PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1190 Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i praktyce | 483-494
Tytuł artykułu

Logistyka jako narzędzie równoważenia rozwoju

Warianty tytułu
Logistics as a Tool to Sustain Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem autorki było wskazanie na logistykę jako narzędzie, które może zarówno zwiększyć konkurencyjność, jak i przyspieszać oraz ułatwiać równoważenie rozwoju. Autorka starała się udowodnić powyższe stwierdzenie przez wskazanie, że koncepcje, metody i techniki stosowane w logistyce sprzyjają kształtowaniu układów równowagi, w stosunku do przyjętych celów i mechanizmów funkcjonowania przyrody. Chciała także udowodnić, że centra logistyczne, dzięki sprzyjaniu realizacji procesów logistycznych współdziałających z nimi podmiotów gospodarczych, przyczyniają się do realizacji zasad kodeksu ekoefektywnościowego, a łańcuchy dostaw ułatwiają realizację założeń zrównoważonego rozwoju.
EN
This paper aims at pointing to logistics as crucial tools that can both increase competitivenes and speed up, or undoubtedly facilitate, development sustainability. The author tries to support the aforementioned statement by pointing out that: - concepts, methods, and techniques used in logistics facilitate forming of sustainability systems in relation to the assumed objectives of development and wildlife mechanisms; - delivery chains based on the logistic environmental imperative facilitate accomplishment of the assumptions of sustainable development; - logistic centres thanks to supporting dematerialization of logistic process of co-operating business entities and intelligent structurization, facilitate accomplishment of the principles of the eco-effectiveness code. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Borys T., Spory wokół pojęcia zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój - doświadczenia polskie i europejskie, red. S. Czają, Wydawnictwo I-bis, Wrocław 2005.
 • Brown L.R., Gospodarka ekologiczna na miarą ziemi, KiW, Warszawa 2003, s. 97-102.
 • Fiedor B., Problemy trwałego rozwoju (Sustainable Development), Wydawnictwo I-bis, Wrocław 2000.
 • Grabara J.K., Ewolucyjny charakter systemów informacyjnych na przykładzie informatycznego wspomagania logistyki odwrotnej, [w:] Informatyka w gospodarce globalnej, red. J. Kisielnicki, J. Grabara, J. Nowak, WN-T, Warszawa 2003.
 • Janikowski R., Zarządzanie antropopresją - w kierunku zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki, Difin, Warszawa 2004.
 • Janikowski R., Zarządzanie ekologiczne, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1999.
 • Kołodziejski J., Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Polska 2000 plus. Centralny Urząd Planowania, Warszawa 1995.
 • Kozłowski S., Zrównoważony rozwój - wyzwanie przyszłości, "Człowiek i Przyroda" 1996 nr 5, s. 5-27.
 • Pfohl H.Ch., Logistik Systeme Betriebswirtchaftliche Grundlagen, Springer-Verlag, Berlin 1990.
 • Piontek F., Globalizacja a rozwój zrównoważony i trwały, "Problemy Ekologii" 2003 nr l, s. 3-12.
 • Reid D., Sustainable Development. An introductory guide, Earthscan, London 1995.
 • Skowrońska A., Zrównoważone łańcuchy logistyczne, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2006 nr 3.
 • Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
 • The Lisbon European Council - An Agenda of Economic and Social Renewal for Europe, Contribution of the European Council to Special European Council in Lisbon, DOC/00/7, 22-23 marca 2000.
 • The UE Sustainable Development Strategy. A framework for indicators, Pascal Wolf- Eurostat E5. Seventh Meeting of the ESS Task Force on Mathodological Issues for SDI, SDI Workshop, Stockholm, February 2004.
 • Tsoulfas G.T., Pappis C.P., Application of environmental principles to reverse supply chains, Aegean Conference, Tinos 2001.
 • Weizsacker E.U., Lovins A.B., Lovins L.H., Mnożnik cztery - podwojony dobrobyt - dwukrotnie mniejsze zużycie zasobów naturalnych. Raport dla Klubu Rzymskiego, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1999.
 • What it's. All about, Council of Logistics Management, Oak Broak 1992.
 • Zabłocki G., Rozwój zrównoważony. Idee, efekty, kontrowersje. Uniwersytet M. Kopernika, Toruń 2002.
 • Zrównoważona Europa dla lepszego świata: strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej (Propozycja Komisji Wspólnot Europejskich dla Rady Europejskiej w Gotenburgu) COM(2001 )264 finał, 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000161509542
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.