PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 179 | 243
Tytuł artykułu

Trwałość produktów spożywczych pakowanych w modyfikowanej atmosferze

Autorzy
Warianty tytułu
Shelf-Life of Foods in Modified Atmosphere Packaging
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono aktualny stan badań w zakresie wyznaczania trwałości środków spożywczych. Celem podjętych badań empirycznych była kompleksowa ocena jakości orzeszków ziemnych pakowanych w MAP i na tej podstawie opracowanie własnych propozycji metod i modeli służących do wyznaczania oraz monitorowania trwałości. Zgodnie z zaleceniami IFST za punkt wyjścia przyjęto określone parametry jakościowe. Przeprowadzono analizę cech organoleptycznych i fizykochemicznych produktów oraz ocenę szczelności opakowań. Interpretację wyników przeprowadzono za pomocą metod statystycznych. Z analizy wariancji wynika, iż zmiany jakości produktu, składu gazów w opakowaniu oraz materiału opakowaniowego w czasie przechowywania w podobnych warunkach mikroklimatycznych przebiegają w sposób podobny. Zaprezentowano model symulacyjny, umożliwiający prognozowanie trwałości zapakowanych produktów, jak również program komputerowy TRWAŁOŚĆ MAP. Wskazano na potrzebę pojmowania trwałości z punktu widzenia kształtowania relacji typu producent-rynek-konsument.
EN
The increasingly higher demands and preferences of consumers, resulting foremost from economic development and the faster pace of life, as well as the need to meet consumer protection policy objectives and intensifying competition, have induced food producers to introduce high quality products to the market in attractive packaging that effectively ensures a long shelf-life. For this reason, in recent years the domestic market has also exhibited a particular interest in modern packaging materials and forms, as well as in specific packaging systems that include, among others, modified atmosphere packaging (MAP). The theoretical discussion contained in the work, as well as the statistical and substantive interpretation of the results of empirical studies, made it possible to identify practical methods of reliably determining and monitoring the shelf-life of products packed in MAP. The conducted analysis enabled the author to present the current state of research on the shelf-life of products packed in a gas mixture as well as to review directions for further research in this area. The conducted empirical studies on peanuts as an example of a group of products packed in a modified atmosphere enabled the author positively to verify the proposed procedure for shelf-life testing whilst taking into account the interrelationships between product, cryptoclimate, packaging, and surrounding environment. Based on the presented discussion, the author asserts that the interdisciplinary approach to food shelf-life testing that accompanies the analysis in this work provides a foundation for effectively solving the problem of determining and monitoring shelf--life. The need for continuous shelf-life testing also warrants mention.(AT)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Bibliografia
 • Abdullah A., Halim A.H., Evaluation of Palm Oil Quality: Correlating Sensory with Chemical Analysis, "Journal of Oil Chemistry Society" 1992, nr 69(3).
 • Adamczyk W., Czynniki ekologiczne w projektowaniu cyklu życia produktu [w:] Ekologia wyrobów, Materiały konferencji, AE w Krakowie, 17-18 maja, Kraków 2000.
 • Adamczyk W., Ekologia wyrobów, PWE, Warszawa 2004.
 • Alderman L.S., Bourquardez E.A., Duff M.J., Investigation of Edible Protein Films in Peanuts to Prevent Oxidation, Governor's School for Agriculture Department for Food Science and Technology, Blacksburg 2005.
 • Almenar E., Lopez-Rubio A., Del Valle V., Study and Development of an Equilibrium Modified Atmosphere Packaging System for Wild Strawberries, Instituto de Agroquimico y Tocuologia de Alimentos (CSIC), Valencia 2005.
 • Amanatidou A., Slump R.A., High Oxygen and High Carbon Dioxide Modified Atmosphere for Shelf-life of Extension of Minimally Processed Carrots, "Journal of Food Science" 2000, vol. 65, nr 1.
 • An EU Concerted Action Project (QLK1-CT-2002-02178), European Union Risk Analysis Information Network (EU-RAIN), The National Food Centre, Dublin 2003.
 • Antonides G., Fred von Raaij W., Zachowanie konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Badanie i ocena jakości materiałów opakowaniowych i opakowań jednostkowych, pod red. M. Lisińskiej-Kuśnierz, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 • Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, pod red. W. Kędziora, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2003.
 • Baker K.D., Cundiff J.S., Wright F.S., Peanut Quality Improvement through Controlled Curing, "Peanut Science" 1993, nr 20.
 • Baker M., Hart S., Product Strategy and Management, Prentice Hall, London 1999.
 • Baryłko-Pikielna N., Zarys analizy sensorycznej żywności, WNT, Warszawa 1975.
 • Baza okresów trwałości produktów spożywczych, Materiały Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Beverage Quality and Safety, ed. by Т. Foster and P.C. Vasavada, Institute of Food Technologists, CRC Press, London-New York-Washington 2003.
 • Biegańska-Marecik R., Czapski J., Czaczyk K., The Effect of Modified Atmosphere Packaging on the Quality of Minimaly Processed Apples, "Electronic Journal of Polish Agricultural Universities" 2004, vol. 7(2).
 • Bilska A., Krysztofiak K., Uchman W., Woroch K., Wpływ rodzaju osłonki i metody pakowania na jakość sensoryczną kiełbasy typu parówkowego, "Acta Science Polish Technology Alimentaria" 2004, nr 3(1).
 • Blenford D.E., Satisfying a Growing Appetite for Snacks [w:] Food Technology International Europe, Sterling Publishing Ltd, London 1990.
 • Biossfeld H.P., Hamerle A., Mayer K.U., Event History Analysis. Statistical Theory Application in the Social Sciences, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, New Jersey 1989.
 • Blossfeld H.P., Rohwer G., Techniques of Event History Modeling. New Approaches to Causal Analysis, Mahwah, New Jersey 2002.
 • Boston A., Boyacioglu D., Kinetics of Non-enzimatic Colour Development in Glucose Syrups During Storage, "Food Chemistry" 1997, nr 60(4).
 • Bożyk Z., Rudzki W., Metody statystyczne w badaniu jakości produktów żywnościowych i chemicznych, WNT, Warszawa 1987.
 • British Cellophane Limited (BCL), A" Investigation into the Barrier Properties of Coextruded Polypropylene Film, London 1982.
 • British Cellophane Limited (BCL), Determination of the Odour Barier Performance of Coextruded Packaging Films, London 1984.
 • Brody A.L., Predicting Packaged Food Shelf Life, "Food Technology" 2003, vol. 57, nr 4.
 • Brody A.L., The Market of Modified Atmosphere Packaging of Food [w:] Principles and Applications of Modified Atmosphere Packaging of Food, ed. by R.T. Parry, Blackie Academic & Professional, London 1993.
 • Brody A.L., Lord J" Developing New Food Products for a Changing Marketplace, CRC Press, Boca Raton 2000.
 • Buedo A.P., Elustondo M.P., Urbicain M J., Non-enzymatic Browning of Peach Juice Concentrate During Storage, "Innovative Food Science and Emerging Technologies" 2001, nr 1.
 • Butts C.L..William E.J., Sanders Т.Н., Algorithms for Automated Temperature Controls to Cure Peanuts, "Postharvest Biology and Technology" 2002, nr 24.
