PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
7 (2008) | nr 1 | 33-44
Tytuł artykułu

Market Factors in the Development of Agricultural Seed Production (On the Example of Potato)

Warianty tytułu
Czynniki rynkowe w rozwoju rolniczej produkcji nasiennej (na przykładzie ziemniaka)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Ziemniaki należą do takich gatunków, które doświadczyły największego spadku produkcji nasiennej w latach 1989-2006. Istnieje potrzeba uzasadnienia ekonomicznego odwrócenia malejącej tendencji w produkcji nasiennej i dwu-, trzykrotnego zwiększenia zużycia kwalifikowanych sadzeniaków w rolnictwie. W świetle przeprowadzonej analizy okazuje się, że głównymi barierami w odnowie produkcji nasiennej są takie czynniki popytowe, jak: rozmiar produkcji i dochodowość w rolnictwie, jakość sadzeniaków oraz poziom marketingu. Należy ograniczyć bariery, które hamują wzrost zaopatrzenia (dochodowość produkcji sadzeniaka, wymagania fitosanitarne, krótki cykl życia odmian uprawnych). W latach 2005-2006 nastąpił znaczący wzrost w cenach rynkowych sadzeniaków. Wyeliminowanie większości barier rozwoju rynku, omawianych w artykule, jest niezbędne do odbudowania produkcji nasiennej.(abstrakt oryginalny)
EN
Potatoes comprise such species of crops which experienced the greatest fall in the production of seeds in 1989-2006. There is a need and an economic justification to revert the decreasing tendencies in seed production and to increase the usage of qualified seed-potatoes in agriculture by 2-3 times. In light of the analysis, which was carried out, it is the demand factors, i.e. size of production and profitability of agriculture, quality of seed-potatoes and level of marketing, which are the major barriers in the restoration of seed production. Meanwhile, there is a need to limit the barriers which hamper the increase of supply (profitability of seed production, phytosanitary requirements, short life cycle of the cultivar). In 2005-2006 there has been a significant increase in market prices of seed--potatoes. The elimination of most of the barriers in market development that are discussed in the paper is necessary to rebuild seed production.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
33-44
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Barański B., 2006: Kto trzyma klucz do przełamania kryzysu w nasiennictwie ziemniaka w Polsce. Ziemn. Pol. 3, 11-14.
  • Beukema H.P., Van der Zaag D.E., 1990: Introduction to potato production. Pudoc, Wageningen, p. 208.
  • Chotkowski J., 2007: Marketingowe podstawy rozwoju rynku nasion rolniczych. Monogr. i Rozpr. Nauk. IHAŔ, nr 26, IHAR Radzików, p. 134.
  • Chotkowski J., 2006: Perspektywy produkcji ziemniaków w Polsce w opiniach przedsiębiorstw nasiennych. Biul. IHAR 242, 153-160.
  • Chotkowski J., Wróbel S., 2006: Tendencje w strukturze odmianowej produkcji sadzeniaków ziemniaka w Polsce w latach 1991-2005. Zesz. Probl. Post. Nauk Roi. 511, 459-468.
  • Dzwonkowski W., Szczepaniak I., Rosiak E., Chotkowski J., Rembeza J., Bochińska E., 2007: Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe 31. IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa, p. 27.
  • Rembeza J., 2003: Ryzyko a ekonomiczna efektywność nakładów w produkcji rolniczej na przykładzie ziemniaka. Post. Nauk Roi. 1, 67-77.
  • Turska E., Chotkowski J., 2002: Potato seed production - current problems and development trends. Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW, Agriculture 43, 33-38.
  • Woś A., 2003: Polityka rolniczo-środowiskowa i nowe szanse rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa, p. 98.
  • Zimnoch-Guzowska E., Chotkowski J., 2006: Potato sector in Poland: From breeding to production. [In:] Potato developments in a changing Europe. Ed. N.V. Haase, A.J. Haverkort. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, 215-225.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000161842825
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.