PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1186 Finanse i rachunkowość : teoria i praktyka | 171-188
Tytuł artykułu

Harmonizacja i standaryzacja zasad rachunkowości w Unii Europejskiej a polskie prawo bilansowe

Autorzy
Warianty tytułu
Harmonization and Standardization of Accountancy Standards in the European Union vs. Polish Balance Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polskie prawo bilansowe, od momentu powstania w randze ustawy, do momentu harmonizacji z regulacjami dyrektyw UE i ujednolicenia z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, przeszło drogę, którą można ocenić pozytywnie. W dobie globalizacji gospodarki, ważne jest wypracowanie powszechnych standardów akceptowanych przez światowe organizacje, środowiska oraz rynki finansowe. Autorka opisała istotę harmonizacji i standaryzacji zasad rachunkowości w UE, a w dalszej części skupiła się na tym, jak dyrektywy UE i MSR wpłynęły na polskie prawo bilansowe.
EN
Owing to harmonization and standardization of accountancy standards it is possible to take an international approach to accountancy. One of the main objectives of these processes is to present compatible financial statements, which exist and function in different conditions of balance law. European Union presents significant accomplishments in the stimulating the harmonization process of accountancy standards by issuing directives as the main instrument in this process. However, working out uniform standards has become feasible owing to International Accountancy Standards (IAS). Therefore EU commenced and continues the process of adjusting EU legislation to IAS. Polish balance law, in the period of 1994-2004, underwent great transformations. The first Polish Accountancy Act is, most of all, adjusted to EU directives while the newer, amended version adjusts Polish solutions, in the domain of accountancy, to JAS. Polish accession to EU standards (EU changed position) with reference to IAS application, as well as the changes in directives themselves resulted in further changes in balance law in relation to IAS. Having adjusted Polish legal regulations to EU solutions, the consolidated financial statements of public companies, starting from 2005, will be prepared according to IAS. The process of standardization and harmonization keeps going on and as a result one should expect further changes in balance law. (original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Andrzejewski M., Grabiński K., Polskie prawo bilansowe - rozwój i perspektywy zmian. "Rachunkowość" 2006 nr 7.
 • Bąk M., Uwagi o harmonizacji polskiego prawa bilansowego i podatkowego z prawem Unii Europejskiej, ZT RN nr 51, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1999.
 • Brzezin W., Standaryzacja rachunkowości w świetle teorii rachunkowości, [w:] Rachunkowość wobec procesów globalizacja red. J. Gierusz, M. Jerzemowska, T. Martyniuk, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
 • Cebrowska T., Kasperowicz A., Pasławska A., Obszary zmian prawa bilansowego (w opinii praktyków), ZT RN nr 46, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1998.
 • Frykowska J., Zastosowanie MSSF do sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych, "Rachunkowość" 2005 nr 7.
 • Gierusz J. (red.), Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Analiza porównawcza, ODiDK Sp. z o.o., Gdańsk 2002.
 • Ignatowski R., Dokąd zmierzamy, czyli wizja rozwoju rachunkowości jako nauki i zawodu. [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Warszawa 2007.
 • Ignatowski R., Europa u progu adaptacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. [w:] Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Analiza porównawcza, red. J. Gierusz, ODiDK Sp. z o.o., Gdańsk 2002.
 • Ignatowski R., Zmiany w MSR i Dyrektywach Unii oraz ich wpływ na rozwiązania krajowe. ZTR nr 18(74), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
 • Ignatowski R., Jaruga A.A., Adaptacja MSR w polskiej rachunkowości (1), "Przegląd Podatkowy" 2004 nr 11.
 • Jaruga A.A. (red.), Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, C. H. Beck, Warszawa 2002.
 • Jaruga A. (red.), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice, Warszawa 2004.
 • Jaruga A., Nowe strategie Unii Europejskiej zorientowane na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, ZTRN nr 41, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1997.
 • Jaruga A., Perspektywy rozwoju rachunkowości w świetle konwergencji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 • Jaruga A., Ignatowski R., Kabalski P., Frendzel M., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice. Suplement, Warszawa 2005.
 • Najlepszy pierwszy raport roczny według MSR/MSSF, "Rachunkowość" 2007 nr l. s. 36.
 • Orzeszko T., Reforma polskiej rachunkowości jako przejaw globalizacja [w:] Rachunkowość wobec procesów globalizacji, red. J. Gierusz, M. Jerzemowska, T. Martyniuk, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. o zasadach prowadzenia rachunkowości (DzU nr 10, poz. 35).
 • Seredyński R., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR/MSSF) jako element polskiego prawa bilansowego, "Rachunkowość Finansowa i Audyt" 2005 nr 12.
 • Sobańska I., Wpływ MSR na integrację rachunkowości: rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza, ZTR 13(69), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Rada Naukowa. Warszawa 2003.
 • Surdykowska S., Rachunkowość kreatywna a MSR/MSSF, [w:] Polska szkoła rachunkowości. red. M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, SGH, Warszawa 2004.
 • Surdykowska S., Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wydawniczy, Zakamycze 1999.
 • Szymański K.G., Rachunkowość i podatki. Komentarz do ustawy o rachunkowości : uwzględnieniem przepisów podatkowych. Di fin, Warszawa 1998.
 • Turyna J., Standardy rachunkowości. MSR - US СААР - polskie ustawodawstwu, Difin. Warszawa 2003.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU nr 121, poz. 591 ).
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (DzU nr 113, poz. 1186).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (DzU nr 213, poz. 2155).
 • Walińska E., Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000162010534
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.