PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 21 Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej | 382-392
Tytuł artykułu

Dopuszczalność udzielania pomocy publicznej dla usług o charakterze powszechnym w prawie Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
The Admissibility of State Aid for Services of General Interest in European Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka świadczenia usług o powszechnym charakterze oraz kwestia interwencji państwa w celu zapewnienia ich właściwego poziomu to przedmiot niemalejącego zainteresowania na forum wspólnotowym. Złożoność tego zagadnienia skupia uwagę tym bardziej, że koncentruje w sobie zarówno elementy konkurencji, szczególnie pomocy publicznej oraz prawa antymonopolowego, jak też obejmuje zasady funkcjonowania jednolitego rynku oraz kwestię ochrony interesu konsumentów. Przez pojęcie "usług o charakterze powszechnym" lub też "usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym" rozumie się usługi zarówno rynkowe, jak i nierynkowe, które są interpretowane przez instytucje publiczne jako usługi służące interesowi ogólnemu i poddane określonym obowiązkom służby publicznej. Innymi słowy rozumie się ją, jako działalność gospodarczą służącą zaspokajaniu potrzeb ludzi. (fragment artykułu)
EN
The services of general interest and the state intervention in the economy to assure its proper level of access have recently become the subject of wider interest in common forum of EU. The complexity of this issue focuses the attention even more, because it concentrates elements of state aid, antimonopoly law, rules of common market activity and the protection of customer interest. The services of general interest are usually combined with the intervention of the state, such as state aid, which main aim is to assure the common access to technical achievements of the civilization. Pursuant to rules of the free market, such a situation is not possible to be attained, because every action taken in market is focused on the benefit. The service which does not bring the profit does not have any economical meaning as well. In such a situation the assurance of the proper level of access to general services and its connection with the state aid which would not be contrary to the rules of competition binding in EU, acquires special significance and requires an unequivocal view of EU institutions especially when they still are not clear which of state aid subsidies can be accepted as compatible with rules of competition. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bavasco A.F., Public service broadcasting and state aid rule, between a rock and a hard place, ELRev. 2002, vol. 27, nr 6.
 • Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej, Między neutralnością a zaangażowaniem, Kraków 2002.
 • Nesterowicz M., Monopole państwowe i przedsiębiorstwa publiczne, [w:] Konkurencja, red. Z. Brodecki, Warszawa 2004.
 • Pełka R, Stasiak M., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
 • Skoczny T., Zakaz anty konkurencyjnej pomocy państwa, [w:] Prawo Unii Europejskiej, red. J. Baracz, Warszawa 2003.
 • Szydło M., Pomoc państwa wspierająca świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w świetle najnowszego orzecznictwa wspólnotowego, "Europejski Przegląd Sądowy", luty 2006.
 • Źródła prawa
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, C 325, z dnia 24.12.2002 r, s. 0035-0038.
 • Karta Praw Podstawowych, DzUrz. UE 2000, C 364.
 • Dyrektywa Komisji z 25.06.1980 r. o przejrzystości relacji finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej wewnątrz niektórych przedsiębiorstw, 80/723/EWG.
 • Dyrektywa Komisji 80/723/EWG z dnia 25.06.1980 w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskim i przedsiębiorstwami publicznymi, DzUrz. UE 1980, L 195.
 • Decyzja Komisji 82/371 dnia 23 maja 2001 r. w spr. Navewa-Anseau, DzUrz. UE 1982, L 167.
 • Komunikat Komisji z 2000 r. "Usługi o charakterze powszechnym w Europie" (COM/2000/0580 final) DzUrz. UE 2001, C 17.
 • Komunikat Komisji w sprawie udzielania pomocy państwa dla radiofonii i telewizji publicznej z dnia 15 listopada 2001 r., Official Journal C 320.
 • Komunikat Komisji z dnia 19.01.2001, "Usługi w interesie publicznym w Europie", 2001/C 17/04.
