PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 56 | z. 1 | 107-125
Tytuł artykułu

Wpływ opóźnionych zmiennych warunkowych na zmiany stóp zwrotu akcji notowanych na GPW w Warszawie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The impact of the lagged condition variables on the changes to the rates of return on the shares quoted on the Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiony został test trójczynnikowego modelu Famy i Frencha oraz zagregowanego modelu dwu i trójczynnikowego, zaproponowanego poprzednio przez autora. Wykonany test dotyczył wpływu zmiennych warunkowych na zmiany stóp zwrotu, na przykładzie akcji notowanych na GPW w Warszawie. Do postawionego celu wykorzystana została procedura zaproponowana przez Fersona i Harveya [10]. Jako zmienne warunkowe wybrano opóźnione czynniki Famy i Frencha, opóźnioną stopę zwrotu z walorów wolnych od ryzyka oraz opóźniony czynnik HMLF, proponowanego modelu zagregowanego. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że opóźniona stopa zwrotu z walorów wolnych od ryzyka wnosi dodatkowe informacje zarówno do modelu Famy i Frencha jak i do modelu zagregowanego. Oznacza to, że obie procedury nie mogą być przykładami modeli warunkowych. Stwierdzony został również wpływ opóźnionego czynnika HMLF na model Famy i Frencha. Nie stwierdzono natomiast wpływu opóźnionych czynników Famy i Frencha na opis stóp zwrotu przez model zagregowany. Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że zagregowany model dwu i trójczynnikowy lepiej opisuje przekrojowe, średnie stopy zwrotu, akcji notowanych na rynku polskim, niż trójczynnikowy model Famy i Frencha. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the testing of Fama and French three-factor model and the two- and three-factor aggregated model proposed earlier by the author. The conducted test concerns the impact of condition variables on changes to the rates of return on the shares quoted on the Warsaw Stock Exchange main market for 1995-2005. The analysis is based on the procedure proposed by Ferson and Harvey (1999). Fama and French lagged factors act as condition variables, the lagged rate of return on free-from-risk shares and lagged factor HMLF of the proposed aggregated model. The results of the analysis lead to the conclusion that the lagged rate of return on free-from-risk shares contributes additional information both to Fama and French model and the aggregated model. It implies that the two procedures may not be regarded as the examples of condition models. Lagged factor HMLF also has an impact on Fama and French model. On the other hand, no impact is recorded of Fama and French lagged factors on the description of the rates of return by means of the aggregated model. On the basis of the obtained results one should noute that the aggregated 2-factor and 3-factor models explain the cross section of average returns of shares listed on the Polish market better than Fama and French 3-factor model. (original abstract)
Rocznik
Tom
56
Numer
Strony
107-125
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Box G.E.P., Pierce D.A., [1970], Distribution of Residual Autocorrelations in Autoregresive Moving Average Time Series Models, ..Journal of the American Statistical Association", 65, 1509-1526.
 • [2] Campbell J.Y., [1996], Understanding risk and return, "Journal of Political Economy", 104, 2, 298-345.
 • [3] Cochrane J., [2001], Asset Pricing, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
 • [4] Dickey D.A., Fuller W.A., [1979], Distributions of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, "Journal of the American Statistical Association", 74, 427-431.
 • [5] Fama E.F., French K.R., [1988], Dividend yields and expected stock return, "Journal of Financial Economics", 22, 3-25.
 • [6] Fama E.F., French K.R., [1993], Common risk factors in the returns on stock and bonds, "Journal of Financial Economics", 33, 1, 3-56.
 • [7] Fama E.F., French K.R., [1995], Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Returns, "Journal of Finance", 50, 1, 131-155.
 • [8] Fama E.F, French K.R., [1996], Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies, "Journal of Finance", 56, 1, 55-84.
 • [9] Fama E.F. MacBeth J.D., [1973], Risk Return and Equilibrium: Empirical Tests, "Journal of Political Economy", 81, 3, 607-636.
 • [10] Ferson W., Harvey C, [1999], Conditioning variables and the cross-section of stock returns, "Journal of Finance", 54, 1325-1360.
 • [11] Heaton J., Lucas D., [2000], Portfolio choice and asset prices: The importance of entrepreneurial risk, Journal of Finance", 55, 1163-1198.
 • [12] Hodrick R., Zhnag X., [2001], Evaluating the specification errors of asset pricing models, "Journal of Financial Economics", 62, 327-376.
 • [13] Jagannathan R., Wang Z., [1996], The conditional CAPM and the cross-section of expected returns, "Journal of Finance", 51, 1, 3-53.
 • [14] Jagannathan R., Wang Z., [1998], Asymptotic theory for estimating beta pricing models using crosssectional regression, "Journal of Finance", 53, 1285-1309.
 • [15] Jajuga K., [2000], Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • [16] Lettau M., Ludvigson S., [2001 a], Consumption, aggregate wealth, and expected stock returns, "Journal of Finance", 56, 815-849.
 • [17] Lettau M., Ludvigson S., [2001b], Resurrecting the (C) CAPM: A cross-sectional test when risk premia are time-varying, "Journal of Political Economy", 109, 1238-1287.
 • [18] Ljung G.M., Box G.E.P, [1978],0n a Measure of Lack of Fit in Time Series Models, "Biometrika", 66, pp. 67-72.
 • [19] Petkova R., [2006], Do the Fama-French Factors Proxy for Innovations in Predictive Variables?, "Journal of Finance", 61, 2, 581-612.
 • [20] Santos T, Veronesi P, [2001], Labou income and predictable stock returns, University of Chicago, Working paper.
 • [21] Shanken J., [1992], On the Estimation of Beta-Pricing Models, "The Review of Financial Studies", 5, 1, 1-33.
 • [22] Stock J., Watson M., [1989], New indexes of coincident and leading economic indicators, in Olivier Blanchard and Stanley Fisher, Eds: NBER Macroeconomics Annual.
 • [23] Suchecki B., [2000], Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych, Kusidel E., Modele wektorowo-autoregresyjne VAR metodologia i zastosowania, tom 3, Łódź.
 • [24] Tarczyński W, Łuniewska M., [2004], Wskaźnik P/E jako kryterium dyskryminacji dla potrzeb analizy portfelowej, "Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek", Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 1037.
 • [25] Urbański S., [2004], Symulacje inwestycji giełdowych w papiery wartościowe; rentowność i ryzyko inwestycji przyszłych, "Studia i Pace Kolegium Zarządzania i Finansów", Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 48, 66-85.
 • [26] Urbański S., [2006], Fundamentalne determinanty modelowania inwestycji kapitałowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", Nr 1109, 647-659.
 • [27] Urbański S., [2007], Time-Cross-Section Factors of Rates of Return Changes on Warsaw Stock Exchange, "Przegląd Statystyczny", 54, 2, 94-121.
 • [28] Wang Y., [2005], Essays on the Cross Section of Stock Return, "A dissertation submitted to the graduate school in partial fulfillment of the requirements for the degree doctor of philosophy", Northwestern University, Evanston, Illinois.
 • [29] Zeliaś A., [1987], O estymacji modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe, "Folia Oeconomica Cracoviensa", 30, 159-172.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000160065504
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.