Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 1-2 | 3-19
Tytuł artykułu

Państwo a subsydiarność jako zasad prawa w UE i w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule porównano rolę jaką odgrywa zasada subsydiarności w kształtowaniu relacji między wspólnotami najwyższymi a pośrednimi w prawie Unii Europejskiej oraz w prawie polskim w kontekście integracji Polski z Unią. Przedstawiono analizę podstaw prawnych obowiązywania zasady subsydiarności w Unii i w Polsce. Podano definicje dwóch pojęć: "subsydiarność" oraz "zasad prawa".
Rocznik
Numer
Strony
3-19
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • A. Dylus: Idea subsydiarności a integracja europejska, (w:) Europa. Fundamenty jedności, A. Dylus (red.), Fundacja Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1998, s. 99.
 • A. Gwiżdż: Wstęp do konstytucji - zagadnienia prawne, (w:) Charakter i struktura norm konstytucji, P. Sarnecki (red.), Wyd. Sejmowe, Warszawa 1997, ss. 166-184.
 • A. Whelan: Specyficzne unormowania konstytucyjne Wspólnoty i ich wpływ na systemy konstytucyjne państw członkowskich, (w:) Zmiany konstytucyjne związane z członkostwem w Unii Europejskiej, K. Wojtowicz (red.), Instytut Europejski, Łódź 1998, ss. 19-30.
 • B. Banaszak: Prawo konstytucyjne, С. H. Beck, Warszawa 1999, s. 81.
 • Ch. Millon-Delsol: Zasada pomocniczości, Znak, Kraków 1995.
 • D. Milczarsk (red.): Subsydiarność, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998.
 • H. Izdebski, M. Kulesza: Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, LIBER, wyd. 2, Warszawa 1999, ss. 190-191.
 • H. Lewandowski. K. Serafin (red.): Europejskie prawo pracy i prawo socjalne, Instytut Europejski, Łódź 1998, ss. 67-68.
 • J. Adamiec: Subsydiarność w Unii Europejskiej, Informacja BSE nr 190, Warszawa 1994, s. 4.
 • J. Emilewicz, A. Wołek: Reformatorzy i politycy. Gra o reformę ustrojową roku 1998 widziana oczami jej aktorów, FRDL, Warszawa 2000, ss. 239-240.
 • J. Galster, C. Mik: Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego. Zarys wykładu, Łódź 1996, s. 56.
 • J. Galster: Projekt konstytucji Unii Europejskiej, "Państwo i Prawo" 1995, nr 10-11.
 • J. Majchrowski, P. Winczorek: Ustrój konstytucyjny Rzeczpospolitej Polskiej, Hortpress sp. z o.o., Warszawa 1998, ss. 37-39.
 • J. Oniszczuk: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w latach 1986-1996. Wybrane zagadnienia, Wyd. Sejmowe, Warszawa 1998, ss. 127-214.
 • J. Starościak: Źródła prawa administracyjnego, (w:) System prawa administracyjnego, J. Starościak (red ), Т. I, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1977, ss. 152-164.
 • J.W. Tkaczyński: Zasada subsydiarności w Traktacie z Maastricht o Unii Europejskiej, "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 10.
 • K. Complak: Preambuła, (w:) Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, J. Boć (red.), Kolonia Ltd, Wrocław 1998, s. 13.
 • K. Wojtyczek: Formy konstytucjonalizacji zasad konstytucyjnych, (w:) Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, P. Sarnecki (red.), Wyd. Sejmowe, Warszawa 1997, ss. 28-38.
 • K. Ziemski: Zasady ogólne prawa administracyjnego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1989, s. 110.
 • L. Garlicki: Polskie prawo konstytucyjne - zarys wykładu, LIBER, Warszawa 1999, s. 42.
 • M. Kulesza: Uzasadnienie opinii dla Trybunału Konstytucyjnego, "Samorząd Terytorialny" 2000 nr 9, s. 33.
 • P. Kennedy: Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek, Książka i Wiedza, Warszawa 1994, ss. 328-332.
 • P. Radziewicz: Kilka uwag w sprawie prawnej przydatności pojęcia "osoba prawa publicznego", "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 6, ss. 3-18.
 • P. Winczorek: Wstęp do nauki o państwie, !R, Warszawa 1996.
 • Quadragesimo anno, (w:) Dokumenty nauki społecznej Kościoła, M. Radwan, L. Dyczewski, A. Stanowski (red.), Rzym-Lublin 1987.
 • R. Arnold: Perspektywy powstania konstytucji europejskiej, "Państwo i Prawo" 2000, nr 7, ss. 35-40.
 • S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński: Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, PWN, Warszawa 1974.
 • T.C. Hartley: Constitutional and Insitutional Aspects of the Maastricht Agreement, International and Comparative Law Quarterly 1993, vol. 42.
 • W. Góralczyk: Prawo międzynarodowe publiczne, PWN, Warszawa 1997.
 • W. Kręcisz i W. Orłowski: Przygotowanie, uchwalenie i ogólna charakterystyka Konstytucji z 1997 r., (w:) Polskie prawo konstytucyjne, W. Skrzydło (red.), MORPOL, Lublin 1999, ss. 114-115.
 • Z. Zgud: Zasada subsydiarności w porządku prawnym Wspólnot Europejskich, Zakamycze, Kraków 1999.
 • Zbigniew Kmieciak: "Skuteczność regulacji administracyjnoprawnej", Wyd. UŁ, Łódź 1994.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000110962
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.