 • Buyse M.E., Staquet M.J., Sylwester R.J., Cancer Clinical Trials Methods and Practice, Oxford University Press, Oxford 1984.
 • Calderon M., Barkai-Golan R., Food Preservation by Modified Atmosphere, CRC Press, Boca Raton 1990.
 • Cameron A.C., Modified Atmosphere Packaging: A Novel Approach for Optimizing Package Oxygen and Carbon Dioxide [w:] Proceedings of the 5th International Control Atmosphere Research Conference, ed. by J.K. Felmann, Washington 1989.
 • Cameron A.C., Talesila P.C., Joles D.W., Predicting Film Permeability Needs for Modified Atmosphere Packaging of Lightly Processed Fruits and Vegetables, "Hort Science" 1995, nr 4.
 • Canadian Code of Recommended Manufacturing Practices for Modified Atmosphere Packaged Food, Agra-Food Safety Division, Agriculture Canada, Ottawa 1990.
 • Cardelli C, Labuza Т., Application of Waibull Hazard Analysis to the Determination of the Shelf Life of Roasted and Ground Coffee, "Lebensmittel Wissenschaft und Technologie" 2001, nr 34(3).
 • Cardelli С, Labuza Т., Predicting Algoritmus for Oxygen Uptake and Shelf Life of Dry Foods and the Application to Coffee, University of Minnesota, Minnesota 2003.
 • Cardello A.V., Perception of Food Quality [w:] Food Storage Stability, ed. by I.A. Taub and R.P. Singh, CRC Press, New York 1998.
 • Ceglińska A., Chaber Т., Leszczyński К., Witulski Р., Wpływ opakowania na jakość i trwałość pieczywa, "Przegląd Piekarski i Cukierniczy" 2004, nr 4.
 • Chemia żywności. Skład, przemiany i właściwości żywności, pod red. Z.E. Sikorskiego, WNT, Warszawa 2000.
 • Chemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności, pod red. Z.E. Sikorskiego, WNT, Warszawa 2001.
 • Chiang CD., The Life Table and its Applications, Robert E. Krieger Publ. Сотр., Malabar 1984.
 • Christie G.B., Macdiarmid J.I., Determination of Film Requirements and Respiratory Behavior of Fresh Produce in Modified Atmosphere Packaging, "Postharvest Biology and Technology" 1995, nr 6.
 • Chromińska-Linkiewicz R., Rynki produktów - przekąski, Materiały CERP Polska, Warszawa 2005.
 • Church P.N., Meat Products [w:] Principles and Aplications of Modified Atmosphere Packaging of Food, ed. by R.T. Parry, Blackie Academic & Professional, 1993.
 • Cichoń Z., Nowoczesne opakowalnictwo żywności, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1996.
 • Cichoń Z., Ucherek M., Konsumenckie i laboratoryjne modele ocen opakowań bezpośrednich do produktów spożywczych, "Przemyśl Spożywczy" 2000, nr 8.
 • Conger H., Ellis R.F., Peanuts Stay Fresh for 4-5 Months with Oil Filtration and New Packaging, "Food Processing" 1992, nr 43(5).
 • Coultate T.P., Food, the Chemistry of its Components, Royal Society of Chemistry, London 1996.
 • Cox D.R., Regression Models and Life Tables, "Journal of Royal Statistical Society" 1992, nr 34.
 • Cox D.R., Oakes D., Analysis of Survival Data, Kapman & Hall, New York 1984.
 • Czapski J., Zmiany jakości żywności w czasie przechowywania. Utrwalanie żywności [w:] Opakowania żywności, pod red. B. Czerniawskiego i J. Michniewicza, Agra Food Technology, Czeladź 1998.
 • Czermiński J.B., Iwasiewicz A., Paszek Z., Sikorski A., Metody statystyczne dla chemików, PWN, Warszawa 1992.
 • Ćwiertniewski K., Pieczywo pakowane w atmosferze modyfikowanej, "Przegląd Piekarski i Cukierniczy" 2003, nr 6.
 • Dalgaard P., Mejlholm O., Huss H.H., Application of an Interactive Approach for Development of a Microbiological Model Predicting the Shelf-life of Packed Fish, "International Journal of Food Microbiology" 1997, nr 38.
 • Davies A.R., Advances in Modified Atmosphere Packaging [w:] New Methods in Food Preservation, ed. by G.W. Gould, Blackie Academic & Professional, London 1995.
 • Davis H.K., Fish [w:] Principles and Applications of Modified Atmosphere Packaging of Food, ed. by R.T. Parry, Blackie Academic & Professional, 1993.
 • Day В .P., Fruit and Vegetables [w: ] Principles and Applications of Modified. Atmosphere Packaging of Food, ed. by R.T. Parry, Blackie Academic & Professional, 1993.
 • Day B.P., Guidelines for the Good Manufacturing and Handling of Modified Atmosphere Packed Food Products, "Campden Food and Drink Research Association" 1992, nr 34.
 • Debeauford F., Tesson N., Voilley A., Aroma Compounds and Water Vapour Permeability of Edible Films and Polymeric Packagings [w:] Proceedings of an International Symposium: Interaction: Foods-Food Packaging Materials, The Lund Institute of Technology, Lund, 8-10 June 1994.
 • De Mudler-Johnston C, Thermal Analysis and Oil Migration through Films from Whey Protein Isolate, University of California-Davis, California 1999.
 • Devlieghere F.J., Debevere J., Modified Atmosphere Packaging: State of the Art, Laboratory for Food Microbiology and Food Preservation, University of Gent, Gent 2000.
 • Die Messe. Nachrichten und Reportagen, Düsseldorf, 21-27 April 2005.
 • D/NI-04-04-01. Festlegung der Midesthaltbarkeit. Bahlsen Snacks. Deutschland. 1997.
 • Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 1997.
 • Dodds K.L., Modified Atmosphere Packaging [w:] Principles of Modified Atmosphere and Sous Vide Product Packaging, ed. by J.M. Färber and K.L. Dodds, Technomic Publishing Co. Inc., Lancaster-Basel 1995.
 • Doroszewicz S., A Transient Method of Measuring the Water Vapour Permeability of Packaging Films. Dynamic Performance of a Sorptive Sensor, "Packaging Technology and Science" 1996, nr 9.
 • Doroszewicz S., Właściwości barierowe folii opakowaniowych, "Opakowanie" 1996, nr 5.
 • Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 • Dyrektywa Komisji 94/54/WE z dnia 18 listopada 1994 r. dotycząca obowiązkowego umieszczania na etykietach niektórych środków spożywczych danych szczegółowych innych niż wymienione w Dyrektywie Rady 79/112/EWG, OJ No L 300, Ts.11.95.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2000/13/EC z dnia 20 marca 2000 r. o zbliżaniu ustawodawstwa państw członkowskich w odniesieniu do oznakowania, prezentacji i reklamy produktów żywnościowych, OJ No L 43, 20.03.00.
 • Dyrektywa Rady 89/107EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. o ujednoliceniu przepisów prawa państw członkowskich w zakresie substancji dodatkowych do żywności, dopuszczonych do stosowania w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia dla ludzi, OJ No L 40, 11.02.89.
