Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 666 | 5-21
Tytuł artykułu

Ocena stopnia zróżnicowania rozwoju regionalnego Polski w latach 1998-2000

Autorzy
Warianty tytułu
A Review of the Degree of Differentiation in Polish Regional Development, 1998-2000
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem badań w opracowaniu jest ocena dysproporcji w zakresie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw polskich w latach 1998 i 2000. W pracy skoncentrowano się na badaniu przestrzennego zróżnicowania kraju pod względem rozwoju społecznego. Potencjał gospodarczy regionów scharakteryzowano za pomocą wskaźników PKB.
EN
This article presents the results of empirical studies on the evaluation of differentiation in Poland's regional development in 1998 and 2000 by voivodship. Two approaches were applied to evaluate the spatial differentiation of voivodship socio-economic development. The first approach is based on composite measures, while the second is based on the taxonomic similarity of analysed spatial units (voivodships). The research produced a ranking and evaluation of disproportions in the development of Polish regions, a typological classification of voivodship groups, and an examination of the changes in the spatial differentiation of the country's socio-economic development from 1998 to 2000. Based on the conducted research, the author concludes that the differentiation of voivodships according Lo a composite development measure did not generally change over the analysed period and that significant regional disparities in the level of socioeconomic development still exist. Only a few regions enjoy proper economic potential and a we!l-developed infrastructure, whereas most regions - usually located in eastern and north-eastern Poland - experience serious social and economic problems in their market transformation. These are mainly areas without appropriate technical and social infrastructure and facing high unemployment, frequently stemming from rural overpopulation and the ląck of non-agricultural jobs. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5-21
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Borys T. [1978], Propozycja agregatowej miary rozwoju obiektów, „Przegląd Statystyczny", z. 3.
 • Borys T. [1999], Obszary trans graniczne w statystyce regionalnej, GUS, Warszawa.
 • Bywalec C. [1991], Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego, Monografie i Syntezy, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 • Gębala J. [1997], Poziom życia ludności w makroregionie południowym, „Wiadomości Statystyczne", nr 6.
 • Grabiński T. [1992], Metody taksonometrii, AE w Krakowie, Kraków.
 • Karst Z. [1986], Techniczno-ekonomiczna infrastruktura gospodarki narodowej, PWN, Warszawa-Wrocław.
 • Kosiedowski W. [2001], Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego [w:] Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, TNOiK, Toruń.
 • Kuciński K. [1990], Podstawy teorii regionu ekonomicznego, PWN, Warszawa.
 • Kucharczyk J. [ 1982], Algorytmy analizy skupień w języku ALGOL, PWN, Warszawa.
 • Kukliński A. [1980], Gospodarka przestrzenna i studia regionalne. Problemy dyskusyjne, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa, nr 111.
 • Lance G.M, Williams W.T. [1967], 4 General Theory of Classificatory Sorting Strategies. Hierarchical Systems, „Computer Journal", t. 9.
 • Malina A., Wanat S. [1995], Przestrzenna analiza rozwoju Polski, „Wiadomości Statystyczne", nr 5.
 • Malina A., Zeliaś A. [1997], Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r., „Przegląd Statystyczny", z. 1.
 • Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych [19981, J. Pociecha, B. Podolec, A. Sokołowski, K. Zając, PWN, Warszawa.
 • Multivariate Data Analysis with Readings 1992J, J.F. Hair, R.E. Anderson, R.L. Tatham. W.C. Black. 3rd ed, Macmillan Pub!., New York.
 • Nowak E. [ 1990J, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Opałło M. [1997J, Mierniki rozwoju regionów, „Wiadomości Statystyczne", nr 3.
 • Słaby T. [1994], System wskaźników społecznych w polskich warunkach transformacji rynkowej, Monografie i opracowania, SGH, Warszawa, nr 392.
 • Szlachta J. (1993], Rozwój regionalny Polski w warunkach transformacji gospodarczej, Fnedrich Ebert Stiftung, Warszawa.
 • Szymla Z. [2000], Determinanty rozwoju regionalnego, AE w Krakowie - Ossolineum, Wrocław—Warszawa—K raków.
 • Taksonomia struktur w badaniach regionalnych [J998], red. D. Strahl, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym [2000], red. A. Zeliaś, AE w Krakowie, Kraków.
 • Ward J.H. (1963], Hierarchical Grouping to Optimize on Objective Function, „Journal of the American Statistical Association", t. 58.
 • Woźniak M., Zając K., Zioło Z. [2002], Pozycja województwa małopolskiego w strukturze regionalnej Polski [w:] Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, red. nauk. J, Paradysz, Internelowa Oficyna Wydawnicza, Centrum Statystyki Regionalnej, Poznań.
 • Zając K., Woźniak M. [1999], Analiza procesów rozwoju gospodarczego w ujęciu regionalnym [w:] Statystyka regionalna. Metody i źródła zasilania informacyjnego, red. nauk. J. Paradysz, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000054474701
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.