Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 666 | 53-78
Tytuł artykułu

Zastosowanie metody biplotu do analizy poziomu życia ludności w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Application of the Biplot Method to Analyse Living Standards in Poland and in European Union Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przeprowadzono analizę poziomu życia ludności w Polsce i krajach Unii Europejskiej w latach 1990-1998. Wybrano osiem aspektów wpływających na różne dziedziny życia: rynek pracy, ochrona zdrowia, edukacja, kultura, warunki mieszkaniowe, transport i komunikacja, łączność i bezpieczeństwo społeczne. Następnie wyodrębniono grupy państw charakteryzujących się zbliżonym poziomem życia ludności i zastosowano metodę podwójnego wykresu, czyli tzw. biplot.
EN
Poland's cooperation with the European Communities has in fact been under way since the beginning of the systemic transformation in Central European countries. In May 1990, Poland submitted to Brussels an official application for commencement of negotiations on an association agreement with these institutions. The submission of an official declaration in April 1994 confirmed Poland's aspirations to attain full membership in the European Union. Thus, Poland become a member of the first group of countries that qualified for negotiations that began in March 1998, and Polish-EU relations entered a new phase. An issue that needs to be addressed is how living standards in Poland developed from 1990 to 1998 compared to EU countries and how groups of countries changed over the same period in this regard. In order to address the problem comprehensively, eight aspects impacting on various areas of life were selected: the job market, health care, education, culture, housing conditions, transport, Communications and social security. In order to analyse living standards in Poland and the European Union in the 1990-1998 period and then to select a group of countries with similar living standards, the biplot method was used. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53-78
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bartosiewicz S. [1976], Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych, Prace Naukowe AB we Wrocławiu, Wrocław, nr 84.
 • Borg I., Groenen P.J.[1997], Modern Multidimensional Scaling: Theory and Applications, Springer Series in Statistics, New York.
 • Bywalec C., Wydymus S. [1992], Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, „Ekonomista", nr 5-6.
 • Cieślak M. [1990], Zagadnienie „ruchomego celu" w wielowymiarowej analizie porównawczej, „Przegląd Statystyczny", z. 1-2.
 • Cieślak M. [1997], Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Cox C., Gabriel K.R. [1982], Some Comparison of Biplot Display and Pencil-and- -Paper E.D.A. Methods [in:] Modern Data Analysis, ed. R.L. Launer and A.F. Siegel, Academic Press, New York.
 • Gabriel K.R. [1971], The Biplot Graphic Display of Matrices with Applications to Principal Components Analysis, „Biometrica" 58.
 • Gabriel K.R. [1978], Least Squares Approximations of Matrices by Additive and MuhipUcative Models, „Journal of Royal Statistical Society", Ser. B, nr 40.
 • Gabriel K.R. [1981], Biplot Display of Multivariate Matrices for Inspection of Data and Diagnosis [w:] Interpreting Multivariate Data, ed. V, Barnett, John Wiley, Chichester.
 • Gower J.C. [1990], Three-dimensional Biplots, „Biometrica" 77, nr 4.
 • Gower J.C. [1992], Generalized Biplots, „Biometrica" 79, nr 3.
 • Grabiński T. [1992], Metody taksonometrii, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Green P.E., Carmone F.J., Smith S.M. [1989], Multidimensional Scaling. Concepts and Applications, Allyn and Bacon, Boston-London-Sydney—Toronto.
 • Greenacre M. [1984], Theory and Applications of Correspondence Analysis, Academic Press, London.
 • Greenacre M. [1988], Clustering the Rows and Columns of a Contingency Table, „Journal of Classification", nr 5.
 • Hellwig Z. [1981], Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych [w:] Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, red. W. Welfe, PWE, Warszawa.
 • Hodkinson G.P., Padmore J., Tomes A.E. [1991], Mapping Consumers' Cognitive Structures: A. Comparison of Similarity Trees with Multidimensional Scaling and Cluster Analysis, „European Journal of Marketing", t. 25, nr 7.
 • Jajuga K. [1993], Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa.
 • Mirdia K.V., Kent J .T., Bibby J.M. [1979], Multivariate Analysis, Academic Press, London.
 • Pawełek B., Zeliaś A. [1994-1995], Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych, „Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 37-38.
 • Pawełek B., Zeliaś A. [1995], Simple Methods of Estimation of lmportance of Diagnostic Variables in Taxonomic Investigations, „Statistics in Transition", vol. 2, nr 2.
 • Strahl D. [1978], Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, „Przegląd Statystyczny", z, 2.
 • Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym [2000], red. A. Zeliaś, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Underhill L.G. [1990], The Coefficient of Variation Biplot, „Journal of Classification", nr 7.
 • Wysocki F. [1996], Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w rozpoznawaniu typów struktury przestrzennej rolnictwa, Roczniki AR w Poznaniu, Rozprawy Naukowe, z. 266.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000057079504
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.