PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 53 | nr 109 | 39-49
Tytuł artykułu

Wycena należności kredytowych a standardy sprawozdawczości finansowej

Warianty tytułu
Valuation of credit receivables and financial reporting standards
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z najistotniejszych obszarów działalności banków komercyjnych jest działalność kredytowa, której sposób ujęcia w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych determinuje obraz sytuacji majątkowej i finansowej odzwierciedlony w sprawozdawczości finansowej banku komercyjnego. Podstawowym celem artykułu jest zbadanie ujęcia w sprawozdaniach finansowych banków komercyjnych różnych form działalności kredytowej i ich metod wyceny. Zastosowanie różnych metod wyceny bilansowej wierzytelności kredytowych wpływa na obraz sytuacji majątkowej i finansowej banku komercyjnego. (abstrakt oryginalny)
EN
One of key areas of commercial banks activity is credit activity. The way in which this activity is accounted for determines the bank's financial position as presented in its financial statements. These issues are the main subject of this paper. It aims to examine the depiction, in the financial statements of commercial banks, of different forms of credit activity and their valuation methods. Application of different methods of credit receivables measurement influences the bank's financial position. (original abstract)
Rocznik
Tom
53
Numer
Strony
39-49
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Hendriksen E.A., van Breda M,F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, (2004), IASCF London, tłumaczenie polskie wydane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Muszyńska B. (2001), Przewodnik po znowelizowanej ustawie o rachunkowości, Usługowy Zakład Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sp. z o.o., Poznań-Łódź.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, Dz.Urz. WE l nr L 243.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, Dz.U. Nr 149, poz. 1673, z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. nr 149, poz. 1674 z 2001 r., z późniejszymi zmianami.
 • Stachniak A. (2004), „Stabilna platforma" Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, „Rachunkowość" nr 10.
 • Stoga E. (2002), Wartość godziwa - pojęcie, zastosowanie, metody pomiaru, „Serwis Finansowo-Księgowy (F-K)", nr 6.
 • Tury na J. (2003), Standardy Rachunkowości, MSR-USGAAP - Polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. z 2002, Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami.
 • Wielgórska-Leszczyńska J. (2005), Ekspozycje kredytowe banku i odpisy z tytułu utraty ich wartości - zagadnienia wybrane, [w:] Problemy rachunkowości, październik-grudzień.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163340476
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.