PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 1 | 151-165
Tytuł artykułu

Reminiscencje na temat polskich regulacji nadzoru korporacyjnego

Warianty tytułu
Reminiscences about Polish Regulations Regarding Corporate Governance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono istotę, rozwój i ocenę polskich regulacji nadzoru korporacyjnego. Omówiono "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2002 " oraz genezę ich powstania. Następnie zaprezentowano regulacje nadzoru korporacyjnego obowiązujące w latach 2005-2007, wskazując na najważniejsze zmiany dokonane w stosunku do dokumentu poprzedniego. Przedstawiono też wyniki badań własnych dotyczące stopnia przestrzegania postanowień kodeksowych przez spółki notowane na GPW w roku 2006. Omówione zostały też obowiązujące obecnie Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2008 oraz zaprezentowano ich ocenę w stosunku do kodeksu poprzedniego, a także w świetle przeprowadzonych badań ankietowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The essence, development and assessment of Polish regulations regarding corporate governance were presented. "Best practices in public companies 2002" and its genesis were discussed. Next, regulations regarding corporate governance in force during years 2005 - 2007 were presented, the most important changes made in comparison to the previous documents were pointed out. Also, the results of author's research concerning the adherence to the code decisions by companies listed on the Warsaw Stock Exchange in 2006 were presented. "Good Practices of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange 2008" were discussed, as well as their assessment was presented in the relationship to previous codes. (A.T.)
Rocznik
Numer
Strony
151-165
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
 • University of Stirling, United Kingdom
Bibliografia
 • Cadbury Code, (1992), The Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance: The Code of Best Practice. Gee Professional Publishing, London.
 • Campbell K., Jerzemowska M., Najman K. (2006), Wstępna analiza przestrzegania zasad nadzoru korporacyjnego przez spółki notowane na GPW w Warszawie w 2006 roku, w: "Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym". Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lódź.
 • Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 roku, Komitet Dobrych Praktyk Forum Corporate Governance, Warszawa, 2002.
 • Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005, Komitet Dobrych Praktyk Forum - Corporate Governance, Warszawa, 2004.
 • Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, Rada Giełdy, Warszawa, 2007.
 • Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2002
 • Jerzemowska M., Campbell K.., Najrnan K., Wstępna analiza przestrzegania zasad nadzoru korporacyjnego przez spółki notowane na GPW w Warszawie w 2005 roku.
 • Kodeks nadzoru korporacyjnego dla spółek publicznych. Polskie Forum Corporate Governance.
 • Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union - A Plan to Move Forward COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 21.5.2003 COM (2003) 284 final.
 • Nartowski A.S. (2008), Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, Podręcznik. Przegląd Corporate Governance, numer specjalny, 2008.
 • OECD Principles of Corporate Governance, OECD, Paryż, 2004.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 • Solomon J. (2007), Corporate Governance and Accountability, John Wiley &Sons, Ltd.
 • Uchwała Nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z poźn. zm.).
 • www.gpw.com.pl Statystyka oświadczeń. 29.01.2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163010015
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.