Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1-2 | 5-14
Tytuł artykułu

Samorząd terytorialny w pracach Rady Europy (wybrane zagadnienia)

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono Radę Europy - organizację międzynarodową skupiającą 46 państw europejskich oraz jej cele i zadania. Przedstawiono konwencje dotyczące samorządu terytorialnego, będące efektem prac Rady Europy. Omówiono problemy jakim poświęciła swą uwagę Rada Europy w obszarze regionalizacji.
Rocznik
Numer
Strony
5-14
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Abridged Meeting Report, Committee Of Experts On Transfrontier Co-Operation, 7 th meeting, Strasbourg, 13-14 September 2005, http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/local_and_regional_democracy/documentation/Library/Transfrontier_Cooperation/lrctmeetingreportsep05.pdf z 8 grudnia 2006 r., s. 4.
 • Additional Protocol to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities. Explanatory Report, www.conventions.coe.int/treaty/en/reports/html/159.htm z 8 grudnia 2006 r., akapit 5.
 • A. Balcerowska: Regiony w europejskiej przestrzeni prawnej, „Samorząd Terytorialny" 1999, nr 7-8, s. 47.
 • J. Barcz: Współpraca regionów przygranicznych na przykładzie RFN. Wnioski dla polsko-niemieckiej współpracy regionów przygranicznych, Studia i Materiały PISM 1991, nr 25, s. 16.
 • J.L. Burban: Le Conseil de l' Europe, Paris 1993, s. 110 i nast.
 • E. Dynia: Integracja europejska, Warszawa 2004, s. 136 i nast.
 • European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communites or Authorities. Explanatory Report, http://www.conventions.coe.intATreaty/en/Reports/Html/106.htm z 8 grudnia 2006 r. (dalej: EOC Report), pkt 2.
 • A. Evans: Prawo integracji europejskiej, Dom Wydawniczy ABC, 1996, s. 92 i nast.
 • Final activity report of the CDLR to the Committee of Ministers on the elaboration of legal instruments of different types on regional self-government, http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/local_and_regional_democracy/main_bodies/conference_specialised_ministers/budapest_2005/MCL-14_2005_6E.pdf z 8 grudnia 2006 r.
 • J.M. Fiszer: Powstanie i działalność Rady Europy, „Przegląd Europejski" 2000, nr l, s. 179.
 • I. Grom: Regional grenzuberschreitende Zusammenarbeit als Beitrag żur Fórg der europaischen Integration, Berlin 1995, s. 94.
 • H. Izdebski: Rada Europy: Organizacja demokratycznych państw Europy i jej znaczenie dla Polski, Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996, s. 32.
 • M. Jaśkowska: Europeizacja prawa administracyjnego, „Państwo i Prawo" 1999, z. l, s. 18 i nast.
 • M. Kallas, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski,, G. Szpor: Prawo administracyjne. Część ustrojowa, Warszawa 2002, s. 333; I. Lipowicz: Europejski standard samorządu terytorialnego a ustawodawstwo polskie, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 11-12, s. 75.
 • L. Kieres: Europejska Karta Samorządu Regionalnego: przyszła konstytucja regionów, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo 266, Wrocław 1999, s. 141.
 • L. Kieres: Rozwój samorządności w krajach Europy Środkowej i Wschodniej z perspektywy Rady Europy, „Samorząd Terytorialny" 1997, nr 10, s. 46.
 • R. Kusiak: Możliwości prawne transgranicznej współpracy samorządowej w świetle konwencji i umów zawartych przez Polskę, Acta Uniwersitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 38. Wrocław 1997, s. 121.
 • G. Mudrig: Grenzuberschreitende Zusammenarbeit im Europarat, (w:) Grenz uberschreitende Raumplunung. Schriften der Akademie fur Raumforschung und Landesplanung, Hannower 1992, s. 16.
 • Opinion 25 (2005) on the results of the 14th Conference of European Ministers responsible for local and regional government, https://wcd.coe.int/View-Doc.jsp?id=867779 z 8 grudnia 2006 r., pkt. 18 i 19.
 • D. Pinto: The Council of Europe: its mission and its structures, (w:) The Challenges of a Greater Europe. The Council of Europe and Democratic Security, Strasburg, Council of Europe Publishing 1996, s. 121 i nast.
