PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 778 | 121-135
Tytuł artykułu

Etyczne aspekty zaciągania długu publicznego

Warianty tytułu
Ethical Aspects of Incurring Public Debt
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podjęto próbę przybliżenia wybranych etycznych aspektów działalności władz publicznych omawianych z punktu widzenia możliwości zaciągania długu publicznego. Przedstawiono etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego.
EN
The public sector (central and local government), in other words state activity - both financial and non-financial - has implications for the ethical behaviour of not just public authorities, but also a significant part of society. The process of allocating public goods requires appropriate financial resources, which is why public authorities often look to recoverable revenues. Hence, the aim of this article is to describe selected ethical aspects of the activities of public authorities, considered from the point of view of the possibility of incurring public debt.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
121-135
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Brandt R.B., Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Bukowski J., Filozofowie o godnym życiu, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.
 • Copleston F., Historia filozofii, t. I, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1998.
 • Dalton H., Zasady skarbowości, Wydawnictwo Kazimierza Rutskiego, Łódź 1948.
 • Elementy etyki gospodarki rynkowej, red. B. Pogonowska, PWE, Warszawa 2004.
 • Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego, red. J. Filek, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kraków 2004.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 r., Dz.U. 1994, nr 124, poz. 607. Oświadczenie Rządowe z 14 lipca 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, DZ.U. 1994, nr 124, poz. 608.
 • Filek J., Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001. Finanse samorządowe 2005, red. C. Kosikowski, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.
 • Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 • Gonet W., Pomoc nadmiernie zadłużonym jednostkom samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2006, nr 5.
 • Górniewicz G., Problem zadłużenia zagranicznego krajów rozwijających się w świetle społecznej nauki Kościoła katolickiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Ingarden R., Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001.
 • Klimczak B., Etyka gospodarcza, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 • Kołakowski L., Mini-wykłady o maxi-sprawach, Znak, Kraków 2004.
 • Kołakowski L., O co nas pytają wielcy filozofowie. Seria l, Znak, Kraków 2004.
 • Kompendium nauki społecznej Kościoła, Papieska Rada Iustitia et Pax, Jedność, Kielce 2005.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483.
 • Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • MacIntyre A., Krótka historia etyki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Majka J., Katolicka nauka społeczna, fragment książki zaczerpnięty z www.jezuici.pl/iss/ majka/majka3.htm, czas dostępu: 2005.07.01.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, Poznań 2002.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWE, Warszawa 1954.
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Strzeszewski C., Katolicka nauka społeczna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.
 • Swianiewicz P., Finanse lokalne - teoria i praktyka, Municipium SA, Warszawa 2004.
 • Swianiewicz P., Planowanie budżetowe w jednostkach samorządu terytorialnego - teoria i praktyka, „Finanse Komunalne” 2004, nr 6.
 • Szczepanik M., Po pożyczkę do budżetu, „Rzeczpospolita” z 27 maja 2002 r.
 • Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I, PWE, Warszawa 1970.
 • Teoria wyboru publicznego, red. J. Wiklin, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Tischner J., Myślenie według wartości, Znak, Kraków 2005.
 • Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104.
 • Ustawa z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, Dz.U. nr 88, poz. 985, z późn. zm.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990 nr 16, poz. 95, z późn. zm.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998 nr 91, poz. 578.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 1998 nr 91, poz. 576.
 • Wiemeyer J., Podatki jako problem etyczno-społeczny [w:] Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia gospodarczego, red. ks. J. Kupna, ks. S. Fel, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2003.
 • Zabiegalik S., Adam Smith, Wiedza Powszechna, Warszawa 2003.
 • Zell Z., Bankruci, „Wspólnota”, www.wspolnota.org.pl, czas dostępu: 2005.04.25.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000160218830
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.