PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 785 | 175-186
Tytuł artykułu

Ewolucja rachunkowości polskiej na tle rozwiązań Unii Europejskiej

Warianty tytułu
The Evolution of Polish Accounting in Light of European Union Solutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zwrócono uwagę na zmiany zachodzące w różnych krajach w sferze rozwiązań stosowanych w rachunkowości. Wprowadzenie standaryzacji i harmonizacji w tej dziedzinie rozpoczęło bardzo silne przemiany w rozwiązaniach stosowanych w UE i krajach spoza UE. Ze względu na coraz większą liczbę międzynarodowych firm inwestujących w Polsce, został wprowadzony obowiązek stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Spowodowało to wzrost zaufania ze strony zagranicznych firm a co za tym idzie również wzrost gospodarczy.
EN
The aim of this article is to draw attention to the changes occurring in various countries in the sphere of accounting solutions. The introduction of standardisation and harmonisation of accounting has initiated very strong transformations in the solutions applied in both EU and non-EU countries. This situation has been enforced by globalisation and by international corporations with an ever-increasing reach. Due to the increasingly large number of international firms investing in Poland, an obligation to apply International Financial Reporting Standards as the basis for financial reports has been introduced. This has resulted in increasing confidence on the part of foreign corporations to locate branches in Poland, and, by the same token, has created opportunities for strong economic growth. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
175-186
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Andrzejewski M., Krasodomska J., Świetla K., Organizacyjno-prawne instrumenty regulacji rachunkowości i zawodu księgowego w UE [w:] Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, red. B. Micherda, Difin, Warszawa 2007.
 • Bednarski L., Gierusz J., Rachunkowość międzynarodowa, PWE, Warszawa 2001.
 • Giedroyć M., Jezierska E., Harmonizacja rachunkowości w Polsce [w:] Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, red. B. Micherda, Akademia Ekono¬miczna w Krakowie, Materiały ogólnopolskiej konferencji katedr rachunkowości, Kraków 2001.
 • Grześkowiak E., Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Kapitał własny grupy kapitałowej, „Rzeczpospolita” 2003, nr 12/30.
 • Hellin A., Sprawozdanie finansowe według MSSF, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2004, International Accounting Standards Board, London 2004.
 • Jakubczyk-Cały E., Jak wdrożyć w firmie międzynarodowe standardy rachunkowości, „Gazeta Prawna” 2006, nr 166, dodatek: Księgowość i podatki z 28 sierpnia 2006.
 • Jaruga A., Międzynarodowe regulacje rachunkowości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Luty Z., Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
 • Micherda B., Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa 2006.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, art. 4.
 • Walton P., Haller A., Raffournier B., International Accounting, International Thomson Bussiness - Press, Londyn 1998.
 • Wójcik-Jurkiewicz M., Dostosowanie polskich przepisów prawa rachunkowości do uregulowań międzynarodowych zakresie sprawozdań finansowych [w:] Sprawozdawczość rewizja finansowa, red. B. Micherda, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000162010400
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.