Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 655 | 5-23
Tytuł artykułu

O istocie, strukturze i upadku systemu politycznego Polski Ludowej

Autorzy
Warianty tytułu
The Essence, Structure and Decline of the Political System in the People's Republic of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono ewolucję systemu politycznego Polski Ludowej z uwzględnieniem ważnych jej etapów. Autor podjął również próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy system ten posiadał własny potencjał intelektualny demokratyzacji w ramach realnego socjalizmu.
EN
This article presents a history of the political system of the People's Republic of Poland, focusing on its causes and origins as well as constitutional characteristics of its political structure. The author shows how the monocentric political system that emerged at the end of the 1940's in Poland established a relatively long-lasting, hierarchical, real and normative structure, which in successive phases of its development evolved into crisis-generating factors that affected the most important areas of social life in Poland. Against this background, constant socio-political crisis gave rise to changes in the political system. However, these changes proved insufficient to prevent future crises, especially structural ones. It was only following the structural crisis of 1980-81 and the political conflict resulting from it that any serious thought was given to the need to reform the political system. The ideas proposed for modernizing the system were largely rooted in socialism. However, the inability of the main political forces of the time to reach a compromise on modernization resulted in the use of force and the abandonment of broader political change until the mid-1980's. Attempts to revive these concepts and introduce ineffective social-economic reforms in the second half of the 1980's ended in the collapse of the communist government and the rejection of modernization within the framework of socialism. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5-23
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Antoszewski A., Mielecki J., Wokół problematyki demokratyzacji życia politycznego w Polsce, „Ideologia i Polityka" 1988, nr 7-8.
 • Arkuszewski W., Niezależność jako program, „Więź" 1989, nr 2.
 • Arkuszewski W., Przełom? „Więź" 1989, nr 5.
 • Bodnar A., Janik K., Partia w procesie reform gospodarki i państwa, KiW, Warszawa 1988.
 • Bugaj R., Kształt i warunki polskiej przebudowy, „Tygodnik Powszechny" 1988, nr 46.
 • Czubiński A., Spór o Polskę Ludową, „Dziś. Przegląd Społeczny" 1998, nr 5.
 • Ekiert G., Procesy demokratyzacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozważania teoretyczne, „Studia Polityczne" 1993, nr 1-4.
 • Gebethner S., Fazy odchodzenia od ustroju realnego socjalizmu, „Dziś. Przegląd Społeczny" 1991, nr 2.
 • Głowacki A., Problemy legalizacji pozasystemowych organizacji społeczno-politycznych w okresie kryzysu i po kryzysach [w:] Z badań nad kryzysami politycznymi w Polsce, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1990.
 • Groszyk H., Żmigrodzki W., Kierunki ewolucji systemu partyjnego PRL, „Studia Nauk Politycznych" 1986, nr 6.
 • Grzybowski L., Pluralizm polityczny w socjalizmie, KiW, Warszawa 1988.
 • Gulczyński M., Dlaczego krach socjalizmu i restauracja kapitalizmu? „Dziś. Przegląd Społeczny" 1991, nr 6.
 • Gulczyński M., Główne założenia reformy systemu politycznego, KiW, Warszawa 1988.
 • Gulczyński M., O pluralizmie i porozumieniu. Materiały, analizy, studia, KiW, Warszawa 1988.
 • Gulczyński M., Szanse i zagrożenia, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986.
 • Janowski B.K., Pluralizm socjalistyczny i porozumienie narodowe. Zapis dyskusji, „Nowe Drogi" 1988, nr 7.
 • Janowski B.K., Przeobrażenia polityczne w Polsce 1988-1992. Próba analizy teoriopolitycznej, Wydawnictwo WSP, Kielce 1993.
 • Kaczmarek Z., Kryzysogenne elementy w funkcjonowaniu systemu politycznego, „Studia Nauk Politycznych" 1986, nr 6.
 • Kersten K., Narodziny systemu władzy. Polska w latach 1943-1948, Libella, Paryż 1986.
 • Krajewski M., Obecny etap rozwoju socjalizmu, KiW, Warszawa 1987.
 • Król M., Minimum opozycyjne, „Tygodnik Powszechny" 1988, nr 45.
 • Kuziński S., Bilans 45-lecia PRL, „Dziś. Przegląd Społeczny" 1991, nr 3.
 • Łatyński M., Nie paść na kolana. Szkice z opozycji lat czterdziestych, przedruk: Polonia, Warszawa 1987.
