Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 1(12) | 257-271
Tytuł artykułu

Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie terminologicznym i metodologicznym

Warianty tytułu
Efficiency of Human Resources Management in the Terminological and Methodological Aspect
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W warunkach turbulencji otoczenia postuluje się zastąpienie tradycyjnego systemu oceny efektywności, bazującej wyłącznie na miernikach finansowych, mających charakter wynikowy i odniesienie do przeszłości, nowym podejściem. Zakłada ono uchwycenie wszystkich możliwych wymiarów efektywności i poszerzenie jej tradycyjnego zakresu badawczego o czynniki i mierniki niefinansowe oraz niematerialne, np. społeczne, moralne, duchowe, ekologiczne, determinujące sposób i cykl funkcjonowania przedsiębiorstwa jako systemu techniczno-społecznego w otoczeniu. Nowe podejście spełnia warunek wieloaspektowego podejścia do badania problemu efektywności i jest w stanie odzwierciedlać złożone, przekrojowe działania firmy i ich rezultaty. Z tego powodu należy wszystkie obszary zadaniowe przedsiębiorstwa, czyli także obszar zarządzania zasobami ludzkimi, ukierunkować na działania proefektywnościowe. W związku z powyższym, celem artykułu jest: przedstawienie złożoności problematyki efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie terminologicznym i metodologicznym. (abstrakt oryginalny)
EN
In the conditions of environment turbulences it is postulated to replace the traditional system of efficiency assessment, based exclusively on financial measures being of resultant character and a future reference through a new experience. It assumes capturing all possible efficiency dimensions and extending its traditional research scope by non-financial factors and measures as well as non-material ones, e.g. social, moral, spiritual, ecological, determining the way and cycle of an enterprise's operations as a technical and social system in the environment. The new approach fulfils the condition of a multi-aspect attitude to researching the efficiency problem and is able to reflect complex, sectional operations of a company and their results. Therefore it is necessary to direct all task-based areas of an enterprise, i.e. also the area of human resources management to pro-effective actions. In relation with the above, the aim of the article is to present the complexity of the subject matter of human resources management efficiency in the terminological and methodological aspects. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
257-271
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
 • Becker B.E., Huselid M. A., Ulrich D. 2002. Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-88597-52-3.
 • Bielski M. 2002. Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: Wyd. C.H. Beck. ISBN 83-7247-045-6.
 • Borkowska S. (red.). 1983. Metody oceny efektów pracy kierowniczej. Warszawa: PWE.
 • Fitzenz J. 2001. Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-88597-48-5.
 • Holstain-Beck M. 1997. Być albo nie być menedżerem. Warszawa: Infor Book. ISBN 83-87261-15-7
 • Jan i k W., Paździor M. 2005. Koszty pracy i controlling personalny w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W: Problemy społeczne we współczesnych organizacjach. Pod red. K. Markiewicz, M. Wawer. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-535-2.
 • Janusz T., Lewandowska L. 1992. Podręczny słownik menedżera. Gdańsk: Res Polona. ISBN 83-85063-11-0.
 • Kapłan R.S., Norton D.P. 2001. Strategiczna karta wyników: Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13385-6.
 • Kicińska M. 2006. Metody pomiaru kapitału intelektualnego. W: Kapitał intelektualny: spojrzenie z perspektywy interesariuszy. Pod red. S. Kasiewicza, W. Rogowskiego, M. Kicińskiej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-7484-022-6.
 • Kotarbiński T. 1971. Niektóre zagadnienia epistemologii pragmatycznej. W: Problemy efektywności badań naukowych. Materiały Sympozjum Naukowego 26 listopada 1970. Warszawa: WAP.
 • Kozioł L. 2000. Produktywność jako przedmiot badań zachowań organizacyjnych. W: Strategie wzrostu produktywności firmy. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrą Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, pod red. A. Stabryły. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7257-057-7.
 • Kożusznik B. 2005. Kierowanie zespoleni pracowniczym. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1589-4.
 • Krzemiński D. 2003. BSC - analiza z różnej perspektywy. Wdrożenie zrównoważonej karty wyników jako narzędzia pomiaru efektywności działań personalnych w Nordea Polska TUnŻ SA - studium przypadku. "Personel i Zarządzanie" nr 21.
 • Leksykon zarządzania. 2004. Warszawa: Difin.
 • Lichtarski J. (red.). 2005. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. ISBN 83-7011-770-8.
 • Lipka A. 2008. Efektywność strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 3-4.
 • Martyniak Z. 2000. Efektywność organizacji. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 11.
 • Pasieczny L., Więckowski J. 1987. Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 • Piekarz H. (red.). 1999. Analiza efektywności zarządzania, Badania statutowe Katedry Procesu Zarządzania AE w Krakowie.
 • Piekarz H., Stabryła A. 1989. Analiza efektywności organizacyjnej jako narzędzie wspomagania procesu zarządzania. "Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego" nr 12.
 • Pietroń-Pyszczek A. 1999. Produktywność pracy w kontekście produktywności globalnej przedsiębiorstwa. W: Potencjał pracy w przedsiębiorstwie: problemy praktyczne. Pod red. M. Gablety. Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. ISBN 83-7011-371-0.
 • Pocztowski A. 2004. Funkcja personalna w przedsiębiorstwach funkcjonujących w nowej gospodarce. W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki. Pod red. Z. Wiśniewskiego i A. Pocztowskiego. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-26-4.
 • Pocztowski A. 2007. Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie - procesy - metody. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1662-9
 • Pszczołowski T. 1969. Prakseologiczne sposoby usprawniania pracy. Warszawa: PWN.
 • Pszczołowski T. (red.). 1978. Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Sierpińska M., Niedbała B. 2003. Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie: centra odpowiedzialności w teorii i praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13893-9.
 • Stabryła A. 1972. Nauka o organizacji. Kraków: PAN Oddział w Krakowie.
 • Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.). 1986. Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki. Warszawa: PWN.
 • Tomaszewska Ł., Dudy c z T. (red.). 2006. Efektywność źródłem bogactwa narodów, Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania; Wrocław: Akademia Ekonomiczna. "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" t. 7, z. l B. ISBN 978-83-60230-04-6.
 • Ziębicki B. 2008. Geneza modeli efektywności organizacyjnej. W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Pod red. A. Nalepki. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu. ISBN 978-83-88-421-57-0.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000050036
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.