PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 778 | 99-120
Tytuł artykułu

Zakres samodzielności wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1999-2004

Warianty tytułu
The Scope of Expenditure Independence of Local Government Units in Poland, 1999-2004
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeprowadzono analizę wydatków jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2004. Scharakteryzowano samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wydatkowania środków publicznych. Przedstawiono mierniki samodzielności wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego.
EN
The decentralisation reforms of the 1990s led to a broad range of tasks being handed over to local governments. In this article, the author presents the role of various local government units in spending public money. Special attention is paid to the issue of the financial independence of municipalities, districts and regions in regard to spending public money. The author presents the expenditure independence of the above-mentioned local government units both in the case of performance of own tasks and tasks that have been delegated by central government.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99-120
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Administracyjno-prawne zadania i kompetencje gmin, red. M. Stahl, Wyd. Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1994.
 • Agopszowicz A., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z. dnia 25 października 1995 r., sygn. akt K/95, „Samorząd Terytorialny” 1996, nr 7-8.
 • Agopszowicz A., Gilowska Z., ustawa o samorządzie terytorialnym, Komentarz, Warszawa 1997.
 • Bischoff I, Bohnet A., Municipal Authonomy in Federalist States, Acta Universitatis Lodziensis, nr 163 cz. II, 2003.
 • Dębowska-Romanowska T., Konstytucyjna charakterystyka finansów publicznych i prawa finansowego [w:] Prawo finansowe, red. W. Wójtowicz, C.H. Beck, Warszawa 1997.
 • Glumińska-Pawlic J., Wydatki i rozchody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Finanse samorządowe 2005, red. C. Kosikowski, Dom Wyd. ABC, Warszawa 2005.
 • Guziejewska B., Kontrowersje w ocenie finansowej samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2005, nr 7-8.
 • Guziejewska B., Procesy kształtowania się samodzielności finansowej, a problem zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego, Acta Universitatis Lodziensis, nr 161, 2002.
 • Jastrzębska M., Analiza samodzielności finansowej i sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003, „Finanse Komunalne” 2004, nr 5.
 • Jędrzejewski L., Decentralizacja państwa a polityka gmin, powiatów i województw, Zeszyty Naukowe SGH, nr 29, Warszawa 2003.
 • Kańdula S., Ograniczenie samodzielności wydatkowej samorządu gminnego w Polsce, [w:] Finanse, bankowość i ubezpieczenia, red. K. Jajuga, M. Łyszczak, t. l, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa 2001.
 • Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • Markowska-Bzduch E., Gospodarka finansowa gmin w latach 1991-2000 a ich samodzielność [w:] Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, t. 2, red. S. Dolata, Uniwersytet Opolski, Opole 2000.
 • Mokrzyc M., Ofiarski Z., Praktyczny komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 1999.
 • Niewiadomski Z., Polski samorząd terytorialny w świetle standardów europejskich, „Samorząd Terytorialny” 1992, nr 11.
 • Pańko U., Samorząd terytorialny z perspektyw pięciu lat, „Samorząd Terytorialny” 1995, nr 5.
 • Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Swaniewicz P., Finanse lokalne teoria i praktyka, Municipium SA, Warszawa 2004.
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U z 1996 r., nr 67, poz. 329, z późn. zm.
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425, z późn. zm.
 • Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2004 r., nr 64. poz. 593.
 • Wakuła M., Samodzielność finansowa gminy, „Samorząd Terytorialny” 2005, nr 5.
 • Wyrok NSA z 15 marca 1995 r., SA/ Lu 2302/94, „Samorząd Terytorialny” 1996, nr 5.
 • Wyrok NSA z 15 stycznia 1997 r., III SAQ 534/96, „Monitor Podatkowy” 1997, nr 12, poz. 374.
 • Wyrok TK z 24 listopada 1998 r., sygn. akt K. 22/98.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000160218621
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.