka jogurtu wyprodukowanego metodą przyspieszoną z zastosowaniem prefermentacji, Materiały XXXI Sesji Naukowej KTiChŻ PAN pt. "Żywność w dobie ekspansji naukowej: potencjał, oczekiwania, perspektywy", 14-15 września 2000, Poznań 2000.
 • Żelazna K., Popielarska A., Mleko i produkty mleczarskie w żywieniu człowieka, "Przemysł Spożywczy" 2003, nr 10.
 • Żuraw I., Wpływ strukturotwórczych dodatków skrobiowych na wybrane właściwości reologiczne jogurtu, "Przegląd Mleczarski" 2002, nr 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163462344
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.