Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 7-8 | 44-59
Tytuł artykułu

Oznaczenie strony w decyzji administracyjnej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W postępowaniu administracyjnym organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji administracyjnej. Decyzja rozstrzyga sprawę co do istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji. Decyzja administracyjna ma charakter materialnoprawny, gdyż za jej pomocą następuje autorytatywna konkretyzacja bezwzględnie obowiązującej normy prawa administracyjnego. W artykule przedstawiono oznaczenie strony w decyzji administracyjnej.
Rocznik
Numer
Strony
44-59
Opis fizyczny
Bibliografia
 • B. Adamiak: Wadliwość decyzji administracyjnej, Wrocław 1986, s. 21-23.
 • B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996, s. 2002.
 • B. Adamiak, J. Borkowski: Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 1996, s. 171.
 • B. Adamiak, J. Borkowski: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2003, s. 142.
 • J. Borkowski: Decyzja administracyjna, Łódź-Zielona Góra 1998, s. 55.
 • J. Borkowski: Zakres przedmiotowy kodeksu postępowania administracyjnego w świetle nowelizacji, "Państwo i Prawo" 1980, nr 5, s. 40.
 • J. Borkowski, J. Jendrośka, R. Orzechowski, A. Zieliński, K.p.a. Komentarz, Warszawa 1989, s. 112.
 • J. Borkowski, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki: Ordynacja podatkowa, Wrocław 2003, s. 688 i nast.
 • W. Chróścielewski, J.P. Tarno: Postępowanie administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2002, s. 120.
 • A. Doliwa, T. Mróz: Wspólnoty mieszkaniowe - podziały i łączenie, "Monitor Prawniczy" 2002, nr 9, s. 391.
 • DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • DzU z 1997 r. nr 9, poz. 43 z późn. zm.
 • DzU z 1997 r. nr 121, poz. 770 z późn. zm.
 • DzU z 1999 r. nr 101, poz. 1178 z późn. zm.
 • DzU z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm. (tekst jednolity).
 • DzU z 2000 r. nr 86, poz. 958 i nr 114, poz. 1193.
 • DzU z 2000 r. nr 94, poz. 1037.
 • DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.
 • DzU z 2000 r. nr 353 z późn. zm. (tekst jednolity).
 • DzU z 2001 r. nr 17, poz. 209 z późn. zm.
 • Dzu z 2001 r., nr 79, poz. 855.
 • DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm., poz. 1591 z późn. zm., poz. 1592 z późn. zm.
 • Dzu z 2003 r. nr 49, poz. 408.
 • E. Gniewek: Prawo rzeczowe, Warszawa 2002, 4 wydanie, s. 157.
 • Z. Janowicz: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa - Poznań 1992, s. 131.
 • J. Jendrośka: Pojęcie decyzji administracyjnej i jej trwałość, (w:) Problemy praworządności w działaniu administracji państwowej, pod red. L. Bara, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 74.
 • A. Matan: Zastępstwo procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Katowice 2001, s. 44.
 • M.J. Naworski: Status prawny wspólnoty mieszkaniowej, "Monitor Prawniczy" 2002, nr 13, s. 593.
 • M. Nazar: Status cywilnoprawny wspólnoty mieszkaniowej, "Rejent" 2000, nr 4, s. 128.
 • M. Pazdan, (w:) Kodeks cywilny, t. I. Komentarz, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2002, 3. wydanie, s. 103.
 • J. Pokrzywnicki: Postępowanie administracyjne, Warszawa 1948, s. 183.
 • Postanowienie SN z 9 listopada 2001 r., III RN 189/01, OSNAPiUS 2002, nr 8, poz. 1777.
 • H. Poleszak: Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej w postępowaniu przed NSA, "Nowe Prawo" 1994, nr 1, s. 25.
 • Postanowienie SN z 13 czerwca 2002 r., III RN 24/02 (niepublikowane).
 • Postanowienie SN z 3 października 2002 r., III RN 172/01 (niepublikowane).
 • Z. Radawński: Podmioty prawa cywilnego w świetle zmian kodeksu cywilnego przeprowadzonych ustawą z 14 lutego 2003 r., "Przegląd Sądowy" 2003, nr 7-8, s. 6 i nast.
 • Z. Radwański: Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2003, 6. wyd., s. 180.
 • W. Siedlecki: Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1972, s. 153.
 • J. Skrzydło-Niżnik: Z problematyki prawnej ochrony interesów gmin w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 1993, nr 6, s. 166-170.
 • A. Stelmachowski: Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 155.
 • M. Szewczyk: Podmiotowość prawna gminy, RPEiS 1993, nr 3, s. 45.
 • M. Szubiakowski: Glosa do wyroku NSA z 9 listopada 1995 r., V SA 418/94, "Glosa" 1997, nr 10, s. 13.
 • Uchwała NSA z 26 listopada 2001, OPK 19/01, ONSA 2002, nr 2, poz. 68.
 • Uzasadnienie decyzji SKO we Wrocławiu z 4 grudnia 2002 r., 4122/438/02.
 • Uzasadnienie uchwały 7 sędziów NSA z 19 maja 2003 r., OPS 1/03, "Wokanda" 2003, nr 10, s. 34.
 • Uzasadnienie wyroku NSA z 16 grudnia 1998 r., I SA 339/98, LEX nr 44548.
 • Uzasadnienie wyroku SN z 20 września 2002 r., III RN 144/01, "Ochrona Środowiska. Przegląd" 2003, nr 3, s. 75.
 • A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk: Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1998 r., s. 214-215.
 • Wyrok NSA z 26 marca 1992 r., SA/Wr 3000/92, "Wspólnota" 1992, nr 33, s. 21.
 • Wyrok NSA z 9 września 1998 r., IV SA 2027/96, LEX nr 43794.
 • Wyrok NSA z 9 września 1998 r., IV SA 2027/98 (niepublikowany).
 • Wyrok NSA z 24 marca 2000 r., IV SA 1940/99.
 • Wyrok NSA z 11 października 2000 r., IIII SA/Kr 115/98.
 • Wyrok NSA z 27 grudnia 2000 r., II SA/Gd 1443/98 i II SA/Gd 629/99.
 • J. Zimmermann: Glosa do orzeczenia TK z 29 września 1993 r. (K 17/92), "Państwo i Prawo" 1994, nr 4, s. 109.
 • T. Żyznowski: Firma w kodeksie cywilnym, "Przegląd Sądowy" 2003, nr 9, s. 47.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000122661
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.