Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 980 Wyzwania stojące przed rolnictwem i wsią u progu XXI wieku | 607-615
Tytuł artykułu

Czynniki rozwoju obszarów wiejskich Lubelszczyzny

Warianty tytułu
Factors of the Development of Rural Areas in the Lublin Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój obszarów wiejskich, to najpoważniejszy problem gospodarczy Lubelszczyzny, jednego z najuboższych i najbardziej rolniczych regionów Polski. Warunki gospodarki rynkowej sprawiły, że ich najważniejsza, produkcyjno-surowcowa funkcja stała się nie wystarczająca do zapewnienia godziwych dochodów, co spowodowało odsunięcie środowiska wiejskiego na margines rozwoju gospodarczego. Konieczne jest poszukiwanie alternatywnych źródeł dochodów, pozwalających na odejście od rolniczej monofunkcyjności i poprawę jakości życia mieszkańców wsi. Priorytetem planów rozwojowych województwa jest rozbudowa strefy agrobiznesu z silnym przemysłem przetwórczym oraz zwiększenie roli prywatnego sektora pozarolniczego na wsi w formie niskonakładowej przedsiębiorczości. Istnieją ku temu sprzyjające warunki, ale też i liczne bariery, które utrudniają procesy przemian. Najważniejsze z nich tkwią jednak w tradycyjności gospodarstw rolnych, które bez pomocy z zewnątrz, bez inicjatywy i aktywności otoczenia, nie są w stanie sprostać nowym wyzwaniom. Jawi się tu ważna rola lokalnego samorządu, organizacji i instytucji wspierających rozwój wsi, ale także skutecznych form interwencji państwa. (fragment tekstu)
EN
The development of rural areas in the most important economic problem in the Lublin province, which is one of Poland' most agricultural and poorest regions. Under the market economy conditions the chief function of these areas, i.e. agricultural production and raw products, is no longer sufficient to provide decent earnings, which drives the rural communities to the margins of economic growth. It is therefore necessary to seek alternative sources of income that would enable the departure from the agricultural mono-function and improve the quality of life of the rural population. The priority in the province's development plan is to expand the agribusiness sphere with strong processing industry and to enhance the role of the private non-agricultural sector in the countryside by promoting low-capital enterprise. There are favourable conditions for that but also numerous barriers that hinder the process of transformation. Crucial obstacles, however, reside in the traditional farms, which cannot, without outside assistance, initiative and activities of the environment, meet new challenges on their own. A major role should be played here by local self-government, organizations and institutions supporting rural development but also by the effective forms of state intervention. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • Kołodziejczyk D.: Uwarunkowania społeczno-gospodarcze lokalnego rozwoju gospodarczego, Studia i Monografie. Warszawa: IERiGŻ 2002.
  • Lubelska Inicjatywa Rozwoju Wsi. Lublin 2002.
  • Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Red. M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska, Warszawa: IRWiR PAN 2002.
  • "Rocznik Statystyczny Województw". Warszawa: GUS 2002.
  • Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych. Red. A. Rosner. Warszawa: IRWiR PAN 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000015666
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.