PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 1 | 60-77
Tytuł artykułu

Podatek dochodowy w indywidualnych gospodarstwach rolniczych-koncepcja i skutki

Warianty tytułu
Income tax in individual farms - concept and results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono rozwiązania modelowe konsekwencji finansowych zastąpienia podatku rolnego podatkiem dochodowym w gospodarstwach rolniczych o różnych typach w regionie „Wielkopolska i Śląsk”. Rolnicy z gospodarstw o typie „bydło mleczne” będą w zdecydowanej większości płacić wyższy podatek dochodowy od podatku rolnego, najwyższy w grupie obszarowej 75-125 ha UR. Natomiast w gospodarstwach o typie rolniczym „zwierzęta ziarnożerne” w tej grupie obszarowej nie stwierdzono dochodu do opodatkowania. W pozostałych grupach obszarowych gospodarstw o tym typie obciążenie podatkiem dochodowym zwiększało się wraz ze zmniejszaniem się powierzchni UR i było wyższe od podatku rolnego. Może to być spowodowane wyższą intensywnością produkcji poprzez wykorzystywanie pasz treściwych z zakupu, co przyczynia się do osiągania dodatkowego dochodu, niezależnie od posiadanych UR. W gospodarstwach rolniczych o typie „ uprawy i zwierzęta różne” w większości grup obszarowych nie odnotowano dochodu do opodatkowania. Stwierdzono, że w badanych gospodarstwach ich typ rolniczy i powierzchnia UR w sposób zasadniczy różnicuje zależności między dotychczasowym obciążeniem podatkiem rolnym a podatkiem dochodowym. Wprowadzając podatek dochodowy w gospodarstwach rolniczych należy mieć na uwadze konsekwencje z tego tytułu dla budżetów gmin z badanego regionu. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents model solutions of the financial consequences of replacing farming tax. with income-tax in farms with different types of activity in "Greater Poland and Silesia" region. Farmers from "dairy cattle" farms would in vast majority pay higher income tax than farming tax, the highest in the groups with area 75-125 hectare. However, farms with "granivores" agricultural type there as no income subject to taxation. In remaining area groups of farms of this type, the income tax amount grew proportionally to decrease in cropland area, and was higher than the amount of farming tax. It may result from higher intensity of the production due to usage of purchased protein feeds, what contributes to attaining additional income irrespective of the possessed area of cropland. In "mixed crops and livestock" type of agricultural farms the majority of area groups did not record taxable income. It was established that in the researched farms their agricultural type and cropland area importantly differentiates the relations between the current tax amount and the income tax amount. Possible introduction of farm income tax should take into account consequences for district (gmina) budgets in investigated region. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
60-77
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • 1.Dziemianowicz R.: Opodatkowanie jako forma wsparcia rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, Warszawa 2007.
 • 2.Etel L.: Podatek od nieruchomości, rolny, leśny. Wydanie 2. Podatkowe komentarze praktyczne. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • 3.Gomułowicz A., Małecki J.: Podatki i prawo podatkowe. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 • 4.Grądalski R: Wstęp do teorii opodatkowania. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2004.
 • 5.Ostaszewski J. (red.), Fedorowicz Z., Kierczyński T.: Teoretyczne podstawy reformybpodatków w Polsce. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 • 6.Rocznik Statystyczny 2006. Wydawnictwo GUS, Warszawa.
 • 7.Poszwa M.: Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Rozwiązania na lata 2007-2009. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • 8.Szczodrowski G.: Polski system podatkowy. Strategia transformacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 • 9.Ustawa z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U.z 2000 r. Nr 14, póz. 176 z późn. zm.
 • 10.Ustawa z dn. 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U.z 2000 r. Nr 54, póz. 654 z późn. zm.
 • 11.Ustawa o podatku rolnym z dn. 15 listopada 1984 r., t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 136, póz.969 z późn. zm.
 • 12.Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2005 r., nr 8 póz. 60 ze zm.
 • 13.Ustawa z dn. 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. Nr 144, póz. 930 z późn. zm.
 • 14.Wach K.: Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • 15.Wasilewski M., Gruziel K.: Podatek dochodowy w opiniach rolników. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000161680349
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.