Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 3 | 24-41
Tytuł artykułu

Znaczenie podatków w finansowaniu rozwoju lokalnego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule starano się odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu poszczególne szczeble samorządu terytorialnego w warunkach gospodarki rynkowej są zdolne za pomocą podatków rozwiązywać problemy rozwoju lokalnego.
Rocznik
Numer
Strony
24-41
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, póz, 1591zpóżn. zm.).
 • Art. 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (DzU z 1997 r nr 137, poz. 926 z późn. zm.
 • Art. 7 ustawy z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (DzU nr 88, póz. 985 z póżn. zm.).
 • J. Bremond, M.M. Salort: Leksykon wybitnych ekonomistów, PWN, Warszawa 1997, s. 43.
 • B. Brzeziński, W. Matuszewski, W. Morawski, A. Olesińska: Prawo finansów publicznych, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2001, s. 184 -185.
 • B. Brzeziński (red.): Prawo podatkowe, Wyd. TNOiK, Toruń 1999, s. 175-181.
 • P. Bury: Finanse lokalne z elementami finansów państwa, Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach, Kielce 2002, s. 65.
 • DzU z 2000 r. nr 60, póz. 704 z późn. zm.
 • L. Etel: System podatkowy, (w:) E. Ruśkowski (red.): Finanse publiczne i prawo finansowe, T2, Wyd. "KiK", Warszawa 2000, ss. 16-21.
 • N. Gajl: Modele podatkowe. Podatki pośrednie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995, s. 7.
 • N. Gajl: Teorie podatkowe w świecie, PWN, Warszawa 1992, s. 138.
 • P. M. Gaudemet: Finanse publiczne, Wyd. PWE , Warszawa 1990, s. 352.
 • P. M. Gaudemet, J. Molinier: Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000, s. 407.
 • Z. Gilowska: Reforma finansów publicznych, (w:) G. Gorzclak, B. Jałowiccki, M. Stcc (red.): Reforma terytorialnej organizacji kraju; dwa lata doświadczeń, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Instytut Spraw Publicznych, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2001, s. 87.
 • J. Głuchowski: Polskie prawo podatkowe, Warszawa 1993, s, 10.
 • A. Gomułowicz, J. Małccki: Podatki i prawo podatkowe. Dla studentów i praktyków, Ars boni et aegui, Poznań 1998, s. 85-96.
 • T.G. Grosse: Zmierzch decentralizacji w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, s. 7.
 • J. Kaleta: Gospodarka budżetowa, PWE, Warszawa 1985 s. 110.
 • R. B. Mc Kenzic: Macroekonomics, Boston 1986, s, 256.
 • A. Komar: Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 1996, s, 30.
 • M. Kosek-Wojnar, K. Surówka: Finanse samorządu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, s. 61.
 • C. Kosikowski, H. Dzwonkowski, A. Huchla: Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000, s. 37.
 • J. Kropiwnicki: Teoria automatycznych stabilizatorów koniunktury, PWN, Warszawa 1976, s. 141-154.
 • L. Kurowski: Wstęp do nauki prawa finansowego, PWE, Warszawa 1988, s. 112.
 • H. Kuzińska: Podatki pośrednie w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002, s. 53 i nast.
 • H. Kuzińska: Rola podatków pośrednich w Polsce, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskicgo w Warszawie, Warszawa 2002, s, 236.
 • H. Litwińczuk: Prawo bilansowe i podatkowe podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo "KiK", Warszawa 1993, s. 15.
 • H. Litwińczuk: Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa, Wyd. Konieczny i Kraszewski, Warszawa 2000, rozdział 1.
 • A. Majchrzycka-Guzowska: Finanse i prawo finansowe, LexisNexis, Warszawa 2002, s. 96.
 • R. Mastalski: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18 grudnia 1992 r, sygn. akt 111 AZP 25/92, OSP 1994, nr l, s. 35-36.
 • D. Milczarek (red.): Subsydiarność, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998, s.31.
 • G. Ninard: Samoopdatkowanie mieszkańców gminy, "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 6.
 • NSA wyrok sądu z 1 lipca 1988 r., IISA 1915/87, ONSA 1988, nr 2, poz. 75.
 • NSA wyrok sądu z 10 stycznia 2001 r., III SA 1037/00, LEX nr 46588.
 • S. Owsiak: Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1999,s. 114.
 • S. Owsiak: Finanse publiczne, teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000, ss. 104-106.
 • S. Owsiak, M. Kosek-Wojnar, K.. Surówka: Równowaga budżetowa, deficyt budżetowy, dług publiczny, PWN, Warszawa 1993, s. 145.
 • M. Pietrewicz: Polityka fiskalna, Warszawa 1993, s. 58.
 • J. Sobiech: Podatki i opłaty publiczne, (w:) Finanse publiczne, PWN, Warszawa 1997, s. 107.
 • J. Sokołowski: Zarządzanie przez podatki, PWN, Warszawa 1995, s. 9.
 • R. Stober: Komunalrecht in der BRD, Stuttgart 1992, s. 46.
 • P. Swianiewicz: Podatki lokalne w systemie finansowania zadań samorządów, "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 12.
 • Ustawa z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (DzU z 1994 r. nr 49, poz. 196 z późn. zm.; DzU z 2001r. nr 99, poz. 1079 z późn. zm.).
 • Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU z 2000 r. nr 71, poz. 838 z późn. zm.).
 • Ustawa z 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe (DzU nr 12, poz. 70 z późn. zm.).
 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU 2 2000 r. nr 9, poz. 31 z późn. zm.).
 • Ustawa z 7 lipca 1994 r. O zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 1999 r. nr 15, poz. 139 późn. zm.).
 • Ustawa z 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (DzU nr 147, poz. 713 późn. zm.).
 • Ustawa z 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DzU nr 127, poz. 593 z późn. zm.).
 • Ustawa z 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej (DzU z 1999 r. nr 66, poz. 752 z późn. zm.).
 • Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2000 r. nr 46, poz. 543 z późn. zm.).
 • Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU nr 144, poz. 930 z późn, zm.).
 • Ustawa z 19 listopada 1999 r.-Prawo działalności gospodarczej (DzU nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).
 • Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z 2000 r. nr 86, poz. 959).
 • Ustawa z 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (DzU nr 86, poz. 960 z późn. zm.).
 • Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DzU nr 125, poz. 1371 z późn. zm.).
 • Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (DzU nr 155, poz.1287).
 • Ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (DzU nr 200, poz. 1882 z późn. zm.).
 • W. Ziółkowska: Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowości, Poznań 2000, s. 103.
 • J. Żyżyński: Wstęp do problematyki uwarunkowań i funkcji polityki pieniężnej i fiskalnej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002, s. 14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000122251
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.