Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 7-8 | 60-74
Tytuł artykułu

Status spółki komunalnej w świetle przepisów prawa administracyjnego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest analiza statusu prawnego spółki, której jedynym wspólnikiem jest gmina, i która co do zasady prowadzi działalność gospodarczą w sferze użyteczności publicznej.
Rocznik
Numer
Strony
60-74
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • A. Agopszowicz, Z. Gilowska, M. Taniewska-Peszko: Prawo samorządu terytorialnego w zarysie, Katowice 1999, .s 115.
 • A. Agopszowicz, Z. Gilowska: Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1999, s. 509 i nast.
 • J. Baehr, T. Kwieciński: Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 1998, s. 47.
 • C. Banasiński, M. Kulesza: Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz i przepisy towarzyszące, Warszawa 2002, s. 81.
 • M. Bitner: Obligacje przychodowe, "prawo Papierów Wartościowych" 2001, nr 6.
 • M. Ciepiela: Formy komunalnej działalności gospodarczej, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2001, nr 6.
 • S. Czarnow: Działalność gospodarcza jednostek samorządu jako element gospodarki komunalnej, "Rejent" 2002, nr 2-3.
 • S. Czarnow: Komunalna działalność gospodarcza a zadania publiczne samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 7-8.
 • S. Dudzik: Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna. Kraków 1998, Rozdział II - Mienie komunalne jako podstawa realizacji zadań samorządu terytorialnego, s. 25-77.
 • B. Duszek: Samorząd na publicznym rynku kapitałowym, "gazeta Samorządu i Administracji" 2001, nr 20.
 • T. Dybowski: Mienie komunalne, "samorząd Terytorialny" 1991, nr 1-2.
 • A. Dylus: Idea subsydiarności a integracja Europy, "Państwo i Prawo" 1995, nr 5.
 • DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • DzU z 1964 r. nr 43, poz. 296 z późn. zm.
 • DzU z 1980 r. nr 9, poz. 26 z późn. zm. (tekst jednolity).
 • DzU z 1990 r. nr 16, poz. 95.
 • DzU z 1990 r. nr 55, poz. 321.
 • DzU z 1991 r. nr 91, poz. 408 z późn. zm.
 • DzU z 1992 r. nr 100, poz. 499 z późn. zm.
 • DzU z 1993 r. nr 47, poz. 211 z późn. zm.
 • DzU z 1996 r. nr 11, poz. 62 z późn. zm.
 • DzU z 1996 r. nr 25, poz. 113 z późn. zm.
 • DzU z 1996 r. nr 132, poz. 622 z późn. zm.
 • DzU z 1997 r. nr 9, poz. 43 z późn. zm., poz. 44 z późn. zm.
 • DzU z 1997 r. nr 54, poz. 348 z późn. zm.
 • DzU z 1997 r. br 106, poz. 679 z późn. Zm.
 • DzU z 1997 r. nr 140, poz. 939 z późn. zm.
 • DzU z 1998 r. nr 119, poz. 773 z późn. zm. (tekst jednolity).
 • DzU z 2000 r. nr 26, poz. 306 z późn. zm.
 • DzU z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 • Dzu z 2000 r. nr 122, poz. 1319 z późn. zm.
 • DzU z 2001 r. nr 6, poz. 56 z późn. zm.
 • Dzu z 2001 r. nr 17, poz. 209 z późn. zm., uKRS (tekst jednolity).
 • Dzu z 2001 r. nr 55, poz. 577 z późn. zm. (tekst jednolity).
 • DzU z 2001 r. nr 72, poz. 747 z późn. zm.
 • DzU z 2001 r. nr 85, poz. 937.
 • DzU z 2001 r. r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.
 • DzU z 2001 r. nr 120, poz. 1300 (tekst jednolity).
 • DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1590, poz. 1591, poz. 1592 (teksty jednolite).
 • DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694.
 • DzU z 2002 r. nr 110, poz. 967 z późn. zm. (tekst jednolity).
 • DzU z 2002 r. nr 141, poz. 1177.
 • DzU z 2002 r. nr 196, poz. 1655.
 • DzU z 2003 r. nr 199, poz. 1937.
 • R. Golat: Tworzenie spółek handlowych przez jednostki samorządu terytorialnego, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2002, nr 7.
 • M. Jastrzębska: Wspomaganie finansowe spółek komunalnych, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2002, nr 19.
 • Z. Jerzmanowski: Działalność gospodarcza gmin - powinność czy możliwość?, "Wspólnota" 2000, nr 7.