 • Raport Komisji na temat usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, przygotowany 17 października 2001 r. na zjazd Rady Europejskiej w Laeken (COM/2001/0598 final.).
 • Raport Komisji z 2002 r. obejmujący stan prac dotyczących wytycznych związanych z pomocą państwa dla usług świadczonych w ogólnym interesie społecznym (COM/2002/0280 final.).
 • Stanowisko Rady Unii Europejskiej z 28 września 2000 r. dotyczące usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym oraz 4 grudnia 2001 r.
 • Stanowisko Komisji z dnia 29.11.2005, "Wspólnotowe ramy dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych", DzUrz. UE C 297.
 • Wnioski prezydenckie na zjazd Rady Europejskiej w Nicei 7-9 grudnia 2000 r.
 • Wnioski prezydenckie na zjazd Rady Europejskiej w Laenken, 14-15 grudnia 2001 r.
 • Wnioski prezydenckie na zjazd Rady Europejskiej w Barcelonie, 15-16 marca 2002 r.
 • Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Sądu I Instancji
 • Sprawa 10/71: Ministre Public of Luxemburg v Mrs Madeleine Kein, nee Muller i inni (port de Mertert), Zb. Orz. 1971.
 • Sprawa C-18/88: Regie des telegraphes et des telephones (RTT) v. BG-Inno-BM S.A., Zb. Orz. 1991.
 • Sprawa 66/86: Ahmed Saeed Flugreisen i Silver Line Riseburo, Zb. Orz. 1989.
 • Sprawa 155/73: Giusseppe Sacchi, Zb. Orz. 1974.
 • Sprawa C-41/83: Włochy v. Komisja, Zb. Orz. 1985.
 • Sprawa C-41/90: Hoofner i Elser, Zb. Orz. 1991.
 • Sprawa C-53/00: Ferring v. Agence Central des Organismes de Securite Sociale, Zb. Orz. 2001.
 • Sprawa C-67/96: Albany International BV v. Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, Zb. Orz. 1999.
 • Sprawa C-126/01: Ministre de 1'economie, des finances et de Pindustrie v. GEMO S.A., p. 97 pdp. l, http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pl&Subrnit=Szukaj&alldocs=alldocs&docj=docj& docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=&datefs=&datefe=&nomusuel=Gemo&do maine=&mots=&resmax=100 - 2006.05.23
 • Sprawa C-147-148/97: Deutsche Post AG v. Gessellshaft fur Zahlungssysteme mbH and Citicorp Kartenservice GmbH, Zb. Orz. 2000.
 • Sprawa C-203/96: Chemishe Afvalstoffen Dusseldorf BV i inni v. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Zb. Orz. 1998.
 • Sprawa C-209/98: Sydhavnens Sten & Grus ApS v. Krbebhavns Kommune, Zb. Orz. 2000.
 • Sprawa C-266/96: Corsica Ferries France S.A. v. Gruppo Antichi Ormaggiatori del porto di Genova i inni, Zb. Orz. 1998.
 • Sprawa C-280/00: Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium Magdeburg v. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, p. 132, http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pl&Submit=Szukaj&alldo cs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-280%2FOO&date fs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100 - 2006.05.23.
 • Sprawa C-320/91: Corbeau, Zb. Orz. 1993.
 • Sprawa C-340/99: TNT Traco v. Poste Italiana SpA i inni, Zb. Orz. 2001.
 • Sprawa C-393/92: Muncipality of Amelo i inni v. NV Energiebedrijf Ijsselmij, Zb. Orz. 1994.
 • Sprawa C-475/99: Ambulanz Glocker v. Landkries Sudwestpfalz, Zb. Orz. 2001.
 • Sprawa T-46/97: SIC v. Komisja, Zb. Orz. 2000.
 • Sprawa T-106/95: Federation Francaise des Societes d'Assurances (FFSA) v. Komisja, Zb. Orz. 1997.
 • Sprawa T-260/94: Air Inter v. Komisja, Zb. Orz. 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000161591061
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.