PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1190 Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i praktyce | 181-190
Tytuł artykułu

Adaptacja działalności ekonomicznej do procesów metabolizmu ekosystemów podstawą zrównoważonego rozwoju

Autorzy
Warianty tytułu
Adaptation of Economic Activity to the Ecosystem Metabolism as a Basis for Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor w pierwszej kolejności dokonał ekonomicznej oceny degradacji środowiska. Następnie podkreślił potrzebę opracowania zaleceń operacyjnych dla wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju. W dalszej kolejności omówił etapy rozwoju wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej oraz podkreślił znaczenie ekosystemów i badań ekologii krajobrazu dla programów zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
EN
Until recently, specialist knowledge creating new technologies and economic activity have been considered as two main drivers of social development. Increasing pressure on natural habitats to provide for the growing number of people livelihood needs led to different environmental, economic, and social threats for which the evolution of the EU Common Agricultural Policy (CAP) can be a good experimental example. Its preliminary success caused soon the food overproduction which entailed negative socio-economical problems and progressing degradation of water, soils and agricultural landscapes. As a result its modification became necessary by the acceptation of the sustainable development concept, based on the integration of ecological (environmental), economic, and social processes, as three main pillars of the human activity. All processes of the geosphere are conditioned by the changes of solar energy fluxes, matter cycling and mechanisms of their regulation. These are the driving processes not only for organisms but also for ecosystems' functioning. The Millennium Ecosystem Assessment finished in 2005 yielded with the general recognition and hierarchical arrangement of ecosystem services, that determine not only human life but also the course of economic)' and social processes. Four main categories of the services could be arranged as follows: 1 - basic services that determine all others; 2 - productive; 3 - regulative; 4 - cultural. The proper composition of different ecosystems in the landscape allow to optimize productive services with regulative ones, that enables coexistence of intensive production with environment protection. The closer will management be agreed with the course of natural processes, the more successful will be achieven of the sustainable development tenets. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • A Sustainable Europe for better World', a European Union strategy for sustainable development, Commission of the European Communities, COM. 2001. 264 final, Brussels 2001.
 • Brown L.R., Eco-economy, Norton and Company, New York 2001.
 • Buffer Zones: their processes and potential in water protection, red. N.E. Haycock, T.P. Burt, K.W.T. Goulding, G. Pinay, Quest Environmental, Harpenden UK, 1997.
 • Carson R., Silent Spring, Houghton Mifflin Co., Boston (MA) 1962.
 • Commoner В., The Closing Circle, Knopf, New York 1971.
 • Comprehensive Assessment of the Freshwater Resources of the World, World Meteorological Organization, Geneva 1997.
 • Costanza R., Boumans R., Sahagian )., A new approach to global, dynamic modeling of integrated human in natural systems, "Global Change Newsletter" 2003 vol. 54, s. 9-12.
 • Costanza R., Daly H.E., Toward an ecological ecomomics, "Ecological Modelling" 1987 vol. 38, s. 1-7.
 • Costanza R. i in., The value of the world ecosystem services and natural capital, "Nature" 1997 vol. 387, s. 253-260.
 • Direction towards sustainable agriculture, Commission of the European Communities, COM 1999, 22 final, Brussels 1999.
 • Ecosystems and human well-being (Synthesis), MEA - Millennium Ecosystem Assessments, Island Press, Washington 2005.
 • Ehrlich P.R., The Population Bomb, Ballantine Books, New York 1968.
 • Famielec J., Straty gospodarcze spowodowane zanieczyszczeniem środowiska naturalnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Część l i 2, AE, Kraków 2001 (http://www.mos. gov.pl/lmaterialyinformacyjne/raporty-opracowania/index.shtml/.
 • Goeller H.E., Zucker A., Infinite resources: the ultimate strategy, "Science" 1984 vol. 223, s. 456-462.
 • Graczyk A., Straty w gospodarce leśnej spowodowane zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego, [w:] Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego, red. G. Anderson, J. Śleszyński, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996, s. 95-109.
 • Groot de R.S., Functions of Nature, Wolters-Noordhoff, Groningen (Holland) 1992.
 • Kistowski M., Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategia rozwoju województw, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Gdańsk-Poznań 2003.
 • Marsh O.P., Man and Naturę or Physical Geography as modified by human action (1864), reprinted by Harvard University Press, Cambridge 1965.
 • Michna W., Ekologiczne bariery rozwoju społeczno-gospodarczego i sposoby ich przezwyciężania, "Wieś i Rolnictwo" 1987 nr 57, s. 32-47.
 • Ocena i wycena zasobów przyrodniczych, red. J. Szyszko, J. Rylke, P. Jolowski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002.
 • Pearse A.S., Animal Ecology, McGraw-Hill, New York 1926.
 • Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2002.
 • Ryszkowski L. i in., Control of diffuse pollution by mid-field shelterbelts and meadow strips, [w:] Landscape Ecology in Agroecosystems Management, red. L. Ryszkowski, CRC Press, Boca Raton 2002, s. 111-143.
 • Ryszkowski L., Gospodarstwo w krajobrazie rolniczym, [w:] Dobre praktyki w produkcji rolniczej, red. I. Duer, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy 1998, s. 491-505.
 • Ryszkowski L., Karg J., Kujawa K., Ochrona i kształtowanie różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym, [w:] Uwarunkowania ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej, red. L. Ryszkowski, S. Bałazy, Zakład Badań Środowiska PAN, Warszawa 1999.
 • Ryszkowski L., Protection of water quality against nitrate pollution in rural areas, [w:] L'eau, de la cellule au paysage, red. S. Wicherek, Eisevier, Paris 2000, s. 171-183.
 • Ryszkowski L., Rolnictwo a zanieczyszczenia obszarowe środowiska, "Postępy Nauk Rolniczych' 1992vol. 39/40 nr 4, s. 3-14.
 • Shelford V.E., Nature's mobilization, "Natural History" 1919 vol. 19, s. 205-210.
 • Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Aries, Warszawa 2000.
 • Śleszyński J., Przegląd polskich oszacowań strat spowodowanych degradacją środowiska, [w:] Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego, red. G. Anderson, J. Sleszyński, Ekonomika i Środowisko, Białystok 1996.
 • Stanners D., Bourdeau P., Europe's Environment, European Environment Agency, Copenhagen 1995.
 • Stern A., Environment. New European Policies for 1996-2000, Club de Bruxelles, Bruxelles 1996.
 • Winpenny J.T., Wartość środowiska (przekład z Values for the environment), PWE 1995.
 • Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000161267799
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.