PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 5 | 19-24
Tytuł artykułu

Klaster - krok w kierunku usprawnień logistycznych w funkcjonowaniu szpitali?

Warianty tytułu
Cluster - a step towards the logistics' improvement in the functioning of hospitals?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia łańcuch logistyczny jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej. Wskazuje znaczenie integracji łańcucha logistycznego w funkcjonowaniu szpitala oraz miejsce łańcucha w gronie wokół szpitala.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is showing the logistic chain as the tool of building the competitive edge. It is indicating the significance of integration in the logistic chain in the hospital's functioning and place of the chain in the circle around the hospital.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19-24
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Alexander M., Getting to Grips with the Virtual Organization, "Long Range Planning" 1997, No. 30.
 • Battaglia A.J.., Tyndall G., Implementing World Class Supply Chain Management, Penn State University, referat niepublikowany, za: J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s. 30.
 • Brasili C., Fanfani R., Agi-Faod Districts: Theory and Evidence, referat na X Kongresie EAAE, Saragossa 28-31.08.2002, s. 3-4 i 26-27.
 • Brodzicki T., S. Szultka, P. Tamowicz, Polityka wspierania klastrów, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańskv2004, s. 7.
 • Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, M. J. Stankiewicz (red.), TNOiK"Dom Organizatora", Toruń 1999, s. 77.
 • Casson M., Enterprise Competitiveness. A System View of International Business, Clarendon Press, Oxford 1990.
 • Davidson W.H., Malone M.S., Structuring and Revitalising the Corporation for the 21" Century - The Virtual Corporation, "Harper Business", Londyn 1992.
 • Głowacka M.D., Talaga J., Staszewski R., Zarządzanie szpitalem klinicznym w świetle przekształceń restrukturyzacyjnych - szansa czy zagrożenie?, w: Koncepcje zmian w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej - doświadczenia i propozycje na przyszłość, M. Węgrzyn, D. Wasilewski (red.), Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 97.
 • Gourdin K.N., Global Logistics Management, Blackwell P.Cornwall, U.K. 2005, s. 22.
 • Górny M., Sukces czy tylko obniżka kosztów, "Menedżer Zdrowia" 2004, nr 2, s. 65.
 • Kimon H., Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s, 185-187.
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw, K. Skawińska (red.), PWN, Warawa-Poznań 2002, s. 92.
 • Lubiński M., Konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposób mierzenia, w: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy. Raporty. Studia nad konkurencyjnością, IRiSS, Warszawa 1995, s. 14.
 • Mannheim М.L. , Beyond the Logistics Pipeline, Opportunities for Competitive Advantage, w: J.C. Cooper, Logistics and Distribution Planning. Kogan Paye, London 1994. s. 62-97.
 • Miles R., Snow C., Organizational Strategy, Structure and Process, McGraw-Hill, Nowy Jork 1992.
 • Novak R.A., Integrating Logistics and Manufacturing, Penn State University, referat niepublikowany, za: J .J. Coyle, E.J, Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002s. 33.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 246-248.
 • Porter M.K., Competitive Advantage, Free Press, New York 1985, s. 25-30.
 • Roelandt T.J.A., den Hertog P., Cluster Analysis and Cluster-Based Policy Making in OECD Countries: An Introduction to the Theme, w: Boosting Innovation: The Cluster Approach, OECD Proceedings, Paryż 1999, s. 12.
 • Rosińska M., Podejście sieciowe jako element koncepcji poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, w: Polska na rynku Wspólnoty Europejskiej. Gospodarka światowa na progu XXI w., J. Bilski, A. Kłysik-Uryszek (red.), t. II, ŁTN, Łódź 2005, s. 381.
 • Rudawska I., Koncepcja marketingu relacji w sektorze usług zdrowotnych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2004, nr 4, s. 160.
 • Strzelecki Z., Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 20-21.
 • Treacy M., Wiersma F., Customer Intimacy and Other Value Disciplines, "Harvard Business Review" 1993, No. 71, s. 84-93.
 • www.klaster-medycynapolska.pl/korzyści-z-przystąpienia
 • www.klaster-medycynapolska.pl/o-klastrze
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000160134626
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.