PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 7 | 35-51
Tytuł artykułu

Narodowy plan rozwoju na lata 2007-2013 - finansowe i instytucjonalne uwarunkowania realizacji strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa

Warianty tytułu
National Development Plan for Years 2007 - 2013 - Financial and Institutional Conditions for Realizing the Sustainable Development Strategy of Agriculture and Rural Areas.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykuł jest pokazanie możliwej „ścieżki dostępu” dla polskiego rolnictwa, które winno rozwijać się realizując strategię zrównoważonego rozwoju. Omówiono specyfikę tej strategii i pokazano jak ma się Narodowy Plan Rozwoju do realizacji strategii zrównoważonego rolnictwa i terenów wiejskich.
EN
The purpose of this article is to show “the access paths” for the Polish agriculture development, which should embrace the realization of the sustainable development strategy. The specification for this strategy was discussed and shown how the National Development Plan compares to the realization of the sustainable development strategy of agriculture and rural areas.(AT)
Rocznik
Numer
Strony
35-51
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bartnik M., Moroz A., Żywność ekologiczna w opinii konsumentów [w:] Przemysł Spożywczy Nr 10/1998.
 • Becker H. J., Wspieranie gospodarki wiejskiej. Cele-metody-instrumenty działania" [w:] Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich na terenach przygranicznych pod red. M. Kłodzińskiego i J. Okuniewskiego, materiały konferencyjne Polsko - niemieckiej konferencji regionalnej w Myśliborzu, październik 1992, str. 19.
 • Cramer G. L., Clarence W. J., Agricultural Economics and Agribusiness, John Wiley&Sons, Inc., New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore 1994, str. 378.
 • Duczkowska-Małysz K., Strategia wielofunkcyjnego rozwoju wsi, Wieś i Rolnictwo, Nr 2/91/1996, str. 6.
 • Duczkowska-Małysz K., Rolnictwo-wieś-państwo. Wokół interwencji państwa w sferę wsi i rolnictwa, PWN, Warszawa 1998, str. 70.
 • Heffner K., Kreacja ośrodków wielofunkcyjnego rozwoju na obszarach wiejskich, Wieś i Rolnictwo, Nr 2/107/2000, str. 43.
 • Hodge I. D., The scope and context of rural development, European Review of Agricultural Economics, Nr 13(3), str. 272.
 • Kaleta A., Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy [w:] Aktywizacja społeczności lokalnych, Tom III, UMK, Toruń 1998, str. 21.
 • Kapusta F., Teoria agrobiznesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, str. 363.
 • Klepacki B., Teoria zmian w gospodarstwie rolniczym [w:] Gospodarstwo rolnicze wobec wymogów współczesnego rynku i Unii Europejskiej, str. 54-56.
 • Kłodziński M., Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1996, str. 57.
 • Kośmicki E., Kryzys ekologiczny rolnictwa europejskiego a sytuacja rolnictwa polskiego [w:] Ekonomia i Środowisko, Nr 1(21), 2002, str. 140-141.
 • Krzemiński A., Żywność ekologiczna [w:] Polityka Nr 7/2001.
 • Kuczuk A., Wdrażanie programu ,,odnowa wsi" jako szansa rozwoju obszarów wiejskich. Problem współpracy podmiotów gospodarczych w zakresie realizacji programu [w:] Konflikt i współpraca w realizacji strategii ekorozwoju, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko", Nr 30, Wrocław 2003, str. 265-283.
 • Murray M. R., Rural development in Northern Ireland [w:] Journal of Ossowska L., Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Puławy 2004, Tom IV, Zeszyt 4, str. 150-154.
 • Potrzeba osiągnięć jako podstawa aktywności gospodarczej człowieka (na przykładzie badań osób związanych z gospodarstwem rolnym) [w:] Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa-Poznań-Puławy 2004, Tom IV, Zeszyt 4, str. 227-231.
 • Rural Studies,Nr 8/1992, str. 73.
 • Rogoziński K., Usługi rynkowe, Poznań 1993, str. 53.
 • Romaniszyn K., Antropologiczny wizerunek społeczności i gospodarki chłopskiej: przegląd i krytyka stanowisk [w:] Wieś i Rolnictwo, Nr 2(95), 1997, str. 91.
 • Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, listopad 2004, str. 39-40.
 • Szołtysek K., Zarys problematyki żywności ekologicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004, str. 53.
 • Tkocz J., Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998, str. 9.
 • Whitby M., Evaluating rural development policies in Britain [w:] Rural development in Central and Eastern Europe, op. cit., str. 166-171.
 • Wierzbiński B., Przedsiębiorczość pozarolniczą a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA, Bydgoszcz 2000, Tom II, Zeszyt 4, str. 85-89.
 • Wilkina J., Strategia rozwoju obszarów wiejskich, Gospodarka Narodowa, Nr 11, str. 66-73.
 • Woś A., Cele ekonomiczne i ekologiczne w strategii rozwoju rolnictwa [w:] Wieś i Rolnictwo, Nr 1(90) 1996, str. 10.
 • Zarębski M., Bariery i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (na przykładzie regionu konińskiego) UMK, Toruń 2002, str. 44.
 • Zarębski M., Agrobiznes -problemy negocjacji z UE Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001; str. l 15-118.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000162217152
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.