 • Dyrektywa Rady 96/21/WE z dnia 29 marca 1996 r. zmieniająca Dyrektywę Komisji 94/54/WE dotyczącą obowiązkowego umieszczania na etykietach niektórych środków spożywczych danych szczegółowych innych niż wymienione w Dyrektywie Rady 79/112/EWG, OJ No L 30, 29.03.96.
 • El-Amin A., UK Regulator Debates Shelf-life of MAP Packaged Foods, Food Standards Agency, 2005.
 • El-Kayati S.M., Fadel H.H., Heat and Storage Effects on the Flavour of Peanuts, "Nahrung" 2000, nr 42.
 • Ellis M.J., Man СМ., The Methodology of Shelf Life Determination [w:] Shelf Life Evaluation of Foods, ed. by CM. Man and A.A. Jones, An Aspen Publication, Gaithersburg, Maryland 2000.
 • Emerging Technologies for Food Processing, ed. by Da-Wen Sun, Elsevier & Academic Press, London 2005.
 • Eskin M., Robinson D., Food Shelf Life Stability, Chemical, Biochemical and Microbiological Changes, CRC Press, New York-Washinghton 2001.
 • EU Rules on Food Packaging, "Italian Food and Beverage Technology" 2005, XXXIX.
 • Farber J.M., Regulations and Guidelines Regarding the Manufacture and Sale of MAP and Sous Vide Products [w:] Principles of Modified Atmosphere and Sous Vide Product Packaging, ed. by J.M. Färber and K.L. Doods, Technomic Publishing Co. Inc., Lancaster-Basel 1995.
 • Fast, Accurate and User-friendly Permeability Testing, PBI Dansensor, Ringsted, Denmark 2005.
 • Fennema O.R., Food Chemistry, Marcel Dekker, New York 1996.
 • Fik M., Zastosowanie modyfikowanej atmosfery do przedłużania trwałości produktów spożywczych, "Przemysł Spożywczy" 1995, nr 11.
 • Fishman S.V., Rodov V., Ben-Yehoshua S., Mathematical Model for Perforation Effect on Oxygen and Water Vapor Dynamics in Modified Atmosphere Packaging, "Journal of Food Science" 1996, nr 61.
 • Fletcher M., Arritt M., The Effects of Modified Atmosphere Packaging on Toxin Production by Clostridium Botulinum in Raw Aquacultured Flounder Fillets, "International Journal of Food Science and Technology" 2005, nr 10.
 • Foltynowicz Z., Kozak W., Fiedorów R., Studies of Oxygen Uptake on Scavengers Prepared from Different Iron-Containing Patent Substances, "Packaging Technology and Science" 2002, nr 15.
 • Fonseca S.C, Oliviera A.R., Extending Shelf-life of Vegetables Using a Modified Atmosphere Package, "Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry" 2003, nr 4.
 • Foster Т., Vasavada P.C., Beverege Quality and Safety, CRC Press, Boca Raton-Washington 2003.
 • Franzetti L., Martionoli S., Piergiovanni L., Influence of Active Packaging on the Shelf Life of Minimally Processed Fish Products in Modified Atmosphere, "Packaging Technology and Science" 2001, nr 14.
 • Franzetti L., Pompei M., Posata A., Microbiological Aspects of Horsemeat Packed in MAP, "Italian Journal of Food Science" 2004, Special Issue.
 • Frątczak E., Jóźwiak J., Paszek В., Zastosowanie analizy historii zdarzeń w demografii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1996.
 • Fu В., Labuza Т., Shelf Lifo Prediction: Theory and Application, "Food Control" 1993,nr 4.
 • Fu В., Labuza Т., Shelf Life Testing: Procedures and Prediction Methods [w:] M.C. Erickson and Y.H. Hung, Quality in Frozen Food, Chapman & Hall, New York 1997.
 • Fu В., Labuza Т., Shelf Life Testing: Procedures and Prediction Methods for Frozen Foods, Department of Food Science & Nutrition, University of Minnesota, Minnesota 2005.
 • Giannakourou M.C, Koutsoumanis K., Taoukis P.S., Development and Assessment of an Intelligend Shelf Life Decision System for Quality Optymization of the Food Chill Chain, "Journal of Food Protection" 2001, nr 64(7).
 • Gordon M.H., Factors Affecting Lipid Oxidation. Sensory Analysis [w:] Understending and Measuring the Shelf-life of Food, ed. by R. Steele, CRC Woodhead Publishing Ltd, New York 2004.
 • Guide to the Expression of Incertainty in Measurement, SI Guide, Brüssel 1998.
 • Gyeszly S., Shelf-life Symulalion, Packaging Engineering, "Package Engineering" 1980,nr 25.
 • Hadman D.R., Lund D.B., Food Engineering - Food Packaging, Marcel Dekker Inc.,New York 1992.
 • Hagengut C.H., Verpackungskreislauf in Europa, Intec Consulting, Berlin 2002.
 • Harmati Z., Safety of Food by Packaging [w:] Proceedings of an International Symposium: Interaction: Foods-Food Packaging Materials, The Lund Institute of Technology, Lund, 8-10 June 1994.
 • Haupt W., Austrian Education System in Commodity Science - A Network of Thinking in Economic, Ecological and Social Dimmensions, "Towaroznawcze Problemy Jakości" 2004, nr 1.
 • Hernandez R.J., Giacin J.R., Factors Affecting Permeation, Sorption and Migration Processes in Package-Product Systems [w:] Food Storage Stability, ed. by I.A. Taub and R.P. Singh, CRC Press, Washington 1998.
 • Hertog ML., Peppelenbos H.W., Evelo R.G., A Dynamic and Generic Model of Gas Exchange of Respiring Produce: The Effect of Oxygen, Carbon Dioxide and Temperature, "Postharvest Biology and Technology" 2001, nr 14.
 • Higiena produkcji żywności, pod red. D. Kołożyn-Krajewskiej, Wydawnictwo Naukowe SGGW, Warszawa 2003.
 • Hine D.J., Shelf-life Prediction [w:] Modern Processing, Packaging and Distribution Systems for Food, ed. by F.A. Paine, Blackie, Glasgow & London 1987.
 • Hintlian C.B., Hotchkiss J.W., The Safety of Modified Atmosphere Packaging, "Food Technology" 1986, nr 40(12).
 • Hong J.H., Gross K.C., Maintainng Quality of Fresh-cut Tomato Slices through Modified Atmosphere Packaging and Low Temperature Storage, "Journal of Food Science" 2001, nr 66(7).
 • Hotchikiss J.H., Current and Future Packaging Approaches to Extended Shelf Life of Foods, "Italian Journal of Food Science" 2004, Special Issue.
 • Innovations in Food Packaging, ed. by J.H. Han, Elsevier & Academic Press, London 2005.
 • Instrukcja obsíugi wagosuszarki typ WPS 110S Radwag, Radom 2002.
 • Irwin J.W., Hedges N.. Correlating Analytical Measurements with Sensory Evaluation [w:] Understending and Measuring the Shelf-life of Food, ed. by R. Steele, CRC Woodhead Publishing Ltd, New York 2004.
 • Jacxsens L., Devlieghere F., Debevere J., Temperature Dependence of Shelf-life as Affected by Microbiological Proliferation and Sensory Quality of Equilibrium Modified Atmosphere Packaged Fresh Products, "Postharvest Biology and Technology" 2002, nr 26.
