PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 16 Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka | 132-149
Tytuł artykułu

Analysis of E-learning Materials Benefits of Course Selected Problems of Financial Management for Different Target Groups of Users

Warianty tytułu
Analiza korzyści materiałów kursu e-learning Wybrane problemy zarządzania finansowego dla różnych grup docelowych użytkowników
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł dotyczy korzystania z kursu e-learning "Wybrane problemy zarządzania finansowego", realizowanego przez Wydział Finansów i Rachunkowości w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Technicznego w Libercu. Wprowadzenie jest poświęcone ocenie teoretycznej korzyści z tej dość nowej metody kształcenia. Następny punkt jest skupiony na konkretnym opisie specyficznego charakteru wspomnianego kursu, który jest tematem do zbadania. Trzeci punkt opisuje i analizuje szczegółowo informacje uzyskane z kwestionariusza, który został przeprowadzony podczas letniego semestru akademickiego roku 2006/2007 - w sumie od 63 respondentów. Na podstawie wyższej wiarygodności tej analizy, dane zostały podzielone na dwie określone grupy według formy studiowania. Każda grupa respondentów została przeanalizowana oddzielnie. Kwestionariusz został tematycznie skoncentrowany na obszarze satysfakcji uczestników z kursu, analizie korzyści i wad e-learningu, organizacji studiów i wpływu kursu na rezultaty studiowania. Wniosek z tego artykułu dają wyniki obydwu analizowanych grup docelowych (grupa respondentów obecnej formy studiowania i respondenci połączonej formy studiowania). Rezultaty są porównane ze sobą i ocenione zgodnie z ich efektywnością.(abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns using the e-learning course titled, ‘chosen problems of financial managing,’ which is realized by the Finance and Accounting Department the Technical University of Liberec. The introduction is devoted to the assessment of the theoretical advantage of this quite new education method. The next point is focused on a particular description of the specific character of the mentioned course, which is the research topic. The third point describes and analises in details information gathered by the questionnaire, which was taken during the summer semester of the academic year 2006/2007 – all together, 63 respondents. Because of the higher credibilities base for this analysis, data were divided in two groups according to the form of studies. Every group of respondents was analyzed separately. The questionnaire form was topically focused on the satisfaction of participants, the analysis of benefits and drawbacks of e-learning, the organization of studies and the influence of the course on studying results. The conclusion of this article consist of the results from the both analysed target groups (the group of respondents of the present form of studying and respondents of the combined form of studying). The results are compared and judged according to their effectiveness. (AT)
Twórcy
  • Technical University of Liberec, Czech Republic
  • Technical University of Liberec, Czech Republic
  • Technical University of Liberec, Czech Republic
Bibliografia
  • Jácová, H., Dubová, M., Weinlich, P., E-learningový kurz "Vybrané problémy finančního řízení podniku" Sborník příspěvkü ze seminare a soutéže eLearning 2005.
  • Jáčová, H., Dubová, M., Weinlich, P., Čechlovská, S., E-learning Course "Selecled Problems of Financial Management" Liberecké informatické fórum"- Sborník konference 6.-7. lis-topadu 2006.
  • Jáčová, H., Dubová, M., Weinlich, P., Čechlovská, S., E-podpora výuky předmĕtu Finanční řízení podniku. In Konference Pedagogický software 2006, České Budĕjovice: Jihočeská univerzita v Ćeských Budéjovicích, 7.-8.6.2006, s. 165-167.
  • Jáčová. H., Dubová, M., Weinlich, P., Vybrane kapitoly z. finančního řízení podniku. Liberec: Technická univerzita v Liberei, 2005 - e-learningová skripta, 1. misto v interní soutĕži TUL e-learningovych materiału za rok 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000161542884
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.