Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 23 | nr 964 Aspekty makro- i mikroekonomiczne | 177-191
Tytuł artykułu

Rola przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym Polski

Warianty tytułu
The Role of Enterpeise in Regional Development of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka podjęła próbę wskazania roli szeroko pojętej przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym, realizowanym poprzez politykę podnoszenia konkurencyjności regionów.
EN
The article presents the role of widely understood enterprise in regional development of Poland. A new approach to the discussed development in our country has been shown. It is based on the idea of raising competitiveness of regions. The definition of enterprise has been under review. In a narrow concept enterprise is identified with development of SME sector which importance in regional development has been presented at first. In the article an attempt has been made to determine the role of widely understood enterprise, that is the importance of proper behaviours of other entities of regional policy and to show that only proper attitudes of all entities determine the competitiveness and development of regions in a country. (original abstract)
Bibliografia
 • Balcerowicz L.: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1999 nr 1.
 • Bednarczyk M.: Strategiczny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Wybrane problemy. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 529. Kraków 1999.
 • Belniak E.: Rola przedsiębiorcy w zmieniającym się systemie społeczno-gospodarczym. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 529. Kraków 1999.
 • Bienias D.: Strategie rozwoju lokalnego w zakresie wsparcia MSP. "Rozwój Regionalny" 2000 nr I.
 • Czaczkowski A.: Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. "Optimum - Studia Ekonomiczne" 2001 nr 1.
 • Domański B., Guzik R., Gwosdz K.: Konkurencyjność i ranga wielkich miast Polski w świetle inwestycji zagranicznych firm produkcyjnych. Studia KPZK PAN z. 192. Warszawa 2000.
 • Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE 1992.
 • "Europejski Przegląd Gospodarczy" 2001 nr 4.
 • Fudaliński J.: Uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm w kontekście prowadzonej polityki regionalnej. Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 531. Kraków 1999.
 • Gorzelak G.: Zewnętrzna interwencja jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie Programu Inicjatyw Lokalnych). "Studia Regionalne i Lokalne" 2000 nr 3.
 • Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 860. Red. E. Sobczak. Wrocław: Wyd. AE 2000.
 • Grosse T.G.: Wpływ procesów globalnych i integracji europejskiej na polski system polityki regionalnej. "Studia Regionalne i Lokalne" 2001 nr 1.
 • GUS: Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw. Warszawa 2001.
 • Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 893. Red. J. Rymarczyk, T. Szeląg. Wrocław: Wyd. AE 2001.
 • Janiuk L: Zagraniczne inwestycje a rozwój regionalny w Polsce. "Optimum- Studia Ekonomiczne" 2000 nr 4.
 • Karpińska-Mizielińska W., Smuga T.: Zmiany w systemie wspierania przedsiębiorczości lokalnej. "Optimum - Studia Ekonomiczne" 2001 nr 1.
 • Konkurencyjność miast i regionów Polski Południowo-Zachodniej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 821. Wrocław: Wyd. AE 1999.
 • Konkurencyjność regionów. Red. M. Klamut. Wrocław: Wyd. AE 1999.
 • Kuczewska L.: Male i średnie firmy usługowe. "Handel Wewnętrzny" 1998 nr 1.
 • Mamos-Sutkowska N.: Bariery. "Nowe Życie Gospodarcze" 2000 nr 42.
 • Markowski T.: Stymulowanie i regulowanie konkurencyjności regionów w świetle globalizacji gospodarki. "Samorząd Terytorialny" 1999 nr 3.
 • Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa: PWN 2000.
 • Pietrzyk I.: Polityka regionalna w Polsce -próba oceny krytycznej. Materiały konferencyjne (w druku).
 • Pietrzyk I.: Nowa polityka regionalna. Studia KPZK PAN z. 192. Warszawa 2000.
 • Plawgo B.: Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw. "Optimum - Studia Ekonomiczne" 2000 nr 3.
 • Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Red. M. Klamut. Wrocław: Wyd. AE 2000.
 • Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów. Red. M. Klamut, L. Cybulski. Wrocław 2000.
 • Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy. Materiały konferencji naukowej. Red. J. Targalski. Kraków: Wyd. AE 1999.
 • Radzimińska T.: Siedem złotych dla MSP. "Nowe Życie Gospodarcze" 1999 nr 22.
 • Rogoda B., Masny A.: Zamówienia publiczne jako źródło szans i zagrożeń dla rozwoju przedsiębiorczości. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 529. Kraków 1999.
 • Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne. Red. S. Golinowska. Warszawa 1998.
 • Schumpeter J.: Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa: PWN 1995.
 • Sobczak K.: Konkurencyjność regionów. "Samorząd Terytorialny" 2000 nr 4.
 • Stawasz D.: Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów. Łódź: Wyd. UL 2000.
 • Ustawa o samorządzie województwa z 05.06.1998. DzU nr 91 póz. 576, z późn. zmianami.
 • Źródła sukcesów i porażek przedsiębiorstw. Aspekt strategiczny. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 870. Red. B. Olszewska. Wrocław: Wyd. AE 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000016104
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.