 • Jaeger R.C., Using Natural Means to Preserve Perishables: the Combined Use of Equilibrium Modified Atmosphere and Natural Antimicrobial Volatiles in Packaging [w:] Proceedings of 12th IAPRI World Conference on Packaging, Warsaw, 18-20 June 2001, vol. I.
 • Jaszewska M., Fechner L, Badania trwałości produktów spożywczych, "Logistyka" 2003,nr 10.
 • Jenkings W.A., Harrington J.P., Snack Foods [w:] Packaging Foods and Plastics, ed. by W.A. Jengings and J.P. Harrington, Technomic Publishing Co., New York 1991.
 • Jones M.V., Modified Atmosphere [w:] Mechanisms of Action of Food Preservation Procedures, ed. by G.W. Gould, Elsevier Applied Science, London 1989.
 • Jongen W.M., Innovation of Food Production Systems, Wageningen Pers., The Nederlands 1998.
 • Kader A.A., Watkins Ch.B., Modified Atmosphere Packaging- Toward 2000 and Beyond, "Hort Technology" 2000, nr 10(3).
 • Kaplan E.L., Meier P., No-parametric Estimation from Incomplete Observations, "Journal of American Statistical Association" 1998, nr 53.
 • Kapur K.C., Mathematical and Statistical Methods and Life Studies [w:] Handbook of Reliability Engineering and Management, ed. by W.G. Ireson and C.F. Coombs, McGraw Hill Book Co., New York-Toronto 1998.
 • Kilcast D., Subramaniam P., The Stability and Shelf-life of Food, Woodhead Publishing, Cambridge 2000.
 • Kolek J., Niezawodność funkcji ochronnej opakowań, "Zeszyty Naukowe", Seria Specjalna: Monografie nr 146, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 • Kolek Z., Prognozowanie wybranych parametrów materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, "Zeszyty Naukowe", Seria Specjalna: Monografie nr 155, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 • Koltzenburg Т., Snack Food Packaging, "Primedia Business Magazines and Media" 2004, nr 2.
 • Korzeniowski A., Foltynowicz Z., Kozak W., Efektywne pochłaniacze tlenu do opakowań produktów spożywczych, "Przemysł Spożywczy" 2002, nr 9.
 • Korzeniowski A., Kubera H., Techniczno-ekologiczne aspekty rozwoju opakowań w przemyśle spożywczym, "Przemysł Spożywczy" 1999, nr 1.
 • Korzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G., Opakowania w systemach logistycznych, wyd. 2, ILiM, Poznań 2001.
 • Koutsoumanis K., Giannakourou M.C., Taoukis P.S., Applicability of an Arrhe-nius Model for the Combined Effect of Temperature and C02 Packaging the Spoilage Microflora of Fish, "Applied and Environmental Microbiology" 2000, nr66(8).
 • Koutsoumanis K., Giannakourou M.C., Taoukis P.S., Application of Shelf Life Decision System (SLDS) to Marine Cultured Fish Quality, "International Journal of Food Microbiology" 2002, nr 73.
 • Koutsoumanis K., Taoukis P.S., Nychas G J., Safety Monitoring and Assurance System (SMAS): A Noval Product Management Approach for Minimizing the Safety Risks of Foods [w:] Proceedings of Conference: Project Framework and Database, The National Food Centre, Dublin, 10-11 July 2003.
 • Kowrygo В., Górska-Warsiewicz H., Łagowska К., Ocena preferencji konsumenckich w zakresie żywności i żywienia, "Żywność. Technologia. Jakość" 1997, nr 2(11).
 • Kozak W., Foltynowicz Z., Peanuts Quality Preservation by Means of Polymeric Oxygen Scavenger [w:] Proceedings of the 14th IGWT Symposium: Focusing New Century: Commodity-Trade-Environment, Beijing, 25-29 August 2004.
 • Kozłowska J., Przepisy dotyczące opakowań, COBRO, Warszawa 2005.
 • Krygier К., Ratusz К., Orzechy oraz tłuszcze do ich prażenia, "Przegląd Piekarniczo-Cukierniczy" 1997, nr 9.
 • Kubera H., Dobór opakowania do produktu, "Opakowanie" 2002, nr 9.
 • Kubera H., Zachowanie jakości produktu, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Kubera H., Korzeniowski A., Tendencje rozwojowe w przemyśle opakowań dla żywności, "Przemysł Spożywczy" 2000, nr 8.
 • Kubera H., Korzeniowski A., Foltynowicz Z., Postęp w rozwoju opakowalnictwa na świecie, "Opakowanie" 1999, nr 5.
 • Kulikowski J.L., Komputery w badaniach doświadczalnych, PWN, Warszawa 1993.
 • Kurkiewicz J., Podstawowe metody analizy demograficznej, PWN, Warszawa 1992.
 • Labuza Т., Shelf-life Dating of Foods, Food and Nutrition Press, Westport 1982.
 • Labuza Т., The Search for Shelf Life, ed. by Food Testing Analysis, Texas 2000.
 • Labuza Т., Whole Package Oxygen Permeability, University of Minnesota, St. Paul MN 55108, Minnesota 2003.
 • Labuza Т., Kamman J., Reaction Kinetics and Accelerated Tests Simulation as a Function of Temperature [w:] Computer-aided Techniques in Food Technology, ed. by I. Suguy, Marcel Dekker, New York 1983.
 • Labuza Т., Schmidl M.K., Accelerated Shelf-life Testing of Foods, "Food Technology" 1985, nr 9.
 • Labuza Т., Szybist L.M., Open Dating of Foods, Trumbull СТ., Food & Nutrition Press, New York 2001.
 • Lange D.L., New Film Technologies for Horticultural Commodities, "Hort Technology" 2000, nr 10(3).
 • Larsen H., Packing av Bakevarer in Modisifert Atmosfaere og Andere konserve-ringsmetoder, "Naeringmiddel Industrien" 2000, nr 4.
 • Lee S.Y., Quinard J.X., Kruchta J.M., Relating Sensory and Instrumental Data to Conduct an Accelerated Shelf-life Testing of Whey-Protein-Coated Peanuts [ w: ] Freshness and Shelf-life of Foods, ed. by K. Cadwallander and H. Weenen, American Chemical Society, Washington.
 • Lioutas Т., Challanges of Controlled and Modified Atmosphere Packaging: a Food Company Perspective, "Food Technology" 1988, nr 42(9).
