Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 4 | 3-21
Tytuł artykułu

Możliwości wykorzystania polityki innowacyjnej państwa do wzmocnienie konkurencyjności regionów w Polsce

Warianty tytułu
Opportunities of Applying Innovational State's Policy to Stimulate Competitivity of Polish Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie, to prezentacja skutków działań podjętych w ramach istniejących w Polsce założeń polityki innowacyjnej, proponowanych przez KBN oraz Departament Strategii Rozwoju Ministerstwa Gospodarki, które chcąc uchronić i wykorzystać możliwości zasilenia jej realizacji przez środki pomocowe UE, podjęły aktywną współpracę. Jako przykład przyjęto efekty polityki państwa ujawniające się głównie w wymiarze regionalnym, płynące z uruchomienia Programu Phare SCI-TECH II.
EN
Presently it is commonly acceptable to believe that the most efficient way to economic progress rests upon scientific research competently directed and used to develop of technique and new technologies. Science, deciding about an intellectual level and prosperity of society, became a motive force for so called, New Economy. The stimulation of scientific research and practical application of their results is the subject of economic policy of each modern state. Both scientific and techniquely achievements have become valuable, needed in the world because of their competitivity, commodities and may generate large profits such as issued licenses, know-how and technology, chiefly considered as services. That is OECD and EU in their leading research manifest more need for integrated approach to analyze the problems connected with economic innovation and to treat them in dynamic meaning by focusing simultaneously on the creation of innovational environment and on proper support to achieve competitively. In this sense appears the true meaning of the state's innovational policy commonly speaking proinnovational. Usually, the state's innovational policy is understood as efficient support for innovational entrepreneurship of legal and natural persons. Primarily it aims at increasing of competitivity of domestic companies and efficiency of public service, which leads to increase of standard of living of society and in particular prosperity and socio-economic security, of quality of natural environment, increase of export and employment, as well as speed-up acquiring of civilizational characteristics. While applying we have to consider strengthening. Moreover, it should be underlined that innovational policy aims in Poland at constructing the policy of catching-up. Even though it has been 11 years since Poland began transformation towards free market economy and democracy, not all results may satisfy expectations of the Polish society. Many modifications are stimulated by external factors, such as decrease of science and technology sector, reduction of research and development activity, provoked by meager financial funds and reduction in number of scholars caused by slower pace in adopting new conditions of free market economy com-paring to human resources in private sector, on the other, the trend is linked with lower demand for products of scientific and research. Since Poland is associated with EU countries and attempts have been made to become a member state of EU, it may obtain financial aid for its innovation policy from EU funds. The paper considers not assertions of theoretical assumptions of a hypothetical innovational state policy, but focuses on the result of existing Polish policy in this field, coming from two institutional levels suc1 as the Committee of Scientific Research and Strategy of Development Department Ministry of Economy. Both institutions, willing to best use the opportunity of financial aid, joined their efforts. The author analyzes the results of innovation policy state on regional level based on resources of aid fund Phare SC -TECH II. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3-21
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Acts Z., 1999, U S High Technology Clusters, w: Evolutionary Economics and the New International Political Economy, J. de la Mothe, G. Paquet (wyd.), Pinter Publisher, London.
 • Bianchi P., Giordani M., 1993, Innovation Policy at the Local and National Level: the Case of Emilia-Romagna, "European Planning Studies", Vol. 1.
 • Chojnicki Z., 1995, Nauka w ujęciu globalnym i regionalnym, w: Nauka - Technologia - Gospodarka, KBN, Warszawa.
 • Cook, P., Baraczyk H., Heidenrich R. (wyd.), 1996, Regional Innovation Systems, Uni-yersity of London Press, London.
 • Hollingsworth R., 1993, Yariation among Nations in the Logic of Manufacturing Sectors and International Competitiveness, w: Technology and the Welth of Nations, Foray D., Freeman Ch. (wyd.), Pinter Publishers, London.
 • Green Paper on Innovation, Commission of the European Communities, Brussels 1995. Innovating Regions i Europe IRE (RITTS-RIS Network), II Plenary Meeting, Madryt, 15-16.06.2000.
 • Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, dokument rządowy przyjęty przez RM w 1999.
 • Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002 roku, dokument rządowy przyjęty przez RM w dniu 11 maja 1999.
 • Łazarowicz M., 1995, Perspektywa lat szczęśliwych, "Życie Gospodarcze" nr 6.
 • Misiak M., 1995, Zaskakujący wzrost, "Życie Gospodarcze" nr 14.
 • Mothe de la J., Paąuet G., 1998, Local and Regional Systems of Innovation as Learning Socio-Economies, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London.
 • Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa (NPPC) w Unii Europejskiej, RM, Warszawa 1999.
 • Okoń-Horodyńska E., 1998, Narodowy system innowacji w Polsce, AE, Katowice.
 • Okoń-Horodyńska E., 1993, Instytucjonalne uwarunkowania innowacyjności a społeczna gospodarka rynkowa, w: Przedsiębiorstwo w społecznej gospodarce rynkowej, E. Okoń-Horodyńska (red.), Katowice.
 • Padmore T., Gibson H., 1998, Modeling Regional Innovation and Competitiveness, w: Local and Regional Systems of Innovation as Learning Socio-Economies, Kluwer Academic Publishers, Norwell, Massachusetts.
 • Porter M. E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York.
 • Program wspierania rozwoju instytucji regionalnych działających na rzecz transferu technologii, dokument rządowy przyjęty przez RM 04.03.1997, KBN, Warszawa 1997.
 • Program wspierania rozwoju instytucji regionalnych działających na rzecz transferu technologii, dokument rządowy przyjęty przez RM w 1997.
 • Regional Innovation, Knowledge and Global Change, 1999, Acts Z. (red.), Pinter Publisher, London.
 • Regions Reconsidered - Economic Networks, Innovation, and Local Development in Industrialized Countries, 1991, Bergman E., Maier G., Tódtling F. (red.), Mansell, London.
 • Reviews of Nation Science and Technology Policy Poland, OECD, Paris 1996.
 • Saxenian A., 1994, Regional Advantage of Nations, Free Press, New York.
 • Technology and the Economy. The Key Relationship, OECD, Paris 1992.
 • The Regional Impact of Technological Change, 1985, Thwaites A. T., Oakey R. P. (red.), Pinter Publisher, London.
 • The Network Paradigm: New Departures in Corporate and Regional Development, 1991, Regional Research Report No.8, UWCC, Cardiff.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie wojewódzkim (DzU /. dnia 18 lipca 1998, art. 11).
 • Ustawa o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (DzU nr 8, poz. 550 z dnia 12 maja 2000).
 • Założenia polityki innowacyjnej państwa do 2002 roku, dokument przyjęty przez RM 06.12.1999, Zespól Międzyresortowy pod kier. KBN, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000015932
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.