PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 21 Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej | 361-374
Tytuł artykułu

Rola budżetu samorządu województwa podkarpackiego w finansowaniu rozwoju regionalnego w warunkach członkostwa w UE

Autorzy
Warianty tytułu
The Role of the Budget of the Podkarpackie Region in Financing Regional Development in the Scope of EU Membership
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem publikacji jest przedstawienie znaczenia budżetu samorządu województwa podkarpackiego we współfinansowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego tego regionu. Na podstawie materiałów empirycznych dokonana została analiza zasobów finansowych będących w jego dyspozycji. Omówione zostały zasady funkcjonowania samorządu województwa w sektorze finansów publicznych i jego wpływ na proces gromadzenia i wydatkowania środków z przeznaczeniem na wdrażanie zasad polityki regionalnej UE na Podkarpaciu. Wyniki badań ankietowych pozwoliły na sformułowanie barier ograniczających absorpcję środków UE przez sektor samorządowy na Podkarpaciu. (fragment artykułu)
EN
The budget of the self-government of the Podkarpackie region as a source of co-financing the regional development policy for the Podkarpackie region is a weak instrument insignificantly supporting that process. The comparative analysis of financial results of the budget of the self-government of the Podkarpackie region, the level of liabilities and debt for the years 2004-2006 indicate that the structure of income, expenditures and financial result was not favourable for taking up and financing further projects in the scope of social or technical infrastructure. The structure of realisation of the regional budget indicates that the self-government of the region is a weak, non-independent entity of the public finances sector, which cannot perform statutory tasks in the scope of regional development. The empirical data concerning the allocation of UE resources in the Podkarpackie region indicates that for the execution of the cohesion policy during the years 2007-2013 within the framework of the Regional Operational Programme and the Operational Programme - Development of Eastern Poland, there has been planned around 1,596 million euro, in total, from European Union resources. That amount in relation to mid-year income of the budget of the Podkarpackie Region - 0.32 billion, serves as a crucial source of co-financing the regional policy of the Podkarpackie region. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Bartoszek B., Narzędzia oddziaływania władzy lokalnej na rozwój gospodarczy, [w:] Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, UMCS, Lublin 2004.
 • Bury P., Polityka finansowa samorządu jako narzędzie konkurencji jednostek terytorialnych, AE, Wrocław 2004.
 • Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A.. Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Gorzelak G., Polska Wschodnia -perspektywy rozwoju, [w:] Narodowa strategia rozwoju regionalnego, red. J. Szlachta, Biuletyn KPZK PAN, 191/2004, Warszawa 2004.
 • Guziejewska B., Znaczenie subwencjonowania samorządu terytorialnego w procesie decentralizacji finansów publicznych, [w:] Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań-Wrocław 2004.
 • Klasik A., Strategia konkurencyjna regionu, [w:] Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, red. A. Klasik, F. Kuźnik, AE, Katowice 2001.
 • Kornberger-Sokołowska E., Uwagi na temat nowych regulacji prawnych dotyczących dochodów i przychodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2004, nr 9.
 • Miszczak K., Poziom rozwoju regionów w Polsce na początku XXI wieku, [w:] Konkurencyjność i potencjał rozwoju regionów - szansę i bariery, red. S. Korenik, K. Szołek, PAN KPZK, z. 214, Warszawa 2004.
 • Pancer-Cybulska E., Kształtowanie systemu dochodów własnych regionów jako czynnik podnoszenia ich konkurencyjności, [w:] Polityka budowy regionu konkurencyjnego, red. M. Klamut, AE, Wrocław 2002.
 • Patrzałek L., Relacje między polityką intraregionalną i ich wpływ na podział środków publicznych pomiędzy państwo a samorząd regionalny, [w:] Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań-Warszawa 2004.
 • Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2004-2006, Rzeszów 2004.
 • Szlachta J., Zaleski J., Dziemianowicz W., Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku (projekt), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 • Zysnarski J., Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka, ODDK, Gdańsk 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000161667421
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.