PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 784 | 123-138
Tytuł artykułu

Problemy kształcenia zawodowego więźniów w aspekcie standardów europejskich

Warianty tytułu
The Problem of Prisoner Education as Regards European Standards
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niesprzyjająca sytuacja na rynku pracy, brak odpowiedniego wykształcenia czy nieaktualne kwalifikacje zawodowe więźniów sprawiają, że wymagają oni wsparcia przede wszystkim w sferze zatrudnienia. Przedstawiono zasady i możliwości zatrudnienia więźniów. Politykę taką uwzględnia m.in. europejska strategia zatrudnienia, w której kluczową rolę odgrywa edukacja dorosłych, w tym i więźniów. Omówiono dostosowanie procesu szkoleniowego do potrzeb polskiego systemu więziennictwa.
EN
This article presents the policies and possibilities for employing prisoners. These policies take into account, among others, European employment strategies. In these strategies, a key role is played by adult education, since prisoners belong to this demographic group. The final part of the article looks at the process of employee training, which has been adapted to the needs of the Polish prison system. The author concludes that prisoner employment must be coordinated with the requirements of the domestic labour market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
123-138
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Analiza przypadku w zarządzaniu zasobami ludzkimi [2001], red. A. Pocztowski, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Ciosek M. [2003], Psychologia sądowa i penitencjarna, Lexis Nexis, Warszawa.
 • Decyzja Rady w sprawie Europejskiej Strategii Zatrudnienia, Dz.U. WE nr L 197/13 z 5 sierpnia 2003 r.
 • Europejska polityka zatrudnienia [2008], http://www.mps.gov.pl/indextxt.php?gid=444, 9.01.2007.
 • Europejskie reguły więzienne [1987], Zalecenie nr R(87)3 z dnia 12 lutego 1987 r. Reg. 77-78,79-80 A.
 • Gajdus D., Gronowska B. [1998], Europejskie standardy traktowania więźniów, TNOiK, Toruń.
 • Griffin W.R. [2005], Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • Kirkpatrick D.L. [2001], Ocena efektywności szkolenia, Studio Emka, Warszawa.
 • Kunasz M. [2006], Ocena efektywności szkolenia w przedsiębiorstwie w świetle wyników badań, Studia i Materiały - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kupisiewicz C. [2000], Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza „Graf Punkt”, Warszawa.
 • Piechnik-Kurdziel A. [2000], Efektywność szkolenia zawodowego w teorii i praktyce zarządzania personelem, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 552, Kraków.
 • Półturzycki J. [2002], Dydaktyka dla nauczycieli, Novum, Płock.
 • Raport - rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej [2006], red. T. Pominek, A. Rozmus, B. Przywara, M. Bienia, M. Czyżewska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Szymanowski T. [2004], Polityka karna i penitencjarna w okresie przemian prawa karnego. Podstawowe problemy w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Wiatrowski Z. [2005], Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.
 • Wóycicka I., Matysiak A. [2005], Polityka społeczna na rzecz zatrudnienia. Polskie Forum Strategii Lizbońskiej - Biała Księga, Warszawa-Gdańsk.
 • Wytyczne zatrudnienia. Europejska strategia pełnego zatrudnienia i lepszej pracy dla wszystkich [2003], Załącznik do decyzji Rady z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wytycznych polityk zatrudnienia Państw Członkowskich (2003/578/WE), Bruksela.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000161716089
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.