PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 31 Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości | 365-377
Tytuł artykułu

Komunikacja wewnętrzna a zaangażowanie pracowników

Warianty tytułu
Relation between Internal Communication and Employees' Engagement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Komunikacja, to wzajemne przekazywaniem informacji, pojęć, idei, uczuć, symboli, dzięki połączeniu słów, dźwięków, obrazów i dotyku. Jest to szczególny rodzaj procesu społecznego, który odbywa się w konkretnym kontekście oraz zależy od liczby i charakteru jego uczestników. Komunikacja ma cel, dynamiczny charakter i jest procesem nieodwracalnym. Komunikacja w organizacji jest jednym z obszarów tzw. "miękkiego zarządzania" i stanowi podstawę dobrego klimatu w pracy. Wiele różnych instrumentów może być wykorzystanych w tym procesie, w zależności od charakteru, celu i sytuacji. Nie ma wątpliwości, że jakość komunikacji w organizacji ma wpływ na motywację pracowników, ich zadowolenie i wydajność oraz jest kluczowym czynnikiem budującym ich zaangażowanie. Samo zaangażowanie ma kilka wymiarów. Można powiedzieć o zaangażowaniu na poziomie wiedzy, emocji i zachowań, a każdy z tych wymiarów może być stymulowane w inny sposób, przez różne bodźce. Zaangażowanie jest jedną z ośmiu podstawowych zasad doskonałości w modelu EFQM, w której doskonałość oznacza maksymalizację działań pracowników poprzez ich rozwój i zaangażowanie. Postawa zaangażowania jest również jednym z elementów ekonomicznego modelu zachowania dla organizacji, znanym jako mikroekonomiczny model ścieżki Gallupa i jest skorelowana z pięcioma nowymi zasadami zarządzania wskazanymi przez J. Fleminga, J. Asplunda w ich koncepcji Human Sigma.
EN
Communication is mutual transferring of information, skills, concepts, ideas, feelings etc. by symbols created by the combination of words, sounds, pictures, and touch. It is a specific social process which occurs in specific context determined by the number and character of its participants. Communication is aimed, willful and has very dynamic character. It is permanent, complex and irreversible process. Communication in an organization is one of the areas of so-called "soft management" and is one of the bases of good climate at work. It is also one of the levels of R. Nellson's hierarchy of wants. Many different instruments may be used in this process, depending on its character, purpose and situation. As one of the areas of "soft management" it is strictly related to some lack of predictability and various traps. There is no doubt that the quality of communication in an organization has the influence on employees' motivation and their satisfaction, engagement, and efficiency. Engagement, as each attitude, has a few dimensions. It can be said about engagement on the level of knowledge, emotions and behaviour, and each of those dimensions can be stimulated in a different way, by various incentives. It is one of eight fundamental principles of excellence which create EFQM model, in which excellence means maximization of employees' involvement through their development and engagement. This attitude is one of the elements of the economic model of behaviour for organizations, known as the microeconomic Gallup path model, and is correlated with five new management rules indicated by J. Fleming and J. Asplund in their HumanSigma concept. (original abstract)
Bibliografia
 • Adair J., Motywacja: w jaki sposób wydobywać z innych to, co najcenniejsze, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2000.
 • Brzezińska E., Komunikacja społeczna, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 • Curley A., A communicator s dream come true: what I learned, "Journal of Employee Communication Management" 1998, s. 41-42; za: A. Olsztyńska, Komunikacja -wewnętrzna w przedsiębiorstwie, [w:] Komunikowanie się w biznesie, red. H. Mruk, AE, Poznań 2002.
 • Dawid-Sawicka M., Wyniki badania dotyczącego zaangażowania pracowników. Satysfakcja czy rezygnacja, "Personel i Zarządzanie" 2008 nr 3, http://kadry.infor.pl/hr/ocena-pracy/72134,3,Satysfakcja-czy-rezygnacja.html, dostęp 22.05.2008.
 • Fleming J., Asplund J., Five new rules for management, http://gmj.gallup.com/content/28885/Five-New-Rules-for-Management.aspx, dostęp 22.05.2008.
 • Fleming J., Asplund J., When engaged employees meet engaged customer, http://gmj.gallup.com/content/104170/When-Engaged-Employees-Meet-Engaged-Customers.aspx, dostęp 22.05.2008.
 • Fleming J., Coffinan C., Harter J.K., Manage your Human Sigma, "Harvard Business Review", July-August 2005.
 • Guryn H., Pracownik oddany, "Personel i Zarządzanie" 2008 nr 3, http://z.nf.pl/cms_doc/278.pdf, dostej) 20,05.2008.
 • http://gmj.gallup.com/content/81 l/Feedback-Real.aspx, dostęp 22.05.2008.
 • http://gmj.gallup.eom/content/l 02496/Where-EmpIoyee-Engagement-Happens.aspx, dostęp 22.05.2008.
 • http://sjp.pwn.pMista.php?co=zaanga%BFowanie, dostęp 18.05.2008.
 • http://www.gallup.com/consulting/1531/Gallup-Path-Business-Performance.aspx, dostęp 22.05.2008.
 • http://www.k-edge.org/hei.htm, dostęp 22.05.2008.
 • Janczarski Ł, Systemy zarządzania ludźmi w firmie Gal, http://www.wsz-pou.edu.pl/ biuletyn/ druk.php?p=&strona=biul_gal2&nr=6, dostęp 22.05.2008.
 • Malinowski A., Piskor S., Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w Unii Europejskiej a doświadczenia polskie, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2006.
 • Olsztyńska A., Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie, [w:] Komunikowanie się w biznesie, red. H. Mruk, AE, Poznań 2002.
 • Olsztyńska A., Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Koncepcja i narzędzia wspomagające integrację działań wewnętrznych organizacji, AE, Poznań 2005.
 • Porter L.W., Steers R.M., Mowday R.T., Boulian P.V., Organizational commitment, job satisfaction and turnover among psychiatric technicians, "Journal of Applied Psychology" 1974 no 5.
 • Rouhiainen M., Leadership dialogue: interpersonal communication competence to engage in organizational relationship, [w:] Leadership: impact, culture and sustainability, red. N.S. Huber, M. Harvey, The James MacGregor Burns Academy of Leadership, Maryland 2007.
 • Salancik G.R., Pfeffer J., An examination of need-satisfaction models of job attitudes, "Administrative Science Quarterly" 1977 no 3.
 • Skorupka A., Hadasik E., Komunikacja społeczna, przedsiębiorstwo, doskonalenie efektywności, negocjacje, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
 • Urbaniak B., Bohdziewicz P., Standardy zarządzania pracownikami wyznaczane w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000162936419
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.