PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 1 | 3-7
Tytuł artykułu

Struktury zadaniowe - istota, badanie, występowanie

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tradycyjne struktury organizacyjne oparte na klasycznej hierarchii wydają się być nieefektywne w dynamicznym otoczeniu. Od dziesięcioleci eksperci przewidywali ich nieunikniony koniec i rozwój form organicznych, ale scenariusz ten się nie sprawdził. Jakie są powody przetrwania struktur hierarchicznych? Co stanowi barierę rozwoju struktur zadaniowych? Problemy te wydają się istotne i wymagają pogłębionych badań. Celem artykułu jest próba zdefiniowania struktur zadaniowych, wyjaśnienia ich istoty i wątpliwości, które wokół nich narosły. W drugiej części przedstawiono wyniki badań empirycznych zorientowanych na identyfikację zespołów zadaniowych i projektowych w przedsiębiorstwach. Artykuł bazuje na studiach literatury przedmiotu oraz wynikach badań ankietowych przeprowadzonych w 73 przedsiębiorstwach i 126 zespołach zadaniowych funkcjonujących w tych jednostkach. (abstrakt oryginalny)
EN
Traditional organizational structures based on top-down hierarchy seem to be ineffective in dynamic environment. For decades experts have forecasted the inevitable end of this type of structures and growth of organic forms. But such scenario did not happen. What are the reasons that hierarchies thrive? What are the obstacles of task structures development? Those problems seem to be important and need to be investigated deeply. The goal of the article is to define task structures, explain their nature, and doubts that appeared around them. In the second part the empirical findings focused on identification of task forces and project teams in enterprises were presented. The article is based both on literature study and the questionnaire research conveyed in 73 enterprises and 126 project teams existing within those companies. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3-7
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] ASHKENAS R., ULRICH D., JICK T., KERR S., The Boundaryless Organization. Breaking the Chains of Organizational Structure, Jossey-Bass, San Francisco 2002.
 • [2] BIELSKI M, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • [3] BIENIOK H., ROKITA J., Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1984.
 • [4] BURNS T., STALKER G. M., The Management of Innovation, Tavistock Pubłications, London 1961.
 • [5] CHROŚCICKI Z., Zarządzanie projektem - zespołami zadaniowymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • [6] HOPEJ M., Struktury organizacyjne. Podstawowe, współczesne i przyszłe rozwiązania strukturalne, Ossolineum, Wrocław 2004.
 • [7] KERZNER H., Project Management. A Systems Approach to Pianning, ScheduUng And Controlling, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey 2006.
 • [8] LAWRENCE PR., LORSCH J.W., Organization and Environment, Homewood, Irwin 1967.
 • [9] LEAVITT H.J., Why Hierarchies Thrive, "Harvard Business Review" March 2003.
 • [10] LEAWIT H.J., Top-Down. Why Hierarchies Are to Stay and How to Manage Them More Effectively. Harvard Business School Press, Boston Massachusetts 2005.
 • [11] LICHTARSKI J.M., Wielowymiarowa analiza struktur zadaniowych, w: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Wyzwania strategiczne wobec organizacji, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2008.
 • [12] LICHTARSKI J.M., Zespoły zadaniowe w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych, w: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Difin, Warszawa 2007.
 • [13] LOCK D., Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2009.
 • [14] ŁOBOS K., Teoria struktur organizacyjnych. Stan i perspektywy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • [15] MINTZBERG H. The Structuring of Organizations, Prentice-Hall International, Englewood Cliffs, 1979.
 • [16] PAWLAK M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • [17] PUGH D.S., HICKSON D.J., Organizational Structure in its Context. The Aston Programe I, Saxon House, Westmead 1976.
 • [18] STABRYŁA A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • [19] STRATEGOR, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 1997.
 • [20] SUŁKOWSKI Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.
 • [21] TOFFLER A., Szok przyszłości, PIW, Warszawa 1974.
 • [22] TROCKI M., GRUCZA B., OGONEK K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
 • [23] WEBBER R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163134894
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.