PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 11 Zarządzanie projektami logistycznymi | 176-189
Tytuł artykułu

Logistic Centres as Examples of Logistic Projects in the Context of Sustainable Development

Warianty tytułu
Centra logistyczne jako przykład projektów logistycznych w kontekście zrównoważonego rozwoju
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem opracowania jest wskazanie na centra logistyczne jako przykład projektów logistycznych stanowiących istotne narzędzia, które mogą zarówno zwiększyć konkurencyjność, jak i przyspieszyć, a niewątpliwie ułatwić równoważenie rozwoju. W artykule opisano centra logistyczne jako obiekty: sprzyjające dematerializacji procesów współdziałających z nimi podmiotów gospodarczych; służące inteligentnej strukturalizacji zwiększającej ekoefektywność i konkurencyjność współpracujących z nimi przedsiębiorstw. Podkreślono również wielofunkcyjność centrów logistycznych jako istotny element sprzyjający efektywnemu zagospodarowaniu przestrzeni. W artykule wskazano poza tym na rolę polityki logistycznej państwa w rozwiązywaniu problemów centrów logistycznych jako przykładu projektów logistycznych, odgrywających istotną rolę w usprawnianiu przepływów fizycznych i informacyjnych w łańcuchach dostaw i ułatwianiu równoważenia rozwoju. (oryg. streszcz.)
EN
The goal of this article is to present logistic centres as example of logistic projects. These centres may increase competitiveness and speed up the sustainable development. The article described the role of logistic policy in solving problems of logistic centres as example of logistic projects. (AT)
Twórcy
Bibliografia
 • Bańka A., Behawioralne podstawy projektowania architektonicznego. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1984.
 • Bańka A., Psychologiczna struktura projektowania środowiska. Studium przestrzeni architektonicznej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1985.
 • Borys T., Spory wokół pojęcia zrównoważonego rozwoju, [w:] S. Czaja (red.), Zrównoważony rozwój - doświadczenia polskie i europejskie, Wydawnictwo I-BiS, Wrocław 2005.
 • Brdulak H., Rynek usług transportowo-spedycyjno-logistycznych (TSL) w Polsce, "Logistyka" 2003 nr 2.
 • Chaberek M., Integracyjna funkcja centrów logistycznych, "Spedycja i Transport" 2000 nr 7.
 • Drzazga D., Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju - wnioski i rekomendacje dla władz rządowych i samorządowych, [w:] T. Markowski, Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym kraju, Biuletyn, Vol. 225, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006.
 • Fechner I., Centra logistyczne. Cel-realizacja-przyszłość, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004.
 • Fiedor B., Problemy trwałego rozwoju (Sustainable Development), Wydawnictwo 1-BiS, Wrocław 2000.
 • Hentschel B., Krzyżaniak S., Usługi logistyczne na współczesnym rynku wymiany towarowej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1999.
 • Janikowski R., Zarządzanie antropopresją - w kierunku zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki, Difin, Warszawa 2004.
 • Janikowski R., Zarządzanie ekologiczne. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1999.
 • Jezierski A., Czynniki kształtujące funkcje logistyczne centrów dystrybucyjnych, [w:] M. Chaberek (red.), Modelowanie procesów i systemów logistycznych, "Ekonomika Transportu Lądowego" nr 24, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 • Kołodziejski J., Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Polska 2000 plus, Centralny Urząd Planowania, Warszawa 1995.
 • Kołodziejski J., Polska przestrzeń a wyzwania XXI wieku, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Biuletyn, Vol. 176, Warszawa 1997.
 • Kołodziejski J., W sprawie nowego paradygmatu kształtowania polskiej przestrzeni, [w:] A. Kukliński (red.), Polska przestrzeń w perspektywie długiego trwania, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Biuletyn, Vol. 178, Warszawa 1997.
 • Kozłowski S., Zrównoważony rozwój - wyzwanie przyszłości, "Człowiek i Przyroda" 1996 nr 5.
 • Lorens P., Zrównoważony rozwój a gospodarka przestrzenna, [w:] T. Borys (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
 • Mendyk E., Teoria a praktyka polskich centrów logistycznych, "Logistyka" 2001 nr 5.
 • Mindur L., Metodyka lokalizacji i kształtowania centrów logistycznych w Polsce, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000.
 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. o ogłoszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (MP nr 26, poz. 432).
 • Piontek F., Globalizacja a rozwój zrównoważony i trwały, "Problemy Ekologii" 2003 nr 1.
 • Reid D., Sustainable Development, An Introductory Guide, Earthscan 1995.
 • Rodawski B., Witkowski J., Pojęcie i typologia projektów logistycznych, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka" 2007 nr 3.
 • Skowrońska A., Globalne trendy cywilizacyjne podstawą europejskiej polityki logistycznej, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka" 2007 nr 1.
 • Skowrońska A., Koncepcja logistycznego imperatywu ekologicznego, "Logistyka" 2007 nr 4.
 • Skowrońska A., Polityka logistyczna na świecie, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka" 2007 nr 9.
 • Skowrońska A., Rola logistyki w polityce gospodarczej państwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006 nr 6.
 • Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
 • The Lisbon European Council - An Agenda of Economic and Social Renewal for Europe, Contribution of the European Council to Special European Council in Lisbon, 23-23 March 2000, DOC/00/7.
 • The UE Sustainable Development Strategy. A framework for indicators. Pascal Wolf- Eurostat E5. Seventh Meeting of the ESS Task Force on Mathodological Issues for SDL SDI Workshop, Stockholm, February 2004.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU 2003, nr 80, poz.717).
 • Witkowski J., Polityka logistyczna nowym rodzajem polityki gospodarczej państwa, [w:] M. Sołtysik, Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych, Wydawnictwo AE, Katowice 2004.
 • Wojciechowski A., Tumasz M.R., Centra logistyczne - można i tak, "Logistyka" 2002 nr 6.
 • Zabłocki G., Rozwój zrównoważony. Idee, efekty, kontrowersje, Uniwersytet M. Kopernika, Toruń 2002.
 • Zrównoważona Europa dla Lepszego Świata: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej, Komisja Wspólnot Europejskich, COM(2001)264 final, Goeteborg 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000160628328
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.