 • Łopatka A., Organizacja polityczna społeczeństwa socjalistycznego w Polsce, Warszawa 1970.
 • Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego [w:] Manifest PKWN i Deklaracja PPR, KiW, Warszawa 1982.
 • Nadolski M., Programy przeobrażeń ustrojowych w Polsce komunistów i ugrupowań prokomunistycznych w latach 1941-1948 [w:] Elity władzy w Polsce a struktura społeczna w latach 1944-1956, cz. l, Nieudana polska droga do socjalizmu 1944-1948, pod red. P. Wójcika, Instytut Nauk Stosowanych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992.
 • Narojek W., Perspektywy pluralizmu w upaństwowionym społeczeństwie, Warszawa 1994.
 • Pietras W., Witak A., Periodyzacja systemu politycznego Polski Ludowej w latach 1944-1980 [w:] Historia Polityczna Polski Odrodzonej (Niektóre problemy). XIII Seminarium Wykładowców Nauk Politycznych Szkół Wyższych Polski Południowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krynica-Czarny Potok 1981.
 • Popiel K., Od Brześcia do „Polonii", Londyn 1967.
 • Program rozwoju socjalistycznej demokracji, umacniania przewodniej roli PZPR w budownictwie socjalistycznym i stabilizacji społeczno-gospodarczej kraju. Uchwała IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR [w:] IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR, „Nowe Drogi" 1981, nr 8.
 • Program NSZZ „Solidarność" uchwalony przez I Krajowy Zjazd Delegatów. Rozdział VI - Samorządna Rzeczypospolita, „Tygodnik Solidarność" 1981, nr 29.
 • Ratyński W., Z rozważań nad system politycznym, Warszawa 1985.
 • Sałkowski J., Bilans strat i szkód wojennych Polski pod okupacja niemiecką i sowiecka w latach 1939-1945 [w:] Elity władzy w Polsce a struktura społeczna w latach 1944-1956, cz. l, Nieudana polska droga do socjalizmu 1944-1948, pod red. P. Wójcika, INS UW, Warszawa 1992.
 • Skrzydło W., Parlament w ustroju Polski Ludowej (1944-1989) na tle pozycji parlamentu w państwach realnego socjalizmu [w:] Założenia ustrojowe, struktura i funkcjonowanie parlamentu, red. naukowy A. Gwiżdż, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997.
 • Sokolewicz W., Regulacja konstytucyjna systemu politycznego, „Państwo i Prawo" 1988, z. 8.
 • Sprawozdanie Komisji KC PZPR ds. wyjaśnienia przyczyn i przebiegu kryzysów w Polsce Ludowej, „Nowe Drogi" 1983, suplement.
 • Surowiec J., Zakres i kierunki konstytucjonalizacji społeczno-politycznego mechanizmu władzy ludu w PRL, „Studia Nauk Politycznych" 1987, nr 2.
 • System społeczno-polityczny w latach osiemdziesiątych. Diagnozy i prognozy. Opracowanie Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (fragment) [w:] Raporty o społeczeństwie, KiW, Warszawa 1988.
 • Staniszkis J., Czy zmierzch formacji, „Więź" 1989, nr 5.
 • Werblan A., Stalinizm -próba interpretacji. Materiały, analizy, studia, KiW, Warszawa 1989.
 • Werblan A., Władysław Gomułka w okresie referendum i wyborów do Sejmu Ustawodawczego, „Dzieje Najnowsze" 1987, nr 3.
 • Wiatr J. J., Co nam zostało z tych lat. Szkice i polemiki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1995.
 • Wiatr J.J., Ewolucja koalicyjnego sposobu sprawowania władzy politycznej w Polsce lat osiemdziesiątych. Pomocnicze materiały naukowe na doroczne kursokonferencje wrześniowe wykładowców „nauki o polityce", COM SNP, Warszawa 1987.
 • Wiatr J.J., Marksizm i polityka, KiW, Warszawa 1987.
 • Wiatr J.J., Stalinizm próba analizy socjologicznej, „Dziś. Przegląd Społeczny" 1990, nr 1.
 • Zaremba M., Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2001.
 • Zieliński E., Kierunki reformy polityczno-ustrojowej lat osiemdziesiątych, COM SNP, Warszawa 1987.
 • Zieliński E., Struktura i hierarchia ważności instytucji i aparatów władzy - charakterystyka elit w latach 1944-1956 [w:] Elity władzy w Polsce a struktura społeczna w latach 1944-1956, pod red. P. Wójcika, INS UW, Warszawa 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000068246919
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.