PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 10 | 23-31
Tytuł artykułu

Jurysdykcja krajowa dla powództw pracodawcy przeciwko pracownikowi według art. 20 rozporządzenia 44/2001 - uwagi na tle praktycznym

Autorzy
Warianty tytułu
Jurisdiction to Entertain Employer's Suits Against Employee According to the Art. 20 of 44/2001 Regulation - Some Practical Comment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest jurysdykcja sądów polskich dla powództw pracodawcy przeciwko pracownikowi, której podstawą jest art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela I). Artykuł 20 ust. 1 ustawania zasadę, że pracownik może zostać pozwany jedynie przed sądami państwa członkowskiego, na terytorium którego ma miejsce zamieszkania, natomiast ust. 2 tego przepisu dopuszcza możliwość wnoszenia powództw wzajemnych przez pracodawcę, przewidując tym samym wyjątek od powyższej zasady. Analiza autora koncentruje się na praktycznym znaczeniu dla sądów polskich art. 20 rozporządzenia. (abstrakt oryginalny)
EN
Article examines jurisdiction of the polish courts based on art 20 of Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial over employer's suits against the employee. Art 20 (1) sets rule that the employee may be sued only in the courts of the Member State in which he is domiciled. Art 20 (2) is to be treated as an exception to aforementioned rule. It allows to bring a counter-claim in the court in which, in accordance with section 5 of the 44/2001, the original claim is pending. Essay concentrates on practical aspects of applying art. 20 by the polish courts. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23-31
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • K. W. Baran, Procesowe prawo pracy, Zakamycze 2003, s. 138.
 • R. Bosse, Probleme des europäischen Internationalen Arbeitprozessrechts, Frankfurt nad Menem 2007, s. 276.
 • A. Briggs, P. Rees, Civil Jurisdiction and Judgments, Londyn-Singapur 2005, s.214.
 • D. Czernich, S. Tiefenthaler, G.E. Kodek, Kurzkommentar Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht, Wiedeń 2003, s. 155.
 • T. Ereciński (w:) J. Ciszewski, T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Cz. 4. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Cz. 5. Sąd polubowny (arbitrażowy), Warszawa 2006, s. 10.
 • R. Frey, Zasady ustalania jurysdykcji w sprawach z zakresu prawa pracy po wejściu Polski do Unii Europejskiej, "Radca Prawny" 2004, nr 1, s. 122 i n.
 • R. Frey, Prawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy - jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń, "Przegląd Sądowy" 2004, nr 6, s. 99 i n.
 • R. Frey, Zasady ustalania jurysdykcji krajowej w sprawach pracowniczych w Konwencji z Lugano, "Radca Prawny" 2000, nr 3, s. 41 i n.
 • P. Grzebyk, Zasady ustalania jurysdykcji krajowej w sprawach o roszczenia o wynagrodzenie za pracę (w:) Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej, red. W. Sanetra, Warszawa 2009, s. 297 i n.
 • P. Grzebyk, Jurysdykcja umowna dla indywidualnych umów o pracę w rozporządzeniu nr 44/2001, "Europejski Przegląd Sądowy" 2008, nr 12, s. 14.
 • A. Junker, Arbeitsnehmereinsatz im Ausland - Anzuwendendes Recht und Internationale Zustdndigkeit, Munchen 2007, s. 55.
 • P. Kaye, Civil Jurisdiction and Enforcement of Foreign Judgments, Oxon, 1987, s. 677.
 • J. Kropholler, Europäisches Zivilprozeβrecht. Kommentar zu EuGVO, Lugano-Übereinkommen und Europäischem Volkstreckungstitel, Frankfurt nad Menem 2005, s. 511.
 • R. Kwiecień, Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego, Warszawa 2000, s. 119-120.
 • P. Mańkowski (w:) Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar, red. T. Rauscher, t. 1, Monachium 2006, s. 331.
 • C.E. Mota, G.P. Moreno (w:) Brussels I Regulation, red. U. Magnus, P. Mankowski, Monachium 2007, s. 342.
 • C. Muller, Die internationale Zustandigkeit deutscher Arbeitgerichle und das auf den Arbeilsvertrag anwendbare Recht. Regelungen des Arbeitnehmerschutzes in der EuGVVO und im EGBGB, Hamburg 2004, s. 84.
 • K. Piasecki, Kodeks postępowania cywilnego. T. III. Komentarz do artykułów 1096-1217 KPC oraz aktów prawnych UE regulujących międzynarodowe postępowanie cywilne, Warszawa 2007, s. 419.
 • K. Raabe, Die Grudlagen der internationalen Zuständigkeit für Klagen aus dem Arbeitsverhältnis (w:) Zuständigkeit bei grenzüberschreitenden Arbeitsrechtsfragen, red. R. Rebhahn, G.E. Kodek, Wiedeń 2007, s. 8.
 • M. Radwan, Badanie jurysdykcji w postępowaniu cywilnym - uwagi na tle praktycznym, "Europejski Przegląd Sądowy" 2009, nr 2, s. 21.
 • P. Świder, Jurysdykcja w sprawach pracowniczych w świetle regulacji wspólnotowych, "Monitor Prawa Pracy" 2004, nr 12 (dodatek: Procesowe Prawo Pracy), s. 1 i n.
 • P. Vlas (w:) Brussels I Regulation, red. U. Magnus, P Mańkowski, Monachium 2007, s. 700.
 • K. Weitz, Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych (w:) Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, red. A. Wróbel, Kraków 2005, s. 498.
 • K. Weitz, Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych (w:) Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, red. A. Wróbel, Kraków 2005, s. 483-485.
 • A. Winterling, Die Entscheidungszustdndigkeit in Arheitssachen im europäischen Zivilverfahrensrecht, Frankfurt nad Menem 2006, s. 52.
 • T. Zieliński, Prawo pracy, Zarys systemu. Część II. Prawo stosunku pracy, Warszawa-Kraków 1986, s. 332.
 • http://curia.europa. eu/common/rccdoc/convention/en/c-textes/_brux-textes.htm
 • http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study application_brussels_l _en.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163393113
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.