 • Lisińska-Kuśnierz M., Towaroznawcze aspekty ochrony jakości wyrobów w systemach logistycznych, "Zeszyty Naukowe", Seria Specjalna: Monografie nr 137. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1999.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Analysis of Quality Changes in Package-product Systems [w:] XIX Congresso Nazionale Di Merceologia, Sassari-Alghero 27-29 Settembre 2000, vol. I.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Economic Problems in the Packaging Industry [w:] Proceedings of 13th International Symposium: Alternative Economic Strategies, Bucharest, 29 November 2003.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Importance of Packaging in the Conditions of Market Competition [w:] XVIII Congresso Nazionale di Merceologia, Verona 1-3 ottobre 1998, vol. 1.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., International Cooperation of the Academical Centres in Goods Packaging Cooperation [w:] Analele Universitatii Din Oradea Romania, Facultatea de Stiinte Economice, Oradea 2005, t. XIV.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Main Lines of the Packaging Management Policy in the Countries of the EU [w:] Proceedings of 1st International Symposium: Economics and Management of Transformation, University of the West, Timisoara, 7-8 May 2003.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Opakowania w ochronie konsumenta, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Technical Progress on Field of Packaging [w:] Proceedings of the 14th IGWT Symposium: Focusing New Century: Commodity-Trade-Environment, Beijing, 25-29 August 2004, vol. I.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M" The Essence of Packaging in Enterprises Marketing Strategies [w:] Proceedings of 2nd International Symposium. Economics and Management of Transformation, University of the West, Timisoara, 7-8 May 2004.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., The Scope of Packaging Quality Valuation [w:] Risorse Naturali E Sviluppo Economico-Sociale. Contributi delle Scienze Merceologiche, red. V. Spada i C. Tricase, Wip Edizioni-Bari 2005, vol. II.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Znakowanie i kodowanie towarów, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 • Lopez-Malo A., Palou E., Polyphenoixida.se Activity and Color Changes during Storage of High Hydrostatic Pressure Treated Avocado Puree, "Food Research International" 1998, nr 31(8).
 • Louis P.J., Food Packaging in the Next Millennium, "Packaging Technology and Science" 1999, nr 12.
 • Luning P.A., Marcelis W.J., Jongen W.M., Zarządzanie jakością żywności: ujęcie technologiczno-menedżerskie, WNT, Warszawa 2005.
 • Luszniewicz A., Metody wnioskowania statystycznego, PWE, Warszawa 2001.
 • Lynch R., Corporate Strategy, Prentice Hall, New Jersey 2000.
 • Maleszka A., Propozycja zmian w zakresie nadzoru nad rynkiem produktów Żywnościowych [w:] Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, pod red. J. Żuchowskiego, Politechnika Radomska, PAN, Radom 2004.
 • Man D., Shelf-life, Food Industry Briefing Series, Blackweel Science, Oxford 2002.
 • Man D., Jones A., Shelf-life Evaluation of Foods, 2nd ed., An Aspen Publication, Gaithesburg, Maryland 2000.
 • Matyjaszczyk E., Występowanie i zmiany zawartości tlenu w opakowaniach kawy mielonej, "Przemyśl Spożywczy" 1997, nr 10.
 • Matyjaszczyk E., Kumider J., Changes in Content of Oxygen and Free Radicals in Ground Packed Coffee, "Forum Ware" 1998, nr 1-4.
 • Maxcy R.B., Wallen S.E., Heterogeneity of Samples as a Problem in Shelf-life Prediction, "Journal of Food Protection" 1983, nr 46.
 • Mazza G., Jayas D.S., Controlled and Modified Atmosphere Storage [w:] Food Shelf Life Stability. Chemical, Biochemical and Microbiological Changes, ed. by N.A. Eskin and D.S. Robinson, CRC Press, New York 2001.
 • McHugh Т.Н., Aujard J.F., Kruchta J.M., Plasticized Whey Protein Edible Films: Water Vapor Permeability Properties, "Journal of Food Science" 1994, nr59(2).
 • Mizrahi S., Accelerated Shelf-life Tests [w:] Understanding and Measuring the Shelf-life of Food, ed. by R. Steele, CRC, Woodhead Publishing Ltd, Cambridge 2004.
 • Mizrahi S., Novel Approaches to Accelerated Storage Tests [w:] Engineering and Food, vol. 2: Preservation Processes and Related Techniques, ed. by W.E. Spiessa and H. Schuberta, Elsevier Applied Science, New York 1990.
 • Notermans S., De Nijs M., Hörster H., An Overview of Methods and Procedures for Shelf Life Testing, "Italian Journal of Food Science" 2004, Special Issue.
 • Nowa encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 1995.
 • Obwieszczenie Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji, Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich 97/C 372/03.
 • Ooraikul В., Gas Packaging for a Bakery Product, "Journal of Food Science and Technology" 1992, nr 15.
 • Ooraikul В., Technological Considerations in Modified Atmosphere Packaging [w:] Modified Atmosphere Packaging of Food, ed. by B. Ooraikul and M.E. Stiles, Ellies Horwood, New York-Singapore 1991.
 • Opakowania żywności, pod red. B. Czerniawskiego i J. Michniewicza, Agra Food Technology, Czeladź 1998.
 • Open Shelf-life Dating of Food, ed. by J.S. Gibbons, OTA Publishing Staff, Washington 1997.
 • Paddmaja R.J., Ramesh V.B., Nadumani N.A., Suitability of Chemical Parameters in Setting Quality Standards for Deep-fried Snacks, "Food Quality Preferences" 2001, nr 12(4).
 • Palich P., Ocieczek A., Kinetyczne prognozowanie trwałości makaronów z wykorzystaniem testów przyspieszonych, "Przemyśl Spożywczy" 2001, nr 7.
 • Pamuła Т., Aplikacja w Delphi, Wydawnictwo Helion, Warszawa 2003.
 • Parry R.T., Principles and Applications of Modified Atmosphere Packaging, Blackie Academic & Professional, Glasgow 1993.
 • Pawlikowski В., Pakowanie produktów rybnych próżniowo i w zmodyfikowanej atmosferze, "Magazyn Przemysłu Rybnego" 1998, nr 3(7).
 • Pawlikowski В., Shelf-life of Vacuum-packed Smoked Fish, "Bulletin of the Sea Fisheries Institute" 1994, nr 3(133).
 • Peto R., Pike M., Armitage P., Design and Analysis of Randomised Clinical Trias Requiring Prolonged Observation of Each Patent: Analysis and Examples, "British Journal and Cancer" 1997, nr 35.
 • Philips CA., Modified Atmosphere Packaging and its Effects on the Microbiological Quality and Safety of Produce, "International Journal of Food Science" 1996, nr 31.
 • Piecyk I., Nanokompozyty polimerowe w produkcji opakowań, "Tworzywa Sztuczne i Chemia" 2003, nr 5.
 • PN-A-86908:2000. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Rafinowane oleje roślinne.
 • PN-EN 14182:2005. Opakowania. Terminologia. Terminy podstawowe i definicje.
 • PN-EN ISO 90-1:2002. Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody określania wymiarów i pojemności. Część 1: Puszki.
 • PN-EN ISO 527-1:1999. Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu.
 • PN-EN ISO 6579:2003. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp.
 • PN-EN ISO 6888-1:2001. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich. Część 1: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera.
 • PN-EN ISO 9000:2006. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 • PN-EN ISO 22000:2006. Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji w łańcuchu żywnościowym.
 • PN-ISO 554:1996. Normalne warunki klimatyzacji i/lub badań.
 • PN-ISO 660:1998/A1:2004. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości.
 • PN-ISO 2528:2000. Materiały w postaci arkuszy. Oznaczanie szybkości przenikania pary wodnej. Metoda wagowa (miseczkowa).
 • PN-ISO 3960:1996. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby nadtlenkowej.
 • PN-ISO 4121:1998. Analiza sensoryczna. Metodologia. Ocena produktów żywnościowych przy użyciu metod skalowania.
