PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 3 | 51-63
Tytuł artykułu

Korzyści i bariery współpracy rolników-przedsiębiorców z otoczeniem instytucjonalnym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Benefits of cooperation between farmers/entrepreneurs and the institutional environment, as well as barriers thereto
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja korzyści i barier współpracy rolników przedsiębiorców (prowadzących oprócz gospodarstwa rolnego, także pozarolniczą działalność gospodarczą ) z otoczeniem instytucjonalnym, przy uwzględnieniu czynnika intensywności relacji między tymi podmiotami. Wśród tych pierwszych najczęściej wymieniane są: korzyści finansowe (np. w postaci wsparcia z Unii Europejskiej), wzrost przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, uruchomienie działalności pozarolniczej i poprawa wykorzystania zasobów gospodarstwa rolnego. Natomiast wśród barier rolnicy najczęściej wymieniają: brak doświadczenia we współpracy z instytucjami, utrudniony dostęp do instytucji, słabą informację o ofercie ze strony instytucji oraz brak zachęt w nawiązywaniu współpracy. Z analizy wynika, iż intensywność relacji między tymi podmiotami jest ważnym czynnikiem w materii współpracy, w dużej mierze decyduje bowiem o jej rezultatach, a tym samym o stopniu realizacji celów społeczno-gospodarczych obu stron. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims at identifying benefits of cooperation between farmers/entrepreneurs (that apart from running an agricultural holding, also carry out some non-agricultural activity) and the institutional environment, as well as barriers thereto, taking into account the level of intensity of relationships between these entities. The former most commonly cover financial benefits (e.g. in the form of support from the European Union), increase in the income from the performed economic activity, launching non-agricultural activity and improvement in the use of resources available in the agricultural holding. As regards barriers, farmers most commonly name: no experience in cooperation with institutions, difficult access to institutions, poor information on the offer of the institution, as well as absence of incentives following from cooperation. The analysis shows that intensity of relationships between these entities is a significant factor when it comes to cooperation, to a large extent it determines its result and, thereby, the degree of implementing socio-economic objectives of both parties. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
51-63
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • 1.Czudec A., Kata R., Miś T., Zając D.: Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
  • 2.Czudec A., Kata R.: Farmers' Relations with the Institutional Environment after the Accession of Poland into the European Union [w:] Ekolohiczni, ekonomiczni ta tehnologiczni aspekty vykorystania zemel'nych resursiv. Lvivskij Derżavnyj Agrarnyj Universytet, Lviv 2007.
  • 3.Grzelak A.: Rola instytucji w obsłudze rolnictwa w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne [w:] Agrobiznes 2003. Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 983, tom l, Wrocław 2003.
  • 4.Kołodziejczyk D., Wasilewski A.: Identyfikacja instytucji działających na obszarach wiejskich. IERiGŻ-PIB, Raport nr 8, Warszawa 2005.
  • 5.Kołodziejczyk D. (red.): Ocena wpływu rozmieszczenia instytucji wiejskich na lokalny rozwój społeczno-gospodarczy. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006.
  • 6.Wilkin J.: Strategia transformacji polskiej wsi i rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2/2007.
  • 7.Zając D.: Wykorzystanie zasobów produkcyjnych z gospodarstwa rolnego do działalności pozarolniczej prowadzonej przez rolników na własny rachunek. Acta Scientiarumm Polonorum, Oeconomia, nr 3 (1), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2004.
  • 8.Zeman-Miszewska E.: Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1116, Wrocław 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000161917796
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.