 • A. Kidyba: Prawo handlowe, Warszawa 2000, s. 538.
 • A. Kidyba: Spółka jako forma gospodarki komunalnej. Zagadnienia wybrane, (w:) Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, t. 3, red. I wprowadzenie: M. Mozgawa, M. Nazar, J. Stelmasik, T. Bojarski, Lublin 1997.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 78, poz. 483).
 • C. Kosikowski: Komentarz do ustawy o gospodarce komunalnej, Łódź-Zielona Góra 1997, s. 53 i nast.
 • K. Kruczalak: Zarys prawa handlowego, Warszawa 2002.
 • A. Krycz: Praktyki monopolistyczne komunalnych podmiotów gospodarczych jako problem legislacyjny, "Przegląd Sejmowy" 1998, nr 2.
 • M. Krzyszczak: Kiedy spółka a kiedy zakład budżetowy, "Gazeta Prawna" 2000, nr 35-36.
 • M. Krzyszczak: Spółki komunalne. Tworzenie regulaminu, "Wspólnota" 2001, nr 7.
 • M. Kulesza, M. Radwan-Rörhenschef, J. Bobiński: Konkurencja a regulacja działalności komunalnej, Warszawa 1995, s. 66.
 • J. Niczyporuk: Charakter zjawiska prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych, (w:) Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa, t. 3, red. I wprowadzenie: M. Mozgawa, M. Nazar, J. Stelmasik, T. Bojarski, Lublin 1997, s. 171-179.
 • J. Niczyporuk: Elementy pojęcia "prywatyzacja przedsiębiorstw komunalnych", "samorząd Terytorialny" 1994, nr 12.
 • Orzeczenie SN z 21 lutego 1922. (R-94, OSP-1-590).
 • M. Pazdan: Specjalna zdolność prawna osób prawnych (Uwagi de lege lata i de lege ferenda), (w:) Prace cywilistyczne, Warszawa 1999.
 • M. Pokojska: Platforma do rozbiegu, "Gazeta Bankowa" z 13 stycznia 2003 r.
 • W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss: Prawo spółek, Bydgoszcz-Kraków 2002, s. 338 i 553.
 • R. Sawicki: Warunki prawne funkcjonowania spółek komunalnych i ich specyfika, "Rejent" 2003, nr 6.
 • S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja: Kodeks spółek handlowych, Komentarz. Tom II, Warszawa 2001, s. 11 i nast.
 • R. Sowiński: Byt organizacyjnoprawny i prywatyzacja spółek komunalnych (zagadnienia wybrane) , "Rejent" 2003 nr 10.
 • R. Sowiński: Warunki prawne funkcjonowania spółek komunalnych i ich specyfika, "Rejent" 2003, nr 6.
 • M. Spyra: Obligacje przychodowe jako szczególne zabezpieczenie wierzytelności, "prawo Papierów Wartościowych" 2001, nr 8.
 • J. Strzępka (red.): Kodeks spółek handlowych. Komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2001, s. 51-59.
 • Status prawny gminy jako komandytariusza, "Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 4.
 • A. Szumański: Wkłady niepieniężne do spółek kapitałowych, Warszawa 1997, s. 233-235.
 • Uchwała siedmiu sędziów SN z 14 marca 1995 r. (III CZP 6/95), OSNC 1995, nr 5, poz. 72, "Przegląd Prawa Handlowego" 1996, nr 6, LEX nr 4169.
 • Uchwała SN z 25 marca 1997 r. (III CZP 126/96), OSNC 1997, nr 8, poz. 97, Uzasadnienie, teza III, pkt 4.
 • P. Wagner: Kilka uwag na temat ustawy o gospodarce komunalnej, "Samorząd Terytorialny" 1997, nr 12.
 • J. Wiszniewski: Specjalna zdolność prawna osób prawnych, "Studia Prawnicze" 1970, nr 26-27, s. 326-348.
 • A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk: Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1998.
 • Wyrok NSA, Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku, z 6 grudnia 2000 r. (I SA/Gd 1977/99), OwSS 2001, nr 2 poz. 63, LEX nr 47576.
 • Wyrok SA z 25 czerwca 1997 r. (I Aca 87/97), Apel. Lub. 1997, nr 4, poz. 24, zacytowany w: M. Krzyszczak: Spółka komunalna, "Gazeta Prawna" 2001, nr 65.
 • P. Zabornik, "Samorząd terytorialny" 2002, nr 7-8.
 • E. Ziarkowski: Na marginesie trzech ustaw, "Wspólnota" z 27 września 1997 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000122662
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.