 • PN-ISO 4832:1998. Mikrobiologia. Ogólne zasady oznaczania liczby bakterii z grupy coli. Metoda płytkowa.
 • PN-ISO 6658:1998. Analiza sensoryczna. Metodologia. Wytyczne ogólne.
 • PN-ISO 8586:1996. Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających.
 • Pokorny J., Yanishlieva N., Gordon M.H., Antioxidants in Food Practical Applications, Woodhead Publishing Ltd, Cambridge 2001.
 • Polydera A.C., Stoforos N.G., Taoukis P.S., Comperative Shelf-life Study and Vitamin С Loss Kinetics in Pasteurized and High Pressure Reconstituted Orange Juice, "Journal of Food Engineering" 2003, nr 60.
 • Poretta S., Analisi Sensoriale e Consumer Science, Chriotti Editori, Pinerolo 2000.
 • Poretta S., The Sensory and Consumer Approach to the Shelf-life of Foods, "Ita-lian Journal of Food Science" 2004, Special Issue.
 • Poulsen C.S., Quality Guidance and Quality Formation, "Food Quality and Preferences" 1996, nr 7.
 • Powrie W.D., Skura B.J., Modified Atmosphere Packaging of Fruits and Vegetables [w:] Modified Atmosphere Packaging of Food, ed. by B. Ooraikul and M.E. Stiles, Ellis Horwood, Toronto 1991.
 • Procedura badawcza nr PBw/DOJ/01.03: Oznaczenie przenikalności pary wodnej aparatem PERMATRAN W 3/31 MW Master firmy Master (USA), wyd. 6, CO-BRO, Warszawa 2004.
 • Procedura badawcza nr PBw/DOJ/01.04: Oznaczenie przenikalności tlenu aparatem OX-TRAN 100, wyd. 7, COBRO, Warszawa 2004.
 • Prognozowanie ekonomiczne, pod red. A. Zeliasia, PWN, Warszawa 2004.
 • Rasmussen K.J., Ross Т., Olley J., A Process Risk Model for the Shelf-life of Atlantic Salmon Fillets, "International Journal of Food Microbiology" 2002, nr 73.
 • Remco W.G. van Willige, Effects of Flavour Absorption on Foods and their Packaging Materials, Wageningen Centre for Food Sciences, Wageningen 2004.
 • Roberts R., Emerging Technologies for Extending Shelf-life [w:] Proceedings of Shelf-life Extending Technologies Congress & Exhibition: Safe-Food 2004, Bologne, 8-11 June 2004.
 • Robertson L.G., Food Packaging Principles and Practice, Marcel Dekker Inc., New York 2000.
 • Rocculi P., Del Nobile M.A., Shelf-life Prediction of Sliced Fresh Apples, "Italian Journal of Food Science" 2004, Special Issues.
 • Roig M.G., Bello J.F., Rivera Z.S., Studies on the Occurrence of Non-enzymatic Browning during Storage of Citrus Juice, "Food Research International" 1999, nr 32.
 • Ross EW., Mathematical Modeling of Quality Loss [w:] Food Storage Stability, ed. by I.A. Taub and R.P. Singh, CRC Press, Boston-Washington 1998.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych, Dz.U. nr 220, poz. 1856.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych, Dz.U. nr 58, poz. 563.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych, Dz.U. nr 229, poz. 1953.
 • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetworzeniu, Dz.U. nr 94, poz. 233.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1935/2004 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG, OJ No L 338/4,13.11.2004.
 • Rustom I.Y., Development of a Process for Production of Beverage Based on Peanuts. Aspects of Process Optimization, Shelf Life, Nutritional Quality and Safety, Kemicentrum, Lund 1995.
 • Saláme M., The Use of Barrier Polymers in Packaging, Polysultants Co., Windsor 1998.
 • Salvador M.L., Jaime P., Orina R., Modeling of 0, and C07 Exchange Dynamics in Modified Atmosphere Packaging of Burlat Cherries, "Journal of Food Science" 2002, vol. 67, nr 1.
 • Sanders Т.Н., Pattee H.E., Vercellotti J.R., Advances in Peanut Flavor Quality [w:] Advances in Peanuts Science, ed. by H.E. Stalker, American Peanut Research and Education Society, Stillwater OK, New York 1995.
 • Sanz C, Perez A.G., Olias J.M., Modified Atmosphere Packaging of Strawberry Fruit: Effect of Package Perforation on Oxygen and Carbon Dioxide, "Food Science and Technology International" 2000, nr 6(1).
 • Saucier L., Gendron C, Gariepy C., Shelf Life of Ground Poultry Meat Stored under Modified Atmosphere, "Poultry Science" 2000, nr 79.
 • Shelf Life of Foods [w:] Food Packaging. Principles and Practice, ed. by G.L. Robertson, Marcel Dekker Inc., New York-Basel 2001.
 • Shelf Life of Foods - Guidelines for its Determination and Prediction, Institute of Food Science and Technology (IFST), London 1993.
 • Shelf Life of Foods. Report by the Institute of Food Technologists [w:] Expert Panel on Food Safety and Nutrition and the Committee on Public Information, Institute of Food Technologists, "Journal of Food Science" 1994, nr 39.
 • Shelf-life of Packaged Foods [w:] Proceedings of 1st National Conference Milano, 11-13 June 2003, ed. by I. Piergiovanni and S. Limbo, "Italian Journal of Food Science" 2004, Special Issue.
 • Shive D., Accelerated Shelf Life Testing [w:] Proceedings of 9th World Conference of Packaging, Brüssel 1995, vol. 1(1).
 • Sikora Т., Methods and Systems of Food Quality and Safety Assurance, "Polish Journal of Food and Nutrition Science" 2005, vol. 14(55).
 • Singh Т.К., Cadwallader K.R., Ways of Measuring Shelf Life and Spoilage [w:] Understending and Measuring the Shelf Life of Food, ed. by R. Steele, CRC Woodhead Publishing Ltd, Cambridge 2004.
 • Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMSC, Lublin 2000.
 • Skura B.J., Modified Atmosphere Packaging of Fish and Fish Products [w:] Modified Atmosphere Packaging of Food, ed. by B. Ooraikul and M.E. Stiles, Ellis Horwood, Toronto 1991.
 • Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002.
 • Słownik pojęć towaroznawczych, pod red. I. Dudy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1994.
 • Smith J.P., Bakery Products [w:] Principles and Applications of Modified Atmosphere Packaging of Food, ed. by R.T. Parry, Blackie Academic & Professional, London 1993.
 • Smith J.P., Simpson B.K., Modified Atmosphere Packaging of Bakery and Pasta Products [w:] Principles of Modified Atmosphere and Sous Vide Product Packaging, ed. by J.M. Farber and K.L. Doods, Technomic Publishing Co. Inc., Lancaster-Basel 1995.
 • Specyfikacje produktów: opakowania metalowe do żywności, CAN-PACK SA, Kraków 2003.
 • Speigel A., Shelf Life Testing [w:] Plastics in Food Packaging, ed. by M. Dekker, W.E. Brown, New York 1992.
 • Standards for Oxygen Transmission Rate Testing of Flat Films & Finished Packages, Mocon, Minneapolis 2005.