 • Protocol No. 2 to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities concerning interterritorial co-operation, http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/169.htm z 8 grudnia 2006 r.
 • Recommendation 6 (1994) on the Conference on „Regionalisation in Europe: evaluation and perspectives" (Geneva, Switzerland, 3-5 June 1993), https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=822453 z 8 grudnia 2006 r.
 • Recommendation 22 (1996) on the European Charter of Regional Self-Government, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=828085 z 8 grudnia 2006 r.
 • Recommendation 156 (2004) on the „Council of Europe Convention on Regional Self-Government - progress of the draft", https://wcd.coe.int/View-Doc.jsp?id=819079 z 8 grudnia 2006 r.
 • Recommendation 185 (2006) on the proposal to set up a centre of the Council of Europe for inter-regional and cross-border co-operation, https://wcd.coe.int/ ViewDoc.jsp?Ref=REC(2006)185&Sector=secCon-gress&Language=lanEnglish&Ver=original&BackCo-lor!nternet=eOceel&BackColorIntranet=eOceel&Back-ColorLogged=FFC679 z 8 grudnia 2006 r.
 • Recommendation 470 (1966) on a draft Convention on European co-operation between local authorities, http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta66/EREC470.htm z 8 grudnia 2006 r.
 • Recommendation 1349 (1997) on the draft European Charter of Regional Serf-Government of the Congress of Local and Regional Authorities of Europe (CLRAE), http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/Adopted-Text/ta97/ERECl 349.htm z 8 grudnia 2006 r.
 • Resolution 8 (1994) on the Conference on „Regionalisation in Europe: evaluation and perspectives" (Geneva, Switzerland, 3-5 June 1993), https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=823611 z 8 grudnia 2006 r.
 • Resolution 37 (1996) on the European Charter of Regional Self-Government, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=831651 z 8 grudnia 2006 r.
 • Resolution 146 (2002) on the draft European charter of regional self-government, https.V/wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=821781 z 8 grudnia 2006 r., pkt 7.
 • Resolution 161 (2003) on the draft European Charter of regional self-government: progress of work for its adoption as an international Convention, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=40277 z 8 grudnia 2006 r., pkt. 4 i 5.
 • Resolution 186 (2004) on the „Council of Europe Convention on Regional Self-Government - progress of the draft", https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=817579 z 8 grudnia 2006 r.
 • Resolution 1118 (1997) on the preliminary draft European charter of regional self-government of the Congress of Local and Regional Authorities of Europe (CLRAE), http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta97/ERES1118.htm z 8 grudnia 2006 r., pkt l, zd. 2.
 • J. Regulski: Kilka refleksji o integracji europejskiej i samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny" 1995, nr 5, s. 83.
 • H. Machińska: Rada Europy. Struktura, instrumenty prawne, zakres działania, „Przegląd Biblioteczny" 1995, nr 3-4, s. 410.
 • B. Mościcki: Mamy kartę regionalną (wywiad z prof. Leonem Kieresem), „Wspólnota" 1997, nr 26.
 • J.B. Mota Amaral: Preliminary draft European charter of regional self-government of the Congress on Local and Regional Authorities of Europe (CLRAE) Report, Doc. 7771 Revised, http://assembly.coe.int/Main.asp?link=http://assembly.coe.mt/Documents/WorkingDocs/Doc97/EDOC7771.htm z 8 grudnia 2006 r.
 • E.D. Sage: Stosowanie prawa i polityk Unii Europejskiej przez władze lokalne, Warszawa 2000, s. 8 i nast.
 • E.D. Sage: Unia Europejska. Prawo instytucjonalne i gospodarcze, Warszawa 2005, s. 413 i nast.
 • T. Szewc: Charakterystyka Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, „Samorząd Terytorialny" 2003, nr 1-2.
 • J. Wereszczyński: Rada Europy: Polska w Radzie Europy. 5 lat członkostwa, Biuletyn Ośrodka Informacji i Dokumentacji Rady Europy 1996, nr 4, s. 48.
 • M. Zieliński: Europejska konwencja ramowa owspółpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi, Gubernaculum et Administratio 2002, nr 2, s. 46.
 • http://assembly.coe.int/Composition/APCommit-teesList_E.asp z 8 grudnia 2006 r.
 • http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/AboutUs/structures.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000128049305
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.