PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2009 | nr 2 | 37-46
Tytuł artykułu

Znaczenie i rozwój klastrów w regionie tarnowskim

Warianty tytułu
Clusters in Tarnów Region - Their Meaning and Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto tematykę rozwoju klastrów oraz ich wpływu na rozwój regionu. Przedstawiono istotę klastra oraz charakterystykę dwóch klastrów w regionie tarnowskim: Tarnowskiego Klastra Przemysłowego – Plastikowa Dolina S.A. oraz klastra Medycyna Polska Południowy-Wschód. Omówiono ich wpływ na wzrost konkurencyjności regionu oraz znaczenie w rozwoju przedsiębiorczości.
EN
The article deals with the development of clusters and their influence on region's development. From the conducted research occurs that cooperation in the cluster brings a lot of profits, which often determine the competitive advantage of companies as well as the region the) function in. The collaboration between all members of the cluster will result in creative ideas, knowledge, new technologies, new deliverers and receivers, innovative companies and cooperation with the world of science. The cluster affects the local region's evolution and manifests itself in support of the local labor market, in the increase of specialization as well as in the increase of offers' range. The article presents the characteristics of two clusters from Tarnów region and points out their influence on the growth of competitiveness of this region as well as the meaning for the entrepreneurship development. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
37-46
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bojar E.. Bojar M.. Żminda T., Klastry a bezpośrednie inwestycje zagraniczne. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 2007, nr 10.
 • Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki i rekomendacje dla Polski. Niebieskie Księgi/Rekomendacje 2004, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, nr 11, Gdańsk 2004.
 • Buszko A., Wierzbicka W., Znaczenie i rozwój klastrów w województwie warmińsko-mazurskim, "Organizacja i Kierowanie", 2008, nr 1.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych wiatach 1998-2002. GUS, Warszawa 2002.
 • Kiraly L., Przybylska K., Polityka tworzenia i rozwoju klastrów na Węgrzech. "Wspólnoty Europejskie", 2005, nr 10.
 • Pasieczny J., Czynniki i uwarunkowania procesu tworzenia i rozwoju klastrów. [w:] Klastry jako narzędzie lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, pod red. E. Bojar. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Dz. U. nr 220, poz. 2232.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie, Dz. U. nr 107, poz. 1171.
 • Staszewska J., Klaster szansą rozwoju przedsiębiorstw. "Organizacja i Kierowanie". 2007, nr 2.
 • Strategia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Tarnowa na lata 2000-2015, Tarnów 1999.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa. Załącznik 2 do Uchwały nr XLI 11/766/2005 Rady Miejskiej w Tarnowie / dnia 22 grudnia 2005 r.
 • Szultka S., Brodzicki T., Wojnicka E.. Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkowa, Gdańsk 2004. nr 7.
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., Dz. U. nr 80, poz. 717 (z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 roku o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Dz. U., nr 159, poz. 1537.
 • Wójtowicz K., Lokalna gospodarka klastrowa w obliczu reguł tzw. "nowej gospodarki". [w:] Klastry jako narzędzie lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, pod red. E. Bojar Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006.
 • Załącznik 1 do rozporządzenia nr 70/12001/WE z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, Dz. U., WE L 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000161474215
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.