 • Steenkamp J.E., Product Quality: An Investigation into the Concept and How it is Perceived by Consumers, Van Gorcum, Assen 1989.
 • Stiles M.E., Modified Atmosphere Packaging of Meat, Poultry and their Products [w:] Modified Atmosphere Packaging of Food, ed. by B. Ooraikul and M.E. Stiles, Ellis Horwood, Toronto 1991.
 • Stone H., Sideł J.L., Sensory Evaluation Practices, Elsevier Academic Press, London 2004.
 • Strategia polityki konsumenckiej na lata 2004-2006, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2004.
 • Surmacka-Szcześniak A., Niektóre aspekty postępu w ocenie jakości żywności, "Przemysł Spożywczy" 1998, nr 12.
 • System for Measuring High Transmission Water Vapor, Mocon, Minneapolis 2005.
 • Szukalska E., Wybrane zagadnienia utleniania tłuszczów, "Tłuszcze Jadalne" 2003, t. 38, nr 1-2.
 • Taoukis P.S., Giannakourou M.C., Temperature and Food Stability: Analysis and Control [w:] Understanding and Measuring the Shelf-life of Food, ed. by R. Steele, CRC Press, Woodhead Publishing Ltd, Cambridge 2004.
 • Taub I.A., Singh P.R., Food Storage Stability, CRC Press, New York 1998.
 • Technological Evaluation of Shelf Life of Foods [w:] Open Shelf life Dating of Food, ed. by J.H. Gibbons, London 1979.
 • Toppino P.M., Riva M., Shelf-life of Taleggio Cheese Packed with Paper or in Modified Atmosphere and Comparison of Analytical Methods for Ammonia Detection, "Italian Journal of Food Science" 2004, Special Issue.
 • Total Gas Control, PBI Dansensor A/S, Ringsted, Denmark 2005.
 • Towaroznawstwo żywności przetworzonej, pod red. F. Świderskiego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 • Trystam G., Food Processes Research: Status and Trends, "Italian Food Technology" 2005, nr 4.
 • Tung M.A., Britt I.J., Food Material Science and Food Process Engineering: Keys to Product Quality and Safety, "Food Review International" 1995, nr 28.
 • Tyszkiewicz S., Pojęcie czasu i trwałości w normach i przepisach prawa żywnościowego [w:] Sesja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych nt. Przechowalnictwo i trwałość żywności pochodzenia zwierzęcego, Lublin, 19 czerwca 1999.
 • Ucherek M., A Survey of the Shelf-life Research of Products in Modified Atmosphere Packaging {MAP), "Italian Food and Beverage Technology" 2006, XLIII.
 • Ucherek M., A Systemic Approach to the Shelf-life of Food Products [w:] Proceedings of 15th IGWT Symposium: Global Safety of Commodities and Environment. Quality of Life, Kiev National University of Trade and Economics, Kiev, 13-17 September 2006, vol. II.
 • Ucherek M., A View on the Modelling of the Loss of Shelf-life of the Products Packaged in Modified Atmosphere (MAP) [w:] Proceedings of 2nd Shelf Life Meeting, Catania University, Catania, 21-23 June 2006.
 • Ucherek M., Analiza barierowości nowoczesnych materiałów opakowaniowych do żywności, opracowanie w ramach tematu badań statutowych nr 85/KOT/4/98/S, AE w Krakowie, Kraków 1998.
 • Ucherek M., Analiza czynników kształtujących jakość produktów pakowanych w mieszaninie gazów [w:] Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, Materiały konferencji, Politechnika Radomska, Radom, 16-17 października 2002.
 • Ucherek M., Analiza wpływu przepuszczalności tlenu i pary wodnej na trwałość produktów spożywczych, Opracowanie w ramach tematu badań statutowych nr 91 /КОТ/1 /2000/S, AE w Krakowie, Kraków 2000.
 • Ucherek M., Analiza zmian zawartości tlenu w nowoczesnych opakowaniach produktów spożywczych, Opracowanie w ramach tematu badań statutowych nr 101/KOT/4/99/S, AE w Krakowie, Kraków 1999.
 • Ucherek M., An Integrated Approach to Factors Affecting the Shelf Life of Product in Modified Atmosphere Packaging (MAP), "Food Review International" 2004, vol. 20, nr 3.
 • Ucherek M., Charakterystyka folii opakowaniowych powlekanych tlenkami krzemu, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1998, nr 510.
 • Ucherek M., Current Tendency of Packaging Machines Innovations [w:] Proceedings of 1st International Symposium: Economics and Management of Transformation, University of the West, Timisoara, 7-8 May 2003.
 • Ucherek M., Economic Aspects of the Examination of Shelf-life of Product in Modified Atmosphere Packaging (MAP) [w:] Proceedings of 2nd Shelf Life Meeting, Catania University, Catania, 21-23 June 2006.
 • Ucherek M., Fulfillment of Protective Function by Modern Packaging of Foodstuffs [w:] Proceedings of Euroconference: A Partnership for Training, Research, Employment and Social Development, Universita La Sapienza Roma, Roma, 26-28 September 2002.
 • Ucherek M., Importance of Packaging in Extending the Shelf Life of Product in MAP [w:] Proceedings of the 13th IGWT Symposium: Commodity Science in the Global Quality Perspective, Maribor, 2-8 September 2001, vol. I.
 • Ucherek M., Innovative Approach to the Systems of Food Products Packaging [w:] Analele Universitatii Din Oradea Romania, Facultatea de Stiinte Economice, Oradea 2005, t. XIV.
 • Ucherek M., Jakość prażonych orzeszków ziemnych pakowanych w modyfikowanej atmosferze, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość" 2002, nr 2(31).
 • Ucherek M., Modern Approaches on Quality Assessment of Packaging Materials Used to Food Product [w:] Proceedings of the 11th International Symposium: Alternative Economic Strategies, Bucharest, 25 November 2001.
 • Ucherek M., Nowa generacja systemów pakowania z zastosowaniem opakowań interaktywnych, "Opakowanie" 2002, nr 9.
 • Ucherek M., Nowoczesne systemy pakowania towarów [w:] Postęp techniczny w opakowalnictwie, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2003.
 • Ucherek M., Ocena roli opakowania w kształtowaniu jakości produktów pakowanych w modyfikowanej atmosferze [w:] Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości, pod red. S. Doroszewicza, AGH, Warszawa 2000.
 • Ucherek M., Ocena wartości użytkowej giętkich folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2005, nr 675.
 • Ucherek M., Oczekiwania konsumentów wobec nowoczesnych opakowań, "Marketing i Rynek" 2004, nr 7.
 • Ucherek M., Opakowanie jako czynnik determinujący trwałość produktów spożywczych [w:] Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, pod red. J. Zuchowskiego, Politechnika Radomska, PAN, Radom 2004.
 • Ucherek M., Researches Concerning the Influence of Packaging on Consumers' Knowledge [w:] Materiały Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji, Kijów, 24-25 listopada 1999, vol. 1.
 • Ucherek M., Some Aspects of Packaging Ecology Estimation, "The International Journal of Suistainable Development and World Ecology" 2003, nr 10.
 • Ucherek M., Specific Packaging System as Tool of Improving the Shelf Life of Food [w:] Proceedings of the 14th IGWT Symposium: Focusing New Century: Commodity-Trade-Environment, Beijing, 25-29 August 2004, vol. II.
 • Ucherek M., Study on Changes in Content of Oxygen in Modified Atmosphere Packaging (MAP) for Foodstuff[w:] XIX Congresso Nazionale Di Merceologia, Sassari-Alghero, 27-29 Settembre 2000, vol. II.
 • Ucherek M., Systemy pakowania towarów [w:] Współczesne opakowania, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2003.
 • Ucherek M., The Application of Multidimensional Analysis to Assessment the Quality of Food Products and their Packaging, "Packaging Technology and Science" 2000, nr 13.
 • Ucherek M., The Effect of Quality Changes of Product in Modified Atmosphere Packaging (MAP) [w:] Risorse Naturali E Sviluppo Economico-Sociale. Contri-buti delle Scienze Merceologiche, red. V. Spada i C. Tricase, Wip Edizioni-Bari 2005, vol. I.
 • Ucherek M., The Harmonization of Food Packaging Materials Regulation in Poland with the EU Legislation [w:] Proceedings of International Symposium: Alternative Economic Strategies, Bucharest, 29 November 2002.
 • Ucherek M., The Influence of Kinds of Packaging on Durability of Storage Confectionery [w:] Proceedings of 12th IGWT Symposium: Quality for the XXIst Century, Poznań-Gdynia, 5-11 September 1999, vol. II.
 • Ucherek M., The Interrelation of Changes in Oxygen Content and Product Quality in Modified Atmosphere Packaging, "Packaging Technology and Science" 2001,nr 14.
 • Ucherek M., The Role of Packaging in Creating the Quality of Product [w:] XVIII Congresso Nazionale di Merceologia, Verona, 1-3 ottobre 1998, vol. I.
 • Ucherek M., Weryfikacja przydatności opakowań do żywności pakowanej w modyfikowanej atmosferze (MAP), "Opakowanie" 2001, nr 10.
 • Ucherek M., Wpływ warunków przechowywania i rodzaju opakowania na zmiany fizykochemicznych właściwości pieczywa cukierniczego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2002, nr 595.
 • Ucherek M., Wybrane aspekty badania zmian parametrów jakościowych produktów pakowanych w modyfikowanej atmosferze (MAP), "Towaroznawcze Problemy Jakości" 2005, nr 1(2).
 • Ucherek M., Lisińska-Kuśnierz M., Some Aspects of Shelf Life Evaluation of Food [w:] Risorse Naturali E Sviluppo Economico-Sociale. Contributi delle Scienze Merceologiche, red. V. Spada i C. Tricase, Wip Edizioni-Bari 2005, vol. I.
 • Understanding and Measuring the Shelf-life of Food, ed. by R. Steele, CRC, Woodhead Publishing Ltd, Cambridge 2004.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U. nr 4, poz. 25.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. nr 122, poz. 1390.
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Dz.U. nr 5, poz. 44.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej, Dz.U. nr 63, poz. 639.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Dz.U. nr 63, poz. 638.
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. nr 129, poz. 1102.
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. nr 126, poz. 1071.
 • Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 49, poz. 408.
 • Ustawa z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 208, poz. 2020.
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz.U. nr 229, poz. 2275.
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz o zmianie innych ustaw, Dz.U. nr 223, poz. 2220.
 • Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 93, poz. 891.
 • Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej, Dz.U. nr 33, poz. 291.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Dz.U. nr 100, poz. 834.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. nr 171, poz. 1225.
 • Van Trijp J.C., Steenkamp J.E., Consumer-oriented New Product Development; Principles and Practice [w:] Innovation of Food Production Systems, ed. by W.M. Jonges and M.T. Meulenberg, Wageningen Pers, The Nederlands 1998.
 • Verpackungsmaterialspezifikation. Verbundfolie: Polyester/Polietylen (PETmct /LDPE), Felix Gourment 2004.
 • Washuettl M., Wepner В., Tacker M., Modified Atmosphere Packaging-Development of Methods for Detection of Senescence Parameters, Respiration Rate and Changes in Gas Composition during Storage [w:] Proceedings of 12th IAPRI World Conference on Packaging, Warsaw, 18-20 June 2001, vol. I.
 • Werner K.J., Dimick P.S., Mumia R.О., "Flavor-fade" and Off-flavors in Ground Roasted Peanuts as Related to Selected Pyrazines and Aldehydes, "Journal of Food Science" 1996, nr 61.
 • Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, ed. by A. Brody, К. Marsh, J. Wiley and Sons, New York-Toronto 1997.
 • Winger R.J., The Preservation Technology and Shelf Life [w:] Shelf Life Evaluation of Foods, ed. by CM. Man and A.A. Jones, An Aspen Publication, Gaithersburg, Maryland 2000.
 • Wójcik-Stopczyńska В., Grzeszczuk M., Badanie jakości prób chipsów ziemniaczanych pochodzących z sieci handlowych, "Technologia Alimentaria" 2003, nr 2.
 • Wymagania jakościowe folii PETmetILDPE, Materiały Felix Polska Sp. z o.o., Kraków 2003.
 • Wyrażanie niepewności pomiaru, GUM, Warszawa 1999.
 • Xiong L., Determination and Prediction of Shelf Life of Moisture-sensitive Post Shredded Wheat Cereal, Scholl of Packaging Michigan State University, Michigan 2002.
 • Yam K.K., An Overview of Shelf-life Models for Packaged Foods, "Italian Journal of Food Science" 2004, Special Issue.
 • Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, pod red. M. Lambkina i G. Foxalla, PWN, Warszawa 2001.
 • Zagory D., Selecting the Proper Packaging Materials [w:] Principles of Modified Atmosphere and Sous Vide Product Packaging, ed. by J.M. Färber and K.L. Doods, Technomic Publishing Co. Inc., Lancaster-Basel 1995.
 • Zagory D., Kader A.A., Modified Atmosphere Packaging of Fresh Produce, "Food Technology" 1988, nr 42(9).
 • Zahra S.A., Physico-chemical, Structural and Sensory Quality of Corn-based Flax-snack, "Nahrung" 1999, nr 43.
 • Zając К., Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa 1994.
 • Zakładowy Dokument Normalizacyjny ZDN-95/0/7. Orzeszki ziemne smażone solone, Feliks Polska Sp. z o.o., 1995.
 • Zakładowy Dokument Normalizacyjny ZDN-98/2/01. Orzeszki ziemne smażone solone, Mike Sp. z o.o., 1998.
 • Zakładowy Dokument Normalizacyjny ZDN-99/12. Orzeszki ziemne smażone solone, Chio Sp. z o.o., 1999.
 • Zalewski R.I., Towaroznawstwo nauką przyszłości, "Towaroznawcze Problemy Jakości" 2004, nr 1.
 • Zalewski R.I., Zarządzanie jakością w produkcji żywności, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, pod red. J. Kijowskiego i T. Sikory, WNT, Warszawa 2003.
 • Zarządzanie produktem, pod red. B. Sojkina, PWE, Warszawa 2003.
 • Zeliaś A., Steczkowski J., Statystyczne metody analizy cech jakościowych, PWE, Warszawa 1981.
 • Żuchowski J., Zarządzanie jakością procesów, produktów i środowiska, PWN, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000162936651
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.