PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 17 | nr 10 Integracja europejska | 328-343
Tytuł artykułu

Horyzontalna pomoc publiczna w latach 2001-2005 w odniesieniu do wyłączeń grupowych

Autorzy
Warianty tytułu
Horizontal State Aid in the Light of the EU Council Regulation no 994/98 - Aims and Results of theirs Application Between 2001 and 2005
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono podstawę prawną regulacji w zakresie wyłączeń grupowych oraz zakres regulacji przyjętych rozporządzeń. Zamieszczono analizę pomocy publicznej podlegajacej wyłączeniu w latach 2001-2005.
EN
The purpose of this article is to describe the horizontal state aid in the light of EU Council Regulation no 994/98. This legal act gave the competence to the EU Commission to decide, which categories of the horizontal state aid can be acknowledged as compatible with the EU common market and not a subject of the notification. In years 2001-2005 on the basis of the Council Regulation the EU Commission has adopted five block exemption regulations, which were aimed at tackling problems which may arise in any industry and region and on simplification of the state aid procedure. Regulations concerned: training aid, employment aid, small and medium enterprises aid, agriculture aid and fishery aid. Every 5 years Commission is obliged to submit a special report of the practical function of the Council's Regulation. Last results showed that the Council and subsequent Commission's regulations had a positive impact on the sphere of EU competition and main purposes were achieved. Simultaneously main problems in utilization of provisions of the regulations had been found and that will be the subject of the further work of the EU Commission. (original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Cieśliński A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa 2003.
 • Paradowski R, Prawo pomocy publicznej dla przedsiębiorców, [w:] Konkurencja, red. Z. Brodecki, Warszawa 2004.
 • Pełka P., Stasiak M., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2002.
 • Skoczny T., Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa, [w:] Prawo Unii Europejskiej, red. J. Baracz, Warszawa 2003.
 • Zgrzelak Z., Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw w prawie Unii Europejskej, [w:] Prawo gospodarcze w Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, red. A. Mani, Kraków 2001.
 • Zużewicz I., Prawo antymonopolowe, [w:] Prawo Unii Europejskiej, red. J. Baracz, Warszawa 2003.
 • Źródła prawne
 • Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące zastosowania art. 92 i 93 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa, Dz.Urz. 1998, L 142/1.
 • Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej do pomocy szkoleniowej, Dz.Urz. 2001, L 10.
 • Rozporządzenie Komisji nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis, Dz.Urz. L 10 z 13.01.2001 r., s. 30-32.
 • Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.Urz. 2001, L 10.
 • Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 2204/2001 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia, Dz.Urz. 2002, L 337.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej, Dz.Urz. L 063, 28/02/2004 s. 20-21.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju, Dz.Urz. L 063, 28/02/2004, s. 22-29.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi, Dz.Urz. L l z 3.1.2004, s. 1-16.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa, Dz.Urz. L 325 z 28.10.2004, s. 4-9.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1595/2004 z dnia 8 września 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa, Dz.Urz. L 291 z 14.9.2004, s. 3-11.
 • Inne źródła
 • http://ec.europa.eu/competition/stateaid/studiesreports/studies_reports.